Dobre praktyki w magazynowaniu świeżej żywności

Dobre praktyki w magazynowaniu świeżej żywności image

Magazynowanie świeżej żywności to nie tylko optymalizacja procesów logistycznych pod kątem finansowym i czasowym. To także nieustanne dbanie o bezpieczeństwo produktów o krótkim terminie przydatności do spożycia.

Jak zatem powinno się zarządzać przestrzeniami do składowania surowców i gotowych produktów spożywczych? O tym napiszemy poniżej.

 

Najważniejsze kryteria dla świeżej żywności

O ile w zwykłych magazynach kluczowym kryterium jest ergonomia składowania oraz optymalizacja kosztów, to w przestrzeniach przeznaczonych do składowania żywności szczególnego znaczenia nabiera bezpieczeństwo produktów.

Dotyczy to zwłaszcza żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia. Nieprawidłowe lub zbyt długie składowanie w jej przypadku może doprowadzić do sporych zniszczeń oraz poważnych strat, za które odpowiada właściciel magazynu.

Przechowywanie świeżych produktów spożywczych wiąże się z koniecznością spełnienia wielu, restrykcyjnych norm prawnych. Żywność należy bowiem przetrzymywać w wydzielonych pomieszczeniach, o wysokich standardach czystości, w których montuje się urządzenia chłodnicze (głównie agregaty) oraz instalacje rejestrujące temperaturę i wilgotność powietrza. Pozwala to utrzymać stałe warunki niezbędne dla zapewnienia jak najdłużej świeżości i bezpieczeństwa produktów spożywczych.

 

Magazynowanie według zasad – jak przechowywać żywność w magazynie?

W przypadku żywności stosuje się szereg rozwiązań, które ułatwiają rozmieszczanie towarów oraz ich późniejszą identyfikację. W ten sposób usprawnia się przepływ produktów spożywczych oraz minimalizuje ryzyko zepsucia całych partii towarów.

Jednym z najpopularniejszych systemów magazynowych, które powszechnie wykorzystuje się przy składowaniu świeżych artykułów spożywczych, jest procedura FEFO.

 

Czym jest FEFO?

Zasada FEFO (z ang. First Expired, First Out) to powszechnie stosowane rozwiązanie w magazynach, w których występują towary z terminem przydatności takie, jak właśnie świeża żywność.

System ten polega na wprowadzeniu rotacji produktów według zasady, że pierwszy wydaje się towar, który najwcześniej pojawił się w magazynie. Pozwala to uniknąć sytuacji, gdy dana partia żywności zbyt długo pozostaje na regałach. W ten sposób minimalizuje się straty, utrzymując najwyższą jakość i świeżość produktów.

 

Jak wygląda procedura FEFO w praktyce?

Zasada FEFO zakłada, że produkty z najwcześniejszą terminem przydatności układa się jako pierwsze, dopiero za nimi umieszcza się kolejne, również ułożone zgodnie z datą.

Dla lepszego i szybszego rozpoznania towarów często wykorzystuje się w ramach procedury FEFO system etykiet w różnych kolorach. Dzięki temu łatwo rozpoznaje się, które produkty powinny opuścić magazyn jako pierwsze.

Przy wdrażaniu standardów należy sprawdzić wszystkie towary znajdujące się w magazynie. Wobec tych, które nie mają precyzyjnie i wyraźnie określonej daty przydatności, należy wdrożyć procedurę niezgodności.

FEFO pozwala na wprowadzenie ciągłego procesu układania towarów w magazynie. Zwiększa porządek oraz ogranicza straty, spowodowane przeterminowaniem części artykułów spożywczych. Rozwiązanie to nadaje się przede wszystkim do zastosowania w chłodniach z regałami, choć sprawdza się też w innych przestrzeniach, w których składuje się żywność, na przykład w lodówkach lub zamrażarkach.

 

FEFO a nowoczesne technologie

Rozwiązania tego typu niejednokrotnie wykorzystują też nowoczesne technologie. Świetne efekty uzyskuje się choćby dzięki etykietom typu RFID. To sposób na ograniczenie błędów i precyzyjną identyfikację wszystkich towarów umieszczonych w magazynie.

Niektórzy właściciele przestrzeni do przechowywania żywności wdrażają nawet okulary lub tablety wykorzystujące rozszerzoną rzeczywistość. Dzięki temu pracownicy zdecydowanie łatwiej lokalizują produkty oraz szybko określają ich termin przydatności do spożycia.

 

Organizacja pracy w magazynie – sposób na oszczędności i większą efektywność

Wdrożenie właściwych zasad postępowania to niezawodny sposób na zwiększenie wydajności pracy oraz ograniczenie strat w magazynie. Procedura FEFO daje takie możliwości, dzięki nieustannej kontroli przepływu towarów, które pojawiają się i opuszczają magazyn.

Dzięki niej osiąga się zdecydowanie lepsze rezultaty, ogranicza ryzyko popełnienia błędu lub zepsucia świeżych produktów. Żywność w magazynie jest zdecydowanie bezpieczniejsza.

reklama post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *