IJHARS będzie kontrolował logistyków

IJHARS będzie kontrolował logistyków image

Od 1 lipca br. za kontrolę jakości żywności na wszystkich etapach obrotu jest odpowiedzialna Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów-Rolno Spożywczych, która podlega Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inspekcja będzie również kontrolowała logistyków i centra dystrybucji.

 

Zmiana jest krokiem na drodze do scentralizowania kontroli jakości żywności. Wcześniej produkty spożywcze przeznaczone dla konsumentów w sklepach, hurtowniach oraz barach i restauracjach kontrolowała Inspekcja Handlowa, a na wcześniejszych etapach np. u producenta, na granicy, w zakładach paczkujących – IJHARS. – Przeniesienie kontroli jakości żywności do jednej instytucji to ważny krok w kierunku specjalizacji instytucji państwa. 8 lipca br. zamkniemy całe przedsięwzięcie od strony formalnej. Zmiana ta jest korzystna zarówno dla konsumentów, jak i rolników czy przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym bowiem skonsoliduje nadzór nad jakością żywności w całym łańcuchu dostaw od „pola do stołu” – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Jak dowiedział się serwis PlatformaLogistyczna.com, kontrola warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych jest jednym z ustawowych zadań Inspekcji JHARS. Będą jej podlegać podmioty zajmujące się zarówno magazynowaniem żywności, jak i jej transportowaniem. – Poza kompetencjami IJHARS pozostaje jednak kontrola warunków przewozu ryb i mięsa – zadanie to należy do Inspekcji Weterynaryjnej – mówi Izabela Zdrojewska, rzecznik prasowy IJHARS. Wyjaśnia, że takie kontrole Inspekcji JHARS mają na celu sprawdzenie, czy artykuły rolno-spożywcze są składowane lub transportowane w sposób zapewniający zachowanie ich właściwej jakości handlowej, a także czy ilość i jakość składowanego artykułu rolno-spożywczego są zgodne z ustalonymi warunkami składowania. – Podczas kontroli podmiotów zajmujących się dystrybucja żywności (np. hurtowniach czy centrach dystrybucji), Inspekcja JHARS może również sprawdzić jakość handlową samych artykułów rolno-spożywczych w zakresie zgodności z deklaracją producenta i/lub obowiązującymi przepisami – dodaje.

W wyniku zmian, do IJHARS przeszli pracownicy wojewódzkich inspektoratów IH, którzy do tej pory specjalizowali się w kontroli żywności. UOKiK przekazał także 5 laboratoriów żywnościowych: w Katowicach, Kielcach, Olsztynie, Poznaniu i Warszawie. Co roku Inspekcja Handlowa przeprowadza prawie 20 tys. kontroli, podczas których bierze pod lupę ponad 165 tys. partii produktów. Dużą część z nich stanowiła żywność – było to ok. 7-8 tys. kontroli rocznie i nawet ponad 120 tys. sprawdzanych artykułów spożywczych rocznie. Przykładowo inspektorzy badali jakość i oznakowanie ryb, mięsa, jajek, miodu, wód mineralnych, produktów rolnictwa ekologicznego, a nawet karmy dla zwierząt, dań serwowanych w restauracjach czy posiłków przygotowywanych przez firmy cateringowe dla szpitali. W ostatnim czasie duże zainteresowanie konsumentów, rolników i organizacji pozarządowych wzbudziły kontrole oznakowania warzyw i owoców krajem pochodzenia. Od 1 lipca nadzór nad jakością żywności w sklepach i innych miejscach, gdzie mogą ją kupić konsumenci, przejęła IJHARS.

Czynności kontrolne, które będzie mogła przeprowadzać IJHARS m.in. w centrach dystrybucji czy w magazynach, obejmują m.in.: weryfikację dokumentacji i oznakowania, sprawdzenia warunków przechowywania i transportu, oględziny i badania artykułu rolno-spożywczego. – W trakcie sprawdzania warunków przechowywania i transportu inspektorzy  JHARS weryfikują czy zapewniają one zachowanie właściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, a także czy są zgodne z deklaracją wskazaną na opakowaniu lub w dokumentacji towarzyszącej (w przypadku produktów mrożonych konieczna jest dodatkowo zgodność z rozporządzeniem MRiRW z dnia 19 września 2003 r. W sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych – wyjaśnia Izabela Zdrojewska.

Jak mówi, inspektorzy biorą przy tym pod uwagę m.in.: stan techniczny kontrolowanego środka transportu/magazynu w zakresie wymagań wpływających na warunki przechowywania i transportu np. sprawność układu chłodniczego, wskazania urządzeń pomiarowych; zapewnienie właściwych warunków – czystości, temperatury, wilgotności itd.; wyposażenie środka transportu/magazynu w sprawny sprzęt kontrolno-pomiarowy; czy prowadzenie monitoringu warunków przechowywania/transportu.

Autor: Redakcja Portal Logistyczny

Dodaj komentarz