Butelki z tworzywa rPET – przyszłość opakowań

Butelki z tworzywa rPET – przyszłość opakowań image

Dbanie o środowisko naturalne staje się coraz mocniejszym trendem również w produkcji. Tą drogą podążają największe światowe firmy oraz lokalni producenci, starając się ograniczać ilość zużywanej energii, a także zmniejszyć wytwarzanie odpadów opakowaniowych.

Sporo możliwości wciąż drzemie w produkcji butelek na rozmaite napoje. Można bowiem wykorzystywać do tego tworzywo rPET.

Co to takiego i kto chętnie używa tego surowca do wytwarzania swoich butelek?

 

Czym jest tworzywo rPET?

 

O tworzywie PET słyszał niemal każdy. Jest to popularny polimer, z którego produkuje się znaczącą większość butelek dostępnych na rynku. Jest w pełni przystosowany do przechowywania żywności. Nie ma negatywnego wpływu na zdrowie człowieka ani na jakość produktów spożywczych. Co wyróżnia PET? Jest to wygodny i trwały materiał o wysokich właściwościach termostabilnych. Trudno się zatem dziwić, że tak często stosuje się go właśnie do opakowywania żywności.

Warto wspomnieć, że jest to materiał zdatny do recyklingu. W naszym kraju obecnie przetwarza się jednak tylko 50% zużytych butelek. Wciąż nie jest to wartość wystarczająca.

Po zebraniu i ponownym przetworzeniu surowca uzyskuje się materiał do produkcji nowych butelek. Określa się go mianem rPET – PET od nazwy tworzywa, a „r” od procesu recyklingu.

Jak przebiega proces uzyskiwania rPET? Posegregowane odpady z żółtego pojemnika są oczyszczane, a następnie trafiają do prasy przemysłowej. Formuje się z nich wielkie bale, które trafiają do maszyny. Usuwa się z niej inne frakcje. Później dochodzi do segregacji według kolorów oraz rozdrobnienia tworzywa na niewielkie płatki. Podczas kąpieli wodnej izoluje się tworzywa z nakrętek lub etykiet o innej specyfikacji.

Z tak wyodrębnionego tworzywa PET na drodze różnych zabiegów tworzy się rozdrobniony pelet, który później przekształca się we włókna poliestrowe, wykorzystywane do produkcji nowych opakowań. Tak przygotowana butelka może wrócić na rynek.

 

Walka o czystsze środowisko i optymalizacja procesów produkcyjnych

 

Recykling surowców oraz wykorzystywanie rPET do produkcji nowych opakowań to oczywiście z jednej strony sposób na poprawę kondycji środowiska naturalnego. Na wysypiska trafia bowiem mniej odpadów, a do atmosfery emituje się znacznie mniej gazów cieplarnianych. Równocześnie działania tego typu stanowią wymierną korzyść ekonomiczną dla przedsiębiorców. Zmniejsza się bowiem zapotrzebowanie na nowe surowce, co przekłada się na niższe koszty wytwarzania opakowań.

 

Żywiec Zdrój – zwrot w stronę nowoczesnych eko opakowań

 

Zainteresowanie tworzywami z recyklingu do produkcji opakowań wykazuje coraz większe grono przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora spożywczego.

Sporo w tym temacie zrobiła w ostatnich latach firma Żywiec Zdrój, która w swej ofercie ma już napoje w butelkach w całości wykonanych z tworzywa rPET. Dodatkowo przedsiębiorstwo weszło niedawno we współpracę z siecią sklepów Żabka, w których pojawią się specjalne automaty. Będzie można w nich wymienić zużyte butelki PET na żetony zakupowe.

Jeszcze dalej w tym temacie idzie globalny koncern PepsiCo, który zamierza wyeliminować ze swojej produkcji opakowania powstające na bazie paliw kopalnych. Ten cel chcą osiągnąć do 2030 roku. Firma deklaruje, że w najbliższej przyszłości chce zniwelować problem butelek jako odpadów. Starają się zatem ograniczyć wykorzystywanie surowców pierwotnych, a zmaksymalizować użycie tworzyw z recyklingu. Ma to doprowadzić do wykorzystania butelek 100% rPET przy wszystkich flagowych napojach takich, jak Pepsi, Mirinda lub Lipton Tea.

 

Nowe spojrzenie na produkcję eko opakowań

 

Firmy na całym świecie zmieniają sposób produkcji opakowań, zwracając się w stronę eko tworzyw z odzysku. Dzięki takiemu podejściu poprawia się kondycję środowiska, ogranicza zanieczyszczenia i ślad węglowy, a także lepiej wykorzystuje dostępne surowce.

Zaangażowanie społeczne oraz racjonalne gospodarowanie opakowaniami odmieniają oblicze nowoczesnych zakładów produkcyjnych i przetwórczych, poprzez dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego. Świetnym tego przykładem są wymienione wcześniej PepsiCo i Żywiec Zdrój. Firmy te nie są jednak odosobnione. Tym śladem podążają bowiem też inni.

reklama post

Dodaj komentarz