Green Factory Logistics z kolejną inwestycją w obiekty magazynowe

Green Factory Logistics z kolejną inwestycją w obiekty magazynowe image

Spółka Green Factory Logistics rozpoczęła budowę oddziału w Gądkach koło Poznania. W jego skład będzie wchodził: Magazyn-Chłodnia o powierzchni około 6 000 m2 ze strefą przeładunkową o przepustowości do 3500 palet na dobę oraz strefą składową do 3200 jednostek ładunkowo paletowych.   Obiekt został zaprojektowany pod indywidualne wymagania i zapotrzebowanie Operatora Logistycznego specjalizującego się w logistyce produktów spożywczych wymagających kontrolowanych temperatur.  Inwestycja zostanie oddana w I kwartale 2021 roku i zwiększy obecną powierzchnię magazynowo-chłodniczą Green Factory Logistics do ponad 23 000 m2.

 

Ostatnie miesiące wyraźnie pokazały jak ważne jest bezpieczeństwo i ciągłość łańcucha dostaw, szczególnie w takiej kategorii jak żywność. Zbudowanie odpowiedniej siatki Hubów i Magazynów  jest koniecznością i gwarancją, że bez względu na czynniki zewnętrzne spółka będzie mogła zabezpieczyć ciągłość i jakość świadczonych usług – mówi Paweł Lorek, Dyrektor Operacyjny Green Factory Logistics.

Po oddaniu w maju tego roku nowego magazynu w Błoniu, inwestycja w Gądkach jest kolejną realizacją Green Factory Logistics, której celem jest rozbudowa infrastruktury magazynowej. Magazyn w Gądkach  będzie magazynem cross dock w układzie kątowym, z komorami chłodniczymi w dedykowanych temperaturach przeznaczonych do magazynowania i kompletacji produktów spożywczych.

Nowy obiekt będzie się składał z Magazynu-Chłodni o powierzchni około 6 000 m2 ze strefą przeładunkową o przepustowości do 3500 palet na dobę oraz strefy składowej do 3200 jłp. W obiekcie zastosowane zostaną najnowocześniejsze rozwiązania z obszaru technologii przeładunku i magazynowania.

Powiększenie infrastruktury pozwoli nam na obsługę większych niż do tej pory wolumenów, usprawni operacje logistyczne i zoptymalizuje koszty a dzięki dodatkowej lokalizacji skróci czas i odległości związane z dystrybucją towarów. Zwiększymy również elastyczność usług a także rozszerzymy ich zakres. Prognozujemy, że nowy magazyn pozwoli nam na podniesienie przepustowości o 24 % proc i zwiększy możliwości składowe o 18 % proc , zgodnie z realizowaną przez Green Factory Logistics strategią rozwoju, komentuje Paweł Lorek.

Inwestycja  dedykowana będzie obecnym i potencjalnym klientom Green Factory Logistics, którzy nie tylko zainteresowani są usługami na terenie kraju, ale również ekspansją zagraniczną. Magazyn usprawni i zoptymalizuje również obecne operacje logistyczne realizowane przez Green Factory Logistics na rzecz partnerów biznesowych, tym samym wzmocni przewagi konkurencyjne spółki specjalizującej się w logistyce chłodniczej.

 

Green Factory Logistics

Green Factory Logistics jest największym polskim  operatorem logistycznym specjalizującym się w magazynowaniu i transporcie produktów spożywczych w temperaturach kontrolowanych, w różnym zakresie od 0 do 15 st C. Firma posiada trzy centra dystrybucyjne zlokalizowane w Błoniu, Niepruszewie i Sosnowcu o. Dostawy drobnicowo-paletowe i całopaletowe realizowane są 7 dni w tygodniu z nadzorem 24 godzinnym. Usługi dostaw świadczone są w oparciu o zasoby taboru 200 naczep chłodniczych wyposażonych w urządzenia mobilne posiadające rozwinięte systemy telematyczne umożliwiające pełną kontrolę śledzenia ładunku oraz przekazywanie wartości rejestrowych do systemu TMS a także kontrolę temperatury przewożonego ładunku z poziomu komputera on line. Jakość świadczonych usług potwierdzają certyfikaty: IFS, FRC oraz certyfikat BIO w zakresie magazynowania i transportu w temperaturach kontrolowanych produktów świeżych i przetworzonych. Green Factory Logistics jest jednym z nielicznych operatorów logistycznych świadczących usługi w temperaturach kontrolowanych, który uzyskał certyfikat BIO. Obecnie firma zatrudnia 180 pracowników.

reklama post

Dodaj komentarz