Czym jest SCOR i jak wpływa na efektywne działanie łańcucha dostaw?

Czym jest SCOR i jak wpływa na efektywne działanie łańcucha dostaw? image

Łańcuchy dostaw wymagają nieustannej pracy i doskonalenia logistyki poszczególnych procesów, aby działały sprawnie i przynosiły wymierne korzyści dla ich uczestników. Do tego celu wykorzystuje się rozmaite strategie analityczne. Jednym z nich jest model referencyjny łańcucha dostaw.

Czym jest SCOR i w jaki sposób pozwala na usprawnienie codziennego działania w poszczególnych działaniach oraz w całym łańcuchu?

 

SCOR – co to takiego?

 

Mianem SCOR (z ang. Supply Chain Operation Reference Model) określa się rozwiązanie przedstawione przez SCC, czyli Supply Chain Council. Służy on do całościowej analizy skuteczności działania łańcucha dostaw w niemal wszystkich obszarach funkcjonowania sieci dostaw.

 

Do czego służy SCOR?

 

Model referencyjny stworzono po to, by usprawnić komunikację między przedsiębiorcami w ramach łańcuchów dostaw. Ma regulować operacje związane z planowaniem, zakupami, dystrybucją i magazynowaniem produktów na każdym etapie łańcucha dostaw.

Warto pamiętać, że model nie bywa stosowany w przypadku procesów dotyczących projektowania i rozwoju produktów, ani w kwestiach administracyjnych.

Główne zadania SCOR krążą wokół opisu, pomiaru i oceny funkcjonalności danego łańcucha dostaw. Wiąże się to ściśle z:

  • dostawami i magazynowaniem produktów,
  • wykorzystywanymi technologiami,
  • lokalizacją towarów,
  • przepływem informacji.

Przy pomocy tych wytycznych, kontrolując je i nieustannie usprawniając, podnosi się jakość współpracy między wszystkimi ogniwami łańcucha.

 

Kluczowe elementy modelu SCOR

 

Referencyjny model łańcucha dostaw składa się z pięciu głównych procesów. Zalicza się do nich:

  • planowanie,
  • zaopatrzenie,
  • wykonanie,
  • dystrybucja,
  • obsługa zwrotów.

Planowanie w łańcuchu dostaw oznacza stworzenie konkretnych procedur oraz metod realizacji procesów logistycznych, związanych z zarządzaniem przepływem materiałów na każdym z etapów.

Zaopatrzenie analizuje kwestię związaną z zamawianiem materiałów, surowców, półproduktów lub gotowych produktów przez poszczególnych uczestników łańcucha. Zadaniem tego procesu jest optymalizacja przepływu towarów, przy zminimalizowaniu kosztów zatowarowania.

Kwestie związane z wykonaniem dotyczą przetwarzania materiałów oraz tworzenia treści usług.

Ważnym elementem SCOR jest dystrybucja, w skład której wchodzą wszystkie procesy logistyczne dotyczące magazynowania i transportu towarów między uczestnikami łańcucha dostaw oraz w drodze do klienta docelowego (tak zwany transport ostatniej mili).

Ostatni proces to wszystkie kwestie związane z łańcuchem zwrotnym, czyli choćby działania dotyczące obsługi zwrotów, obsługą posprzedażową, kontaktów z klientami.

 

Efektywność w modelu SCOR

 

W modelu SCOR wyróżnia się dwa obszary efektywności. Opisuje się je jako: skuteczność i sprawność. Pierwszy z nich łączy wszystkie elementy powiązane z klientem. Drugi ma za zadanie skupić się na organizacji wewnętrznej łańcucha dostaw.

Efektywność w obszarze działań nakierowanych na klientach SCOR opisuje poprzez trzy atrybuty: niezawodność, zwinność, czas reakcji. W ramach niezawodności ocenia się stopień wykonania zadania zgodnie z wymaganiami, przy zachowaniu jak najszybszego czasu reakcji i dostarczenia produktu lub obsługi klienta. Zwinność to natomiast umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmian oraz sprawnego reagowania na zmienne trendy na rynku.

W przypadku atrybutów związanych z działaniem wewnętrznym organizacji wyróżnia się dwa parametry: koszty oraz zarządzanie zasobami.

W ramach metody SCOR dokonuje się pomiaru kosztów, które determinują sprawność zarządzania łańcucha dostaw. W ramach tej kategorii stosuje się szereg wskaźników, jak choćby wskaźnik całościowy lub wskaźnik dóbr sprzedanych.

Szczególnie ważnym atrybutem dla sprawnej logistyki jest kwestia zarządzania zasobami i aktywami. W tym przypadku sprawdza się bowiem metodę zarządzania zapasami (redukcję niepotrzebnych magazynów), wykorzystanie outsourcingu oraz określenie czasu zwrotu z inwestycji od momentu zakupu towarów do otrzymania zapłaty za zrealizowany proces.

 

Metodologia SCOR – skutecznie działający łańcuch dostaw

 

Efektywny łańcuch dostaw to obecnie podstawa do uzyskania konkurencyjności na trudnym rynku. Aby osiągać jak najlepsze rezultaty, trzeba działać w sposób spójny i systemowy.

Można do tego wykorzystać metodę SCOR, dzięki której udaje się określić i dopracować najważniejsze parametry dla każdego łańcucha dostaw.

reklama post

Dodaj komentarz