Funkcje logistyki w zimnych łańcuchach dostaw

Funkcje logistyki w zimnych łańcuchach dostaw image

Bez logistyki nie może w zasadzie funkcjonować niemal żadne przedsiębiorstwo. Właściwe zarządzanie wszystkimi procesami, toczącymi się w firmie oraz w łańcuchach dostaw to klucz do konkurencyjności na rynku i budowania pozycji solidnej marki, cieszącej się zaufaniem klientów.

Aby uzyskać taką renomę, należy zoptymalizować działania, wprowadzając szereg nowoczesnych rozwiązań. Współczesna logistyka dysponuje bowiem narzędziami, które potrafią zwiększyć zyski firmy oraz poprawić jej wizerunek w oczach klientów. Zapewniają one także bezpieczeństwo produktów, co ma szczególne znaczenie w zimnych łańcuchach dostaw.

Jakie są zatem funkcje logistyki i w czym wspiera ona nowoczesne przedsiębiorstwo, wytwarzające produkty, zaliczane do wrażliwych? O tym opowiemy poniżej.

 

Rozwój logistyki – co ma największe znaczenie?

Logistyka to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin we współczesnym świecie. W zasadzie trudno się dziwić – w końcu jest niezbędnym wsparciem dla niemal każdej dziedziny gospodarki. Obecnie nie da się wręcz funkcjonować bez precyzyjnego określenia procesów i strategii logistycznych w firmach.

Warto jednak pamiętać, że tak naprawdę cywilna logistyka bynajmniej nie ma wielowiekowej tradycji i tak naprawdę zawdzięczamy ją rozwojowi wojskowości. Już w starożytności funkcjonowali urzędnicy, których zadaniem było planowanie i nadzorowanie kampanii wojskowych pod względem zaopatrzenia oraz przepływu informacji. Z czasem, wypracowane w ten sposób rozwiązania, zaadaptowano do potrzeb cywilnej rzeczywistości i prężnie rozwijającego się przemysłu.

Obecnie specjaliści od logistyki są nieustannie poszukiwani na rynku pracy, a zapotrzebowanie na nich nieustannie wzrasta we wszystkich branżach, nie tylko w produkcji, ale także w transporcie i usługach. Szczególnie dużo wyzwań staje przed logistami, pracującymi w zimnych łańcuchach dostaw, w których każdy proces musi być zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach, dla bezpieczeństwa towarów oraz konsumentów.

 

Czym zajmuje się logistyka?

Jaki jest zatem podstawowy cel i funkcje logistyki? Bazowa definicja logistyki mówi, że jest to proces planowania, wdrażania i nadzorowania przepływu towarów oraz informacji w zakładzie lub w całym łańcuchu dostaw.

Choć w zasadzie takie przedstawienie zagadnienia jest poprawne i mieści w sobie większość aspektów, związanych z logistyką, to tak naprawdę nie obrazuje złożoności tego procesu.

Sam proces logistyczny składa się przecież z wielu mniejszych elementów, które należy precyzyjnie zaplanować. Proces może dotyczyć na przykład produkcji soku owocowego. Składa się na niego oczywiście sprawne zorganizowanie dostawy surowców, nadzorowanie stanów magazynowych, organizacja transportu wewnętrznego oraz pracy ludzi zatrudnionych na tej linii, magazynowanie oraz koordynacja współpracy z innymi podmiotami, należącymi do łańcucha dostaw, w tym z siecią dystrybucyjną, firmami transportowymi lub obsługa zamówień od klientów detalicznych.

Wszystkie procesy logistyczne, toczące się w firmie, określa się mianem systemu logistycznego lub jeszcze szerzej strategii logistycznej. Obejmują one wszystkie działania logistyczne, które prowadzi firma. Można z nich wyodrębnić szereg mniejszych kategorii takich, jak:

  • zaopatrzenie,
  • magazynowanie,
  • produkcja,

Każda z nich składa się z dodatkowych kategorii i wymaga wykorzystania innej wiedzy lub narzędzi dla zoptymalizowania całego procesu.

 

Czym zajmuje się logistyka – funkcje logistyki w firmie i łańcuchu dostaw

Logistyka w firmie lub w łańcuchu dostaw spełnia wiele, mocno zróżnicowanych funkcji. Podstawowym jej zadaniem jest dbanie o przepływ towarów. Co się na to składa?

Logiści zajmują się kontrolą zapasów w magazynach produkcyjnych oraz w centrach dystrybucyjnych. Sprawdzają stany magazynowe i weryfikują ich poprawność. Równocześnie mają za zadanie obsługiwać klientów i mieć pieczę nad realizowaniem zamówień.

Dzięki tak pozyskanej wiedzy dział logistyczny w firmie jest w stanie prognozować popyt, co przekłada się na lepsze dopasowanie produkcji i oferty do oczekiwań lub potrzeb klientów, a to wpływa na większą konkurencyjność.

Świadomość sytuacji na rynku oraz harmonogramu prac w firmie pozwalają na organizację działań serwisowych i napraw, dzięki czemu park maszynowy utrzymuje się w optymalnej formie, bez niepotrzebnych przestojów z powodu awarii, które generują solidne straty.

Funkcje logistyki obejmują także wszystkie kwestie związane z transportem – wewnątrz zakładu oraz poza jego granicami. Może to dotyczyć zarówno własnej floty pojazdów, jak i współpracy z zewnętrznymi operatorami. Specjaliści od logistyki w firmie negocjują umowy, szukają najlepszych ofert oraz firm transportowych, którzy zapewnią pełne bezpieczeństwo towarów, które muszą być przewożone w ściśle określonych warunkach.

W końcu nie zapominajmy o tym, że logistyka w firmie ma też niebagatelne znaczenie w kwestii wprowadzania gospodarki o obiegu zamkniętym. To bowiem od optymalizacji procesów zależy zmniejszenie zużycia mediów oraz racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym również tymi, które podlegają recyklingowi.

 

Funkcje logistyki – krótka charakterystyka

Jak już można zauważyć funkcje logistyki bywają mocno zróżnicowane. Podstawowym jej celem jest jednak zawsze dostarczenie odpowiedniego towaru, we właściwej ilości, w ściśle określonym czasie do klienta. Powinno się to odbywać w oparciu o optymalizację kosztów w stosunku do jakości towaru.

Szczególnego znaczenia nabiera to w przypadku zimnych łańcuchów dostaw. Zajmują się one dostawami produktów wrażliwych, czyli takich, które należy przechowywać w ściśle określonych i kontrolowanych warunkach (zwłaszcza temperatury i wilgotności), aby utrzymać ich optymalne parametry.

Brak nadzoru lub jakiekolwiek nieprawidłowości w tym przypadku potrafią prowadzić do katastrofalnych sytuacji. W zimnych łańcuchach dostaw przewozi się bowiem najczęściej żywność, lekarstwa i środki medyczne. Niewłaściwe przechowywanie prowadzi do szeregu reakcji chemicznych, które powodują trwałe zmiany we właściwościach fizykochemicznych. Taki produkt w najlepszym razie ma gorsze właściwości. W najgorszym może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia użytkownika.

Dlatego w zimnych łańcuchach dostaw tak ważnym jest precyzyjne zaplanowanie całego procesu oraz nieustanny nadzór nad realizowaniem założonego planu. W tym przypadku podstawowe funkcje logistyki to zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa każdej partii przewożonego towaru, przez co pośrednio chroni się także konsumentów.

 

Funkcje logistyki a nowoczesne narzędzia

Mnogość zadań stawianych przed nowoczesną logistyką sprawia, że chętnie wykorzystuje ona rozmaite technologie. Wielkim wsparciem są choćby systemy informatyczne, które usprawniają codzienną pracę, zwiększają dostępność do informacji oraz skracają czas potrzebny na podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych. Do rzetelnych danych dostęp mają od razu wszyscy zainteresowani pracownicy, a niekiedy nawet zewnętrzni partnerzy biznesowi lub urzędnicy.

Co zyskuje się dzięki temu? Cyfryzacja obiegu informacji zmniejsza ilość błędów oraz ogranicza czas potrzebny na obieg dokumentów w firmie lub łańcuchu dostaw. A to generuje oczywiście solidne oszczędności finansowe.

Oprócz tego coraz chętniej wprowadza się w firmach roboty i coboty. Automatyzacja procesów logistycznych sprawia, że w wielu przypadkach szereg prostych i powtarzalnych zadań odbywa się bez udziału człowieka. Prowadzi to do optymalizacji pracy oraz lepszego wykorzystania zasobów ludzkich. Praca staje się efektywniejsza, a pracownicy mogą skoncentrować się na bardziej kreatywnych zadaniach i samym nadzorowaniu procesów.

Funkcje logistyki w zasadzie pozostają bez zmian od wielu lat. Należy bowiem zawsze dostarczyć towary w optymalnej jakości i czasie do klienta. Zmieniają się jednak narzędzia i specyfika działań, przynosząc oszczędności, komfort i bezpieczeństwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *