Bezpieczeństwo w pracy – jak obniżyć wskaźnik wypadkowości?

Bezpieczeństwo w pracy – jak obniżyć wskaźnik wypadkowości? image

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy jest jednym z najważniejszych obowiązków każdego pracodawcy. Przepisy BHP regulują szereg kwestii związanych z tym, jak zorganizować przestrzeń, aby wykonywanie w niej obowiązków nie zagrażało zdrowiu lub życiu zatrudnionych osób.

Mimo to każdego roku dochodzi w wielu miejscach do mniej lub bardziej groźnych wypadków, wynikających z zaniedbań, błędów lub brawury.

Czy w polskich zakładach pracy jest na pewno bezpiecznie? Jak zmieniły się warunki w ostatnich latach? O tym wszystkim napiszemy poniżej.

 

Bezpieczeństwo w liczbach – najważniejsze wskaźniki

 

Jednym z podstawowych współczynników, które wykorzystuje się w przypadku określania bezpieczeństwa w miejscach pracy, jest wskaźnik częstości wypadków. Jest to relacja pomiędzy liczbą wypadków a liczbą zatrudnionych osób (np. na 1000 osób). Niekiedy sposób wyliczania uwzględnia zamiast ilości pracowników przepracowane godziny. Wówczas mówimy o wskaźniku częstości wypadków.

Dla jeszcze dokładniejszego kontrolowania sytuacji dodatkowo tworzy się wskaźniki specyficzne, mówiące o ciężkości wypadków, które miały miejsce w danym zakładzie pracy. Biorą one pod uwagę liczbę dni niezdolności do pracy.

Do ostatniego z wymienionych wskaźników nie zalicza się jednak wypadków śmiertelnych, dla których oblicza się natomiast wskaźnik umieralności, porównujący liczbę wypadków śmiertelnych z ogólną liczbą wypadków.

 

Lepiej niż przed rokiem – poprawa warunków bezpieczeństwa w miejscach pracy

 

Jak wynika z danych zebranych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP BIP) na podstawie informacji z GUS ogólna liczba wypadków w pracy na przestrzeni ostatnich 20 lat nie uległa zasadniczym zmianom. Pojawiały się raptem drobne odstępstwa na przykład spadki tej wartości w 2002, 2009 i 2018 roku.

Zdecydowanie ciekawiej kształtuje się pod tym względem wskaźnik częstości wypadków, który od 2013 roku regularnie spada. W zeszłym roku obniżył się z poziomu 6,37 na 6,15. Najpewniej uda się tę tendencję utrzymać również w roku 2020.

Warto zwrócić uwagę na to, że pomimo utrzymania się liczby wypadków na poziomie powyżej 83 tysięcy w zeszłym roku, to zasadniczo zmniejszyła się liczba wypadków śmiertelnych, które spadły z 269 do poziomu 184, oraz ciężkich – z 661 do 390.

Można dzięki temu wysunąć wniosek o poprawie bezpieczeństwa w miejscach pracy, na co złożyło się wiele, mocno zróżnicowanych czynników.

 

Co wpływa na bezpieczeństwo w miejscach pracy?

 

Podstawowym czynnikiem, wpływającym na bezpieczeństwo w miejscu pracy, jest bez wątpienia rosnąca automatyzacja i robotyzacja wielu sektorów gospodarki. Widać to choćby w przemyśle, magazynowaniu i transporcie. Przedsiębiorcy chętnie decydują się na wprowadzenie do zakładów nowoczesnych technologii, widząc w nich sposób na optymalizację kosztów oraz zwiększenie efektywności pracy.

Roboty zastępują pracowników przy wykonywaniu czynności monotonnych lub w warunkach trudnych albo wręcz niebezpiecznych. Przekłada się to zatem na zdecydowanie mniejsze prawdopodobieństwo popełnienia błędu wynikającego z rutyny, brawury lub zwykłego zmęczenia.

Wynikiem automatyzacji jest też przesunięcie części zasobów ludzkich od zadań fizycznych na liniach przemysłowych do działań nadzorujących pracę maszyn.

Jak podają statystki, podobnie jak w latach ubiegłych, najczęstszą przyczyną wypadków w miejscach pracy był czynnik ludzki, czyli nieprawidłowe zachowania pracowników. Dotyczyło to aż 60% wszystkich wypadków w zakładach pracy.

Dane pokazują, że do największej ilości wypadków doszło podczas poruszania się (36,7%) oraz operowania przedmiotami (14,9%). W obu przypadkach pozostaje zatem wciąż sporo do zrobienia.

Co można zrobić? Wielkim wsparciem bywa oczywiście wcześniej wspomniana automatyzacja oraz wykorzystanie robotów i cobotów. Jednak to nie wszystko. Niezbędne jest też podnoszenie kwalifikacji oraz świadomości pracowników poprzez regularne szkolenia i kursy BHP, pokazujące prawidłowe zachowania oraz wyrabiające u pracowników odpowiednie nawyki – przestrzeganie zasad ruchu, stosowanie odzieży ochronnej itp. Równie ważne jest oczywiście prawidłowe oznakowanie wszelkich przestrzeni (pionowe i poziome) z pomocą właściwych piktogramów, znaków oraz kolorów.

Pozwala to zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających w miejscach pracy.

 

Bezpieczeństwo ponad wszystko

 

Bezpieczeństwo w miejscu pracy to jedna z najważniejszych kwestii, którą muszą brać pod uwagę właściciele firm. W tym celu wprowadza się szereg rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji. Stawia się także na edukację, aby zmniejszyć wpływ niewłaściwych zachowań na występowanie wypadków. Wymaga to olbrzymich nakładów pracy i cierpliwości – jednak zdecydowanie się opłaca. Miejmy nadzieję, że takie działanie przyniesie kolejne spadki współczynników w nadchodzących latach.

Autor: Redakcja Portal Logistyczny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *