Cztery podstawowe typy produkcji

Cztery podstawowe typy produkcji image

Procesy produkcyjne potrafią przybierać rozmaite formy w zależności od charakteru działalności, rodzaju produktu, a także otrzymywanych zleceń.

W dzisiejszym artykule chcielibyśmy przedstawić najbardziej podstawowe typy produkcji, z którymi można mieć do czynienia w rozmaitych zakładach.

 

Proces technologiczny i proces produkcyjny – z czego się składają?

 

Zacznijmy jednak od zupełnych podstaw, czyli od określenia, czym tak naprawdę zajmują się fabryki. W każdym zakładzie produkcyjnym dochodzi do szeregu procesów technologicznych. Są to uporządkowane i dopracowane w szczegółach zbiory czynności, wykonywanych w konkretnych sekwencjach, które prowadzą do zmiany właściwości fizycznych lub chemicznych obrabianego przedmiotu.

Wszystkie procesy technologiczne, przeprowadzane na danym przedmiocie, razem z rozmaitymi czynnościami pomocniczymi (np. logistyką, transportem) tworzą proces produkcyjny. Jego finalnym efektem jest powstanie produktu.

Na proces można również spojrzeć pod kątem urządzeń wykorzystywanych na poszczególnych etapach. Wszystkie roboty, sensory i aparaty, używane do przeprowadzenia procesu technologicznego i działające według wcześniej ułożonego planu, nazywa się ciągiem lub układem technologicznym.

Nie można też zapominać, że w trakcie produkcji często używa się także wielu urządzeń pomocniczych, które wspierają magazynowanie i transport wewnątrz magazynowy oraz pomiędzy ogniwami łańcucha.

 

Cztery podstawowe typy produkcji – czym się różnią między sobą?

 

Produkcja przyjmuje rozmaite formy, w zależności od rodzaju wykonywanych zadań oraz charakteru zleceń. Z tego względu wyróżnia się cztery podstawowe typy produkcji:

  • na indywidualne zamówienie (z ang. engineering to order),
  • zleceniowa,
  • powtarzalna,
  • ciągła aparaturowa.

W przypadku pierwszego typu produkcji zazwyczaj mamy do czynienia z trwającymi długo, ale mało lub wcale nie powtarzalnymi procesami, wykonywanymi na zlecenie klienta. Mogą się one składać wyłącznie z samej produkcji lub być wcześniej poprzedzone projektowaniem (z ang. design to order).

W tej formie wykonuje się najczęściej statki, serie wyspecjalizowanych maszyn, stawia się budynki, montuje turbiny lub dedykowane rodzaje kotłów. Projekty tego typu zazwyczaj są długotrwałe i niekiedy wymagają specjalnych modułów do zarządzania nimi.

Produkcja zleceniowa zakłada już możliwość większej powtarzalności zleceń, a produkty są wytwarzane i montowane partiami, również na konkretne zamówienie klienta.

Z kolei produkcja powtarzalna zajmuje się wytwarzaniem konkretnego typu przedmiotów (jednego lub kilku), według ustabilizowanej technologii i wzoru. Są one produkowane na taśmach, ustawionych w linie, co pozwala na tworzenie jednego wyrobu lub całych rodzin produktów.

Ostatni z wymienionych typów produkcji, czyli produkcja ciągła aparaturowa, zakłada ciągły proces, w wyniku którego dochodzi do wytworzenia jednego lub kilku produktów z kilku różnych składników. Świetnym przykładem takiego typu produkcji jest na przykład przetwarzanie ropy naftowej. W jej przypadku głównym produktem jest oczywiście benzyna, ale dochodzi również do powstawania nafty i innych pochodnych. Wszystko to odbywa się na skutek procesów fizyko-chemicznych.

 

Zarządzanie produkcją – systemy MRP II

 

Wszystkimi omówionymi procesami zarządza się za pomocą nowoczesnego, zintegrowanego systemu informatycznego MRP II, dzięki któremu można na przykład planować zasoby produkcyjne, sterować nimi lub gotowymi produktami, a także zarządzać całą działalnością zakładu produkcyjnego.

Wybór odpowiedniego oprogramowania pozwala na zwiększenie produkcji oraz optymalizację całego procesu, poprzez redukcję zapotrzebowania na surowce oraz jak najlepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i parku maszynowego.

W zależności od preferowanego typu produkcji powinno się wybrać inne rozwiązanie MRP II, gdyż nie każdy system obsługuje wszystkie jej rodzaje. Warto zatem dokładnie określić przed zakupem oprogramowania swoje potrzeby, sposób pracy oraz przeważający rodzaj zamówień, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla każdego zakładu.

 

Dodaj komentarz