Cresa: Polska stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla firm logistycznych

Cresa: Polska stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla firm logistycznych image

Nasze prognozy wskazują, że Polska stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem dla firm poszukujących dywersyfikacji łańcucha dostaw w różnych regionach na świecie oraz lokalizacji bliżej bazy klientów. Spodziewamy się również spadku kosztów budowy i cen gruntów, co stanowi dobrą wiadomość dla inwestorów i najemców, którzy dopiero planują realizację projektów przemysłowych i logistycznych – powiedział serwisowi PlatformaLogistyczna.com Jakub Kurek, Associate Director at Industrial & Warehousing Department Cresa Polska.

W jego opinii ewentualne zagrożenia mają jednak w większości charakter krótkoterminowy. Uważa, że dobra pozycja Polski sprawia, że w dłuższej perspektywie rynek magazynowo-produkcyjny będzie stabilny, a w niektórych sektorach może stać się jednym z beneficjentów zaistniałej sytuacji. 

Jak mówi, deweloperzy mają wszystko, aby zaspokoić rosnący popyt na nowoczesne magazyny. – Deweloperzy powierzchni przemysłowych i logistycznych są w dobrej pozycji, aby móc sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na nowoczesne powierzchnie magazynowe, zwłaszcza dla funkcji e-commerce. Projekty rozwijają się w dobrym tempie, pomimo pewnych krótkoterminowych wyzwań związanych z wypełnianiem różnych formalności administracyjnych i zezwoleń związanych z nowo planowanymi projektami, które były spowodowane ograniczonymi możliwościami organów administracji publicznej – uważa Jakub Kurek.

Zwraca uwagę, że ponadto uzyskanie finansowania nowych projektów przemysłowych i logistycznych od banków i innych instytucji finansowych może zająć nieco więcej czasu, a wnioski kredytowe są poddawane szczegółowej kontroli, także pod kątem najemców, dla których te nowe obiekty zostaną zbudowane i oddane w formie leasingu. Mimo to deweloperzy przemysłowi z pewnością skorzystają w perspektywie średnio- i długoterminowej. 

Zauważa, że od dawna istnieje popyt na przynoszący zysk aktywa logistyczne. Cresa oczekuje, że będzie on nadal wzrastał i się rozwijał. – W odniesieniu do rynków kapitałowych, od wielu lat istnieje duże zapotrzebowanie na aktywa przemysłowe i logistyczne generujące dochód, ponieważ inwestorzy chcieli zdywersyfikować swoje portfele nieruchomości, które w przeszłości koncentrowały się na centrach handlowych, budynkach biurowych lub hotelach. Oczekujemy, że po pandemii COVID-19 jeszcze większy popyt i więcej kapitału zostanie ulokowane w klasie aktywów przemysłowych i logistycznych, co jeszcze bardziej zwiększy aktywność deweloperską, a tym samym pogłębi rynek przemysłowy i logistyczny w Polsce – mówi Associate Director at Industrial & Warehousing Department Cresa Polska.

Zapytany, czy dynamiczny wzrost e-commerce ma wpływ na rynek magazynowy i jak Cresa go ocenia, powiedział, iż  e-commerce jest teraz jednym z najważniejszych czynników rozwoju rynku magazynowego w naszym kraju. – E-commerce jest obecnie bez wątpienia jednym z głównych czynników napędzających popyt na powierzchnie magazynowe w Polsce, nie tylko w przypadku dużych powierzchni logistycznych, ale także miejskich obiektów ostatniej mili. Konsekwencją tego jest rozwój firm logistycznych i kurierskich, które odnotowują gwałtowny wzrost. Od kilku lat jesteśmy świadkami zmiany strukturalnej: od sprzedaży w kanale tradycyjnym w kierunku handlu elektronicznego, jednak COVID zdecydowanie przyspieszył tę zmianę. Nowa grupa konsumenta została stworzona podczas COVID wyłącznie z konieczności, aby móc pozyskać podstawowe produkty, które albo były niedostępne w sklepach, albo po prostu nie można ich było kupić z powodu zamknięć sklepów – mówi dyrektor Kurek.

Podkreśla, że większość z tych „nowych konsumentów”, którzy dopiero niedawno weszli do świata handlu elektronicznego i zaczęli kupować online, bez wątpienia będzie kontynuować zakupy przez Internet, co doprowadzi do dalszego popytu na powierzchnie magazynowe w całym kraju.

reklama post

Dodaj komentarz