Cyfryzacja spożywczych łańcuchów dostaw – jak ją przeprowadzić dobrze?

Cyfryzacja spożywczych łańcuchów dostaw – jak ją przeprowadzić dobrze? image

Przemysł 4.0 zaczyna powoli obejmować coraz większą ilość zakładów. Wielu przedsiębiorców chętnie zwraca się w stronę promowanych przez niego rozwiązań, aby osiągnąć lepsze efekty w pracy.

Jednym z kluczowych rozwiązań, które wpływają na funkcjonowanie całego łańcucha dostaw, jest oczywiście cyfryzacja. Trzeba jednak pamiętać o tym, że musi być ona przeprowadzona w sposób profesjonalny . W innym razie może się zakończyć niepowodzeniem i zamiast oszczędności oraz wzrostu efektywności, wygenerować koszty i zniechęcenie.

 

Dlaczego przedsiębiorcy decydują się na cyfryzację?

 

Jak podają wyniki badań, przeprowadzonych przez firmę Capgemini, podstawowym argumentem, który przekonuje przedsiębiorców do zainwestowania w cyfryzację, jest redukcja kosztów. Wskazuje na nią aż 77% ankietowanych. Na drugim miejscu uplasował się wzrost przychodów (56% respondentów)

Wiele osób przekonuje też szybki zwrot z takiej inwestycji. Zakup oprogramowania zwraca się już bowiem po przeciętnie 12 miesiącach użytkowania.

Co podlega zmianie? Zazwyczaj dotyczy ona przestarzałej infrastruktury komputerowo-internetowej. Przydaje się instalacja nowego oprogramowania oraz włączenie do sieci różnych sektorów przedsiębiorstwa, w tym na przykład linii produkcyjnej żywności, magazynów, chłodni i lodowni.

Niestety, każda modernizacja tego typu musi być przeprowadzona według ściśle określonego planu. W innym razie, jak podają wspomniane wcześniej wyniki badań Capgemini, dwie na trzy firmy nie finalizują rozpoczętej cyfryzacji. Jeśli jednak proces zakończy się sukcesem, na końcu drogi czeka nagroda – jak podaje Capgemini aż 94% przedsiębiorstw po wdrożeniu informatyzacji, dostrzega solidny wzrost obrotów.

Co zatem należy zrobić, żeby osiągnąć satysfakcjonujące rezultaty?

 

Jak prawidłowo wdrożyć cyfryzację w spożywczym łańcuchu dostaw?

 

Cyfryzacja przedsiębiorstwa lub całego łańcucha dostaw to spore wyzwanie, które wymaga dobrego przygotowania i współpracy ze specjalistami.

Wszystko bowiem trzeba zaplanować, w oparciu o realne potrzeby przedsiębiorstwa. Wówczas można liczyć na osiągnięcie sukcesu. Nie wolno też zapominać o zaangażowaniu we wszystkie etapy tego działania – od momentu rozmów z firmą projektującą takie rozwiązania dla firm, przez tworzenie spersonalizowanego systemu, aż po wdrożenie i testy.

Każdy z tych etapów jest równie ważny w odniesieniu późniejszego sukcesu cyfryzacji. Na co trzeba zwracać szczególną uwagę?

 

Cyfryzacja – myślenie kompleksowe

 

Wdrażanie narzędzi do cyfryzacji musi przebiegać kompleksowo, przy zaangażowaniu wszystkich działów przedsiębiorstwa lub wszystkich firm-ogniw łańcucha dostaw. Dzięki temu ustala się główne założenia i cele w oparciu o rzeczywiste potrzeby.

Zaangażowanie pracowników jest ważne na etapie planowania i testowania, ale też późniejszego wykorzystania systemów. To przecież od ich pracy i używania nowych form komunikacji zależy funkcjonalność i sensowność cyfryzacji.

 

Nowoczesny przepływ informacji w łańcuchach dostaw

 

Wykorzystanie cyfryzacji powinno dotyczyć nie tylko jednego podmiotu, a wszystkich uczestników danego łańcucha dostaw. Powinno to przebiegać w sposób skoordynowany i ustandaryzowany.

Wspólne narzędzia do cyfrowego przepływu informacji, bazy danych, do których dostęp mają wszystkie upoważnione osoby ze wszystkich zaangażowanych przedsiębiorstw – to tylko niektóre korzyści wynikające ze stosowania dla wszystkich ogniw jednego systemu informatycznego.

A to generuje olbrzymią oszczędność czasu i pieniędzy oraz sprawia, że błędy w dokumentacjach zdarzają się zdecydowanie rzadziej.

 

Wszystko płynie – implementacja narzędzi do rozbudowy

 

Trudno w momencie planowania cyfryzacji firmy przewidzieć wszystko. Warto zatem już na starcie szukać rozwiązań, które dadzą w przyszłości szansę na rozbudowę, w miarę wzrostu przedsiębiorstwa i całego łańcucha dostaw.

Pozwala to jeszcze lepiej dopasowywać narzędzia do bieżących potrzeb oraz zmiennych oczekiwań rynku i konsumentów, bez angażowania gigantycznych środków w kolejne oprogramowanie i ponowne wdrożenie go za kilka lat.

 

Zmiana oprogramowania, zmiana mentalności

 

Gdy wprowadza się cyfryzację do łańcuchów dostaw, trzeba zadbać nie tylko o samo oprogramowanie, ale także o ludzi, którzy będą z niego korzystać. Niezmiernie ważne jest odpowiednie przeszkolenie ich, aby korzystali z nowych narzędzi chętnie i świadomie.

Dzięki temu jeszcze bardziej wzrasta efektywność i jakość pracy na każdym etapie łańcucha, co przełoży się w krótkim czasie na szybszą realizację zamówień, tak kluczową w przypadku produkcji i dystrybucji żywności.

 

Nowoczesna firma a cyfryzacja

 

Trudno wręcz już obecnie prowadzić przedsiębiorstwo, bez wykorzystywania cyfrowych narzędzi do pracy. Wirtualny obieg dokumentów, tworzenie i analiza danych, zbieranych w olbrzymich bazach, przechowywanych w chmurze – powoli stają się rzeczywistością wielu spożywczych łańcuchów dostaw.

Obecnie takie rozwiązania są w stanie jeszcze zagwarantować przewagę nad rywalami. W niedługim czasie ich wdrożenie będzie jednak bardziej stanowiło konieczność dla utrzymania się na dynamicznie zmieniającym się rynku.

reklama post

Dodaj komentarz