Edukowanie konsumentów o recyklingu

Edukowanie konsumentów o recyklingu image

Troska o środowisko naturalne staje się coraz poważniejszym problemem, który dotyczy wszystkich. Próba znalezienia wyjścia z trudnej sytuacji zaczyna być jednym z najważniejszych tematów w debatach.

W przypadku biznesu oraz jego wpływu na środowisko naturalne sporo miejsca poświęca się na przejście do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), która mogłaby mieć olbrzymi wpływ na poprawę sytuacji na całym świecie.

 

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym i jak wpływa na funkcjonowanie biznesu?

 

W wielu przypadkach trudno wyobrazić sobie całkowitą rezygnację z opakowań. Zapewniają bezpieczeństwo, higienę i czystość rozmaitych produktów. Świadome projektowanie oraz produkowanie wymaga jednak zmiany sposobu myślenia i znacznie szerszego wprowadzenia recyklingu i wielokrotnego wykorzystania surowców do wytwarzania nie tylko opakowań.

GOZ stanowi jeden z nowszych i bardziej świadomych sposobów zarządzania obiegiem surowców oraz wykorzystania materiałów nadających się do recyklingu. Wymusza przemyślane podejście do tematu wykorzystywania rozmaitych materiałów oraz ich wielokrotnego przetwarzania w ramach procesów produkcyjnych.

Czym zatem jest GOZ dla odpowiedzialnego przemysłu? W dużym uproszczeniu gospodarka o obiegu zamkniętym zakłada przetwarzanie tego samego surowca wielokrotnie, bez wytwarzania dodatkowych odpadów. Drugim kluczowym aspektem jest wprowadzenie działań, mających na celu zminimalizowanie wytwarzanych śmieci – zarówno do produkcji opakowań, jak również w samych procesach produkcyjnych konkretnego przedmiotu.

Sam proces wspierania recyklingu oraz odpowiedzialnego zarządzania odpadami powinien być realizowany na każdym etapie produkcyjnym – rozpoczynając od projektowania, wdrażania koncepcji aż do wytwarzania projektu i późniejszej jego dystrybucji.

GOZ choć wprowadza sporo ograniczeń, potrafi też przynieść sporo korzyści dla każdego przedsiębiorstwa. Jakich? Prowadzi do zdecydowanie rozsądniejszego gospodarowania odpadami oraz optymalizacji towarzyszących im kosztów (składowanie, utylizacja itp.). Korzyści dotyczą równocześnie środowiska, rozwoju innowacji oraz wprowadzania nowych technologii, które zwiększają konkurencyjność firm oraz pomagają wdrażać przydatne zmiany w zarządzaniu procesami w zakładzie.

Zastosowanie gospodarki o obiegu zamkniętym przez firmy przynosi znaczącą korzyść edukacyjną. Świadome gospodarowanie odpadami i recykling w biznesie przekłada się na analogiczne zachowania w innych sektorach, również w prywatnych gospodarstwach domowych. Biznes staje się w tym przypadku stymulatorem zmian dla pozostałych dziedzin życia.

 

Nowoczesne dbanie o środowisko – rozmaite pomysły na poprawę sytuacji planety

 

Kwestia ochrony środowiska jest coraz częściej podnoszona w nowych rozporządzeniach prawnych. Komisja Europejska dąży na przykład do osiągnięcia neutralności klimatycznej w krajach członkowskich do 2050 roku. W tym celu wprowadza szereg restrykcyjnych norm dotyczących przetwarzania odpadów oraz dopuszczalnych poziomów emisji gazów.

Niedawno pojawiła się także idea tak zwanej Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), która zakłada, że przedsiębiorcy będą partycypować w kosztach zbiórek, segregacji oraz recyklingu opakowań, które wcześniej wprowadzili na rynek. Ma to doprowadzić do znacznie większego udziału firm w zmniejszaniu ilości śmieci oraz w zwiększaniu ilości odpadów recyklingowanych każdego roku.

 

GOZ a odpowiedzialność wszystkich podmiotów z łańcucha dostaw

 

Świadome planowanie oraz odpowiedzialne wprowadzanie gospodarki o obiegu zamkniętym nie dotyczy wyłącznie firmy produkcyjnej, a także wszystkich ogniw należących do rozbudowanego łańcucha dostaw.

Globalne podejście oraz systematyczne zmniejszanie ilości produkowanych odpadów poprzez innowacyjne rozwiązania i nowoczesne, czyste technologie to szansa na osiągnięcie sporej konkurencyjności nie tylko pod względem dbania o środowisko naturalne, ale też na polu ekonomicznym.

Racjonalne gospodarowanie surowcami prowadzi do minimalizacji kosztów, przy równoczesnym zwiększeniu zysków na wszystkich etapach łańcucha.

Troska o czystsze środowisko może zatem stać się bodźcem do budowania bardziej nowoczesnej firmy, stawiającej na rozwój technologii i budowanie dobrego wizerunku w oczach świadomych konsumentów.

Autor: redakcja platformalogistyczna.com

Dodaj komentarz