Etykiety logistyczne w magazynach

Etykiety logistyczne w magazynach image

Precyzyjne oznakowanie towarów w magazynach bywa niezmiernie przydatne. Dzięki temu ułatwia się identyfikację i skraca czas na wykonywanie wszelkich procedur magazynowych.

Dla uzyskania jeszcze lepszych rezultatów coraz więcej magazynów wdraża etykiety logistyczne zgodne z GS1. Co takiego można dzięki temu uzyskać? Jak zmienia się praca, gdy stosuje się standaryzację etykiet, zgodną z europejskimi normami?

 

Do czego potrzebne są etykiety w magazynie?

 

Podstawą działania każdego magazynu jest jak najszybsza realizacja wszystkich zamówień, przy zachowaniu wysokich standardów, minimalizacji błędu i kosztów.

Osiągnięcie tego celu jest znacznie prostsze dzięki przydatnym i prostym narzędziom takim, jak etykiety.

Trudno wręcz wyobrazić sobie pracę w magazynie bez stosowania etykiet. To dzięki nim utrzymuje się porządek, sprawny obieg informacji i przepływ towarów. Prawidłowo wykonane etykiety ułatwiają kompletację zamówień, określenie stanów magazynowych i zapasów. W nowoczesnych magazynach przydają się także do zbierania dużej ilości cennych danych, przetwarzanych następnie przez systemy informatyczne na potrzeby planowania i budowania strategii biznesowych.

 

Rodzaje etykiet w magazynach

 

W przestrzeniach magazynowych stosuje się różne typy etykiet. Pojawiają się one na pojedynczych produktach, jako podstawowe źródło informacji. Z perspektywy codziennej pracy w magazynie znacznie ważniejsze okazują się jednak etykiety zbiorcze, które dają wiedzę na temat całego opakowania zbiorczego, np. kartonu, palety.

Etykiety stosuje się również do znakowania regałów i półek, a w magazynach, w których towary układa się na paletach, wprowadza się nawet zbiorcze etykiety podłogowe, o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie i uszkodzenia.

 

Czym jest etykieta logistyczna?

 

Gdy czyta się o etykietach w przestrzeni magazynowej, można niejednokrotnie trafić na „etykiety logistyczne”. Co to takiego?

Mianem etykiety logistycznej określa się nośnik informacji, który stosuje się w samych magazynach lub w całych łańcuchach dostaw. W tym przypadku etykieta pozwala na uproszczenie komunikacji, gdyż we wszystkich ogniwach używa się dokładnie tego samego systemu znaków, czytelnego dla każdego z odbiorców.

Etykiety logistyczne przydają się przy wszystkich procesach magazynowych. Stanowią ważny element optymalizacji przyjęć, składowania, kompletacji i wydawania towarów.

Standaryzacja etykiet zwiększa sprawność komunikacji, zmniejsza prawdopodobieństwo popełnienia kosztownej pomyłki oraz usprawnia realizację zamówień, dzięki prostszej i wygodniejszej identyfikacji.

 

Etykiety logistyczne GS1 – do czego się przydają?

 

Wspólne etykietowanie dla jednego łańcucha dostaw to jednak wciąż nie szczyt możliwości. Obecnie stosuje się również standard GS1, który pozwala na skuteczne przekazywanie informacji przy pomocy nośników etykietowych pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi na całym świecie.

Z czego składa się etykieta ustandaryzowana? Podstawą jest najczęściej papierowa naklejka, na której nadrukowuje się wszystkie niezbędne informacje na temat towarów, stosując się do konkretnych zasad GS1.

Dane zapisuje się zarówno w formacie tekstowym, jak i w postaci kodu kreskowego (GS1-128), który wykorzystuje się w magazynach używających Elektronicznej Wymiany Danych – EDI.

Na etykiecie umieszcza się wszystkie kluczowe informacje na temat partii towaru. Pojawiają się na niej dane ważne dla jednostki logistycznej (np. palety) takie, jak:

  • ilość towaru,
  • data ważności,
  • oznaczenie partii towaru,
  • dane nadawcy i odbiorcy.

Pozwala to na łatwe rozpoznanie zawartości jednostki logistycznej, zarówno w przestrzeniach, stosujących tradycyjne formy działania, jak i tych, dążących do automatyzacji i cyfryzacji procesu.

 

Podstawowe elementy etykiety logistycznej GS1

 

Aby jeszcze bardziej ujednolicić formę etykiet logistycznych, organizacje krajowe w Europie opracowały zasady ujednolicające zakres niezbędnych informacji. Ustalenia zawarto w dokumencie „Etykieta logistyczna GS1 w Europie”.

Czego dowiadujemy się z tego opracowania? Wymienia ono przede wszystkim niezbędne elementy, które musi zawierać etykieta zgodna ze standardem GS1.

Podstawą dla każdej etykiety jest Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej, czyli SSCC (z ang. Serial Shipping Container Code).

Numer ten jest unikalny w skali całego świata i pozwala bez trudu rozpoznać daną jednostkę logistyczną, dając łatwy dostęp do wszystkich danych na jej temat. Danego numeru SSCC nie wolno stosować po raz kolejny przed upływem roku, zgodnie z ogólnymi przepisami. W niektórych sytuacjach okres ten bywa nawet wydłużony ze względu na konieczność zachowania maksymalnej przejrzystości przepływu towarów w łańcuchu dostaw.

 

Etykiety logistyczne – lepsze magazynowanie

 

Ustandaryzowane etykiety logistyczne pozwalają na usprawnienie pracy magazynowej oraz wprowadzenie porządku w przepływie informacji i produktów. Etykiety, zgodne ze standardem GS1, ułatwiają wymianę danych oraz wprowadzają transparentność całego łańcucha dostaw, co przekłada się na lepszą współpracę oraz znacznie efektywniejsze działania.

reklama post

Dodaj komentarz