Czym jest zintegrowany łańcuch dostaw?

Czym jest zintegrowany łańcuch dostaw? image

 

Niemal żadne przedsiębiorstwo na rynku nie jest w stanie funkcjonować samodzielnie. Zazwyczaj nawiązuje kontakty z dostawcami lub innymi podmiotami, świadczącymi rozmaite usługi, na przykład magazynowe lub transportowe.

Tak powstają sieci relacyjne, które określa się mianem łańcuchów dostaw, w których skład wchodzą firmy zajmujące się produkcją, przedsiębiorstwa dostarczające surowce lub podzespoły, magazyny oraz jednostki organizujące logistykę i transport.

W czasie pandemii koronawirusa szczególnie ważne jest mocne zacieśnienie relacji pomiędzy wszystkimi ogniwami, co pozwala na działanie, bez groźnych opóźnień lub przerw w dostawach. Kluczową rolę zaczęły zatem odgrywać tak zwane zintegrowane łańcuchy dostaw.

 

Czym są zintegrowane łańcuchy dostaw?

 

Łańcuchy dostaw stanowią koncepcję powszechnie wykorzystywaną w nowoczesnym przemyśle i handlu. Dzięki nim usprawnia się działania, obniża koszty poszczególnych procesów logistycznych oraz dostarcza produkty najwyższej możliwej jakości odbiorcom finalnym.

Zintegrowane łańcuchy nazywa się inaczej sieciami dostaw. Stanowią sieć powiązań gospodarczych pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi. Ich zadaniem jest podniesienie sprawności i efektywności w przepływie towarów lub informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami.

 

Na czym polega tworzenie zintegrowanych łańcuchów dostaw?

 

O zintegrowaniu łańcucha dostaw możemy mówić, gdy dochodzi do dobrania współpracowników oraz zintegrowania wszystkich ogniw w trwałą, działającą wspólnie sieć powiązań, w której dba się o zsynchronizowanie wymiany informacji oraz poszczególnych działań, prowadzących do uzyskania konkretnego produktu lub usługi dla klienta docelowego.

Takie sieci tworzą się wokół przedsiębiorstw flagowych, które już zarządzają siecią podległych podmiotów. Możemy o nich mówić również w przypadku, gdy dana firma dąży do uzyskania rangi lidera w danej sieci.

Do czego takie sieci są potrzebne? Obecnie konkurencja na rynku jest olbrzymia niemal w każdej branży. Przekłada się to na znaczące ograniczenia w możliwości wyróżnienia się na tle konkurencji. Budowanie sieci ma stać się właśnie sposobem na uzyskanie lepszych warunków, poprzez obniżenie kosztów produkcji i pracy.

Sieci dostaw współpracują ze sobą w celu lepszego zarządzania przepływem towarów i surowców oraz poszukiwanie sposobów na optymalizację całego procesu, poprawę jakości produktu oraz funkcjonowania poszczególnych przedsiębiorstw, wchodzących w relacje z pozostałymi uczestnikami.

 

Nowoczesne technologie a usprawnienie relacji między uczestnikami sieci

 

Zintegrowany łańcuch dostaw bywa niezmiernie skuteczny i pozwala na budowanie solidnej pozycji na rynku, poprzez dostarczanie wysokiej jakości produktów w zoptymalizowanym czasie i kosztach. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że stworzenie takiej sieci jest procesem długotrwałym, wymagającym znalezienia wszystkich niezbędnych uczestników, zbudowania z nimi więzi oraz zintegrowania całego środowiska do wspólnego działania.

Równocześnie nowoczesne sieci dostaw, dla skutecznego działania, potrzebują sprawnych systemów przekazu informacji, które przyspieszają realizację procesów, minimalizują ryzyko popełniania błędów oraz dają szansę na sprawne zamykanie każdego etapu działania.

Do tego służą zintegrowane systemy informatyczne, do których dostęp mają wszyscy uczestnicy sieci. Mają oni wgląd w stany magazynowe, bieżącą sytuację na rynku oraz zapotrzebowanie produkcji. Dzięki dostępności informacji w czasie rzeczywistym znika problem omyłek. Można też ekspresowo reagować na zmienne oczekiwania klientów.

Systemy do zarządzania magazynami lub cyfrowym przepływem informacji, wspierane przez nowoczesne czujniki, dają szansę na budowanie jeszcze lepiej zintegrowanego łańcucha, w których każde ogniwo zawsze dysponuje aktualnymi danymi. Dzięki temu znacznie łatwiej można przetrwać wszelkie kryzysy oraz zbudować ochronę przed ewentualnymi przestojami, które mogłyby utrudnić czasową realizację zadań.

Technologia staje się zatem podstawą dla nowoczesnych, zintegrowanych sieci o wymiarze lokalnym i globalnym.

reklama post

Dodaj komentarz