Funkcjonalność wózków AGV

Funkcjonalność wózków AGV image

W magazynach stawia się na coraz nowocześniejsze technologie, których zadaniem ma być zwiększenie efektywności pracy, obniżenie kosztów oraz poprawa bezpieczeństwa na wszystkich etapach procesów magazynowych.

Z tych też powodów na dużą skalę zaczęto wykorzystywać w magazynach pojazdy autonomiczne, spośród których szczególnym uznaniem cieszą się roboty AGV.

 

Czym jest AGV – nieco informacji o technologii

 

Wózki mobilne AGV (Automated Guided Vehicles) stają się coraz popularniejszym elementem wyposażenia wielu magazynów. Są to niewielkie, niezmiernie praktyczne pojazdy, poruszające się po ściśle wyznaczonych trasach, które podlegają jednak łatwej i elastycznej modyfikacji zdalnej. Pozwala na to zastosowanie technologii radiowej RFID. Wzdłuż torów przejazdu montuje się beacony. Wózki skręcają w dane bocznice, gdy tylko otrzymają informację od systemu.

AGV używa się powszechnie w intralogistyce do transportu wewnętrznego rozmaitych towarów. Ich udźwig bywa różny – mogą przewozić niewielkie, kilku kilogramowe ładunki. Niektóre modele potrafią natomiast dostarczać znacznie większe produkty, ważące nawet powyżej tony.

Dostępne na rynku modele występują w dwóch wariantach konstrukcyjnych. Niektóre wózki AGV przenoszą ładunki na korpusie. Holowniki natomiast – na specjalnej przyczepce.

 

Bezpieczeństwo i skuteczność działania AGV

 

Pojazdy AGV bywają niezmiernie funkcjonalne, dzięki zastosowaniu szeregu nowoczesnych technologii. Pojazdy komunikują się z otoczeniem poprzez komunikaty radiowe. Tą drogą odbierają i przekazują dane.

Roboty wyposaża się w skanery, czujniki i kamery, które nieustannie kontrolują obszar wokół pojazdu, co minimalizuje ryzyko kolizji lub wypadków z udziałem ludzi, przebywających w przestrzeni pracy wspólnej magazynierów i robotów.

AGV w nowoczesnych magazynach łączą się z systemem WMS. W ten sposób otrzymuje się w czasie rzeczywistym precyzyjne informacje o lokalizacji poszczególnych części ładunku. W wielu przypadkach sprzyja to również śledzeniu produkcji oraz kontroli stopnia realizacji poszczególnych zadań logistycznych.

 

Korzyści z wykorzystania AGV w magazynie

 

Wózki mobilne dla magazynu to rozwiązanie niezmiernie wygodne. Co można dzięki nim zyskać? Przede wszystkim zwiększają efektywność pracy. Mogą pracować niemal nieustannie, bez przerw regeneracyjnych. Pozwala to na lepsze zaplanowanie działań magazynowych oraz szybszą realizację zadań.

Równocześnie wykorzystanie wózków AGV obniża koszty pracy przy zachowaniu optymalnej, wysokiej wydajności każdego procesu. Przekłada się to na sprawniejsze wydawanie i przyjmowanie ładunków oraz ekspresową kompletację.

Współpraca pojazdu z systemem WMS minimalizuje ryzyko popełnienia błędów,. Dzięki temu wszystkie zamówienia są realizowane sprawnie, z mniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia błędów lub uszkodzenia towarów. Automatyzacja staje się zatem sposobem na znaczące obniżenie kosztów oraz zwiększenie wydajności magazynów.

Trzecim ważnym pozytywem, związanym z wprowadzeniem wózków AGV do magazynów, jest kwestia poprawy bezpieczeństwa. Jak podają raporty publikowane przez GUS, znacząca większość wypadków w takich miejscach pracy, wiąże się z obsługą pojazdów do transportu wewnętrznego, np. wózków widłowych lub paletowych. Autonomiczne pojazdy posiadają specjalne czujniki, nieustannie kontrolują warunki wokół, przez co minimalizują ryzyko wystąpienia sytuacji niebezpiecznych.

Wózki są w stanie przenosić ciężary znacznie większe niż pracownicy. W efekcie poprawiają bezpieczeństwo oraz podnoszą komfort codziennej pracy.

 

Wózki AGV – najwygodniejsze rozwiązanie dla magazynu lub produkcji

 

Wykorzystanie wózków AGV staje się coraz powszechniejsze. Używa się ich w magazynach. Chętnie trafiają także do hal produkcyjnych, w których przenoszą komponenty pomiędzy poszczególnymi stanowiskami montażowymi.

Mogą zatem być niezależnym narzędziem, wpływającym na poprawę efektywności pracy. Przydają się również jako uzupełnienie zautomatyzowanych linii produkcyjnych lub magazynów. Trudno zatem wyobrazić sobie nowoczesne przestrzenie i łańcuchy dostaw, działające zgodnie z zasadami Industry 4.0., bez wykorzystania wózków AGV.

reklama post

Dodaj komentarz