Czym jest rolnictwo precyzyjne?

Czym jest rolnictwo precyzyjne? image

Wiele mówi się o rewolucji Przemysł 4.0, na której progu właśnie stoimy. Warto jednak wspomnieć, że postulowane przez nią narzędzia, jak choćby automatyzacja i cyfryzacja, przydają się również w wielu innych sektorach.

Szczególnie ciekawe rozwiązania pojawiają się obecnie w rolnictwie, które coraz śmielej stawia na nowoczesność i wykorzystanie technologii do zwiększenia efektywności działań. Tak rozwija się rolnictwo precyzyjne.

Czym jest rolnictwo precyzyjne?

Pierwsze oznaki rolnictwa precyzyjnego pojawiły się już kilkanaście lat temu, gdy zaczęto wykorzystywać systemy satelitarne GPS i GNSS w uprawach roślin. Pomagały one w planowaniu tras pojazdów na polach oraz w częściowej automatyzacji wielu procesów rolniczych.

W ostatnich latach pojawiło się jednak zdecydowanie więcej możliwości. Obecnie wdraża się rozwiązania, które pozwalają na precyzyjne mierzenie warunków glebowych i śledzenie ich zmian w czasie w poszczególnych częściach pola.

To wszystko sprawia, że udaje się w pełni wykorzystać posiadany obszar do uzyskania jak największych plonów. Na tym właśnie polega rolnictwo precyzyjne, które chętnie korzysta z systemów informatycznych, automatycznych pojazdów oraz szeregu innych cyfrowych narzędzi.

Rolnictwo precyzyjne – początki

Aby móc w pełni kontrolować jakość upraw i grunty, na których one wzrastają, trzeba zacząć od dokładnego poznania typu gleby. Próby glebowe stanowią bazę dla późniejszego ustalania zmienności pola pod względem wilgotności i żyzności.

Do przeprowadzenia mapowania i próbkowania gleby należy podzielić pole na rastry. Dokonuje się tego przy pomocy systemu GPS. Z tak powstałych obszarów pobiera się próbki gleby, które przekazuje się do analizy w Okręgowych Stacjach Chemiczno-Rolniczych.

Uzyskane wyniki wprowadza się do odpowiedniego oprogramowania, które pozwala kontrolować późniejsze zmiany składu gleby w poszczególnych fragmentach pola.

Monitorowanie i pełna kontrola pola

Do monitorowania upraw i jakości gleby wykorzystuje się czujniki, montowane choćby w pojazdach (kombajnach, traktorach i dronach). Dzięki nim kontroluje najróżniejsze parametry związane z glebą oraz rosnącą w niej rośliną.

Co można sprawdzać? Dzięki czujnikom monitoruje się na przykład właściwości fizyczne i chemiczne gleby, choroby roślin, wysokość plonów, nasłonecznienie, wysuszenie gleby, a także szkodniki i chwasty, które mogą stanowić zagrożenie dla upraw.

Urządzenia przekazują informacje o zmianach w czasie rzeczywistym, co pozwala tworzyć bardzo precyzyjne mapy oraz określać potrzeby upraw w każdym z wydzielonych rastrów. Tak dokładne informacje pozwalają na zaplanowanie zasiewu lub konieczności stosowania środków odżywczych – idealnie dopasowanych do parametrów danego fragmentu pola.

Samo zbieranie danych i ich bieżąca kontrola to jedno. Olbrzymia ilość informacji to także szansa na prognozowanie zmienności warunków upraw w nadchodzących miesiącach. Udaje się nawet ustalać trendy dla poszczególnych miesięcy lub pór roku.

Do tworzenia precyzyjnych, wielowymiarowych map stosuje się oprogramowanie GIS (z ang. Geographic Information System). Narzędzie to zbiera i analizuje dane. Tworzy się na ich podstawie harmonogramy pracy oraz określa ilości potrzebnych środków chemicznych lub dawki nasion, dopasowane do danego kawałka gruntu. Wszystko działa z dokładnością nawet do kilku centymetrów.

Korzyści z rolnictwa precyzyjnego

Dokładne planowanie i precyzyjne rozpisanie działań w rolnictwie na tak wielką skalę jest możliwe tylko dzięki nowoczesnym technologiom. Dzięki nim znacząco zwiększa się wydajność produkcji rolnej, przy równoczesnym zmniejszeniu nakładów pracy człowieka.

Wiele działań odbywa się automatycznie, a stopień analizy danych pozwala na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów. Stosuje się bowiem dokładnie tyle surowców, ile jest niezbędne dla uzyskania optymalnych plonów.

Analiza danych przekłada się oczywiście na lepsze zarządzanie i planowanie działań na przyszłość. Dzięki temu tworzy się odpowiednie zapasy oraz kupuje właściwe ilości nasion czy niezbędnych środków chemicznych.

Nowoczesne rolnictwo staje się znacznie wydajniejsze, bezpieczniejsze przy optymalizacji kosztów związanych z wytwarzaniem żywności właśnie dzięki technologii.

reklama post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *