Infrastruktura logistyczna

Infrastruktura logistyczna image

Nie da się ukryć, że logistyka stanowi bazę działania i zrównoważonego rozwoju całej gospodarki. Wspiera wszelkie procesy, pomaga sprawnie funkcjonować przedsiębiorstwom oraz optymalizować ich codzienną pracę w ramach nawet bardzo rozbudowanych łańcuchów dostaw. Aby mogła być jak najbardziej wydajna, potrzebuje jednak dobrej infrastruktury.

Infrastruktura logistyczna to rozbudowany zespół elementów, wpływających na funkcjonowanie wszystkich ogniw w ciągu produkcyjnym. W dzisiejszym artykule skoncentrujemy się zatem na wszystkim, co kształtuje nowoczesną i sprawną logistykę – od zaplecza.

 

Czym jest infrastruktura logistyczna?

 

Logistyka to szereg powiązanych procesów, zajmujących się planowaniem, realizacją i nadzorowaniem przepływu surowców, półproduktów i gotowych produktów, a także przekazu informacji i danych. O tym pamiętamy niemal wszyscy. Często zapominamy jednak o tym, że bez właściwej, nowoczesnej infrastruktury, logistyka nie mogłaby tak mocno wpływać na rozwój przedsiębiorstw oraz optymalizację procesów.

Jako infrastrukturę logistyczną rozumiemy bowiem cały zespół dróg lądowych, wodnych (rzecznych i morskich), portów (morskich, lotniczych) oraz rozbudowaną sieć komunikacyjną, które pojawiają się na danym terenie. Mówiąc najprościej, infrastruktura logistyczna, to wszystkie te przestrzenie, które umożliwiają transport surowców i produktów.

Infrastrukturę określają także konkretne cechy charakterystyczne. Przede wszystkim poszczególne wchodzące w jej skład elementy są funkcjonalne, niepodzielne, zarówno technologicznie, jak i ekonomicznie, a także zostały stworzone z założeniem długofalowego użytkowania. Każda z części infrastruktury wymaga łożenia nieustannych nakładów finansowych dla utrzymania jej w optymalnej kondycji, pozwalającej na dalszą komfortową eksploatację.

Elementy infrastruktury wywołują ponadto szereg efektów zewnętrznych, wpływając na poprawę komunikacji lub rozwój gospodarczy, co zalicza się do cech pozytywnych. Mogą jednak równocześnie wpływać degenerująco na środowisko naturalne, prowadząc do skażenia gruntu, powietrza itp.

 

Części składowe infrastruktury logistycznej

 

Całą infrastrukturę logistyczną dzieli się na trzy kategorie:

 • liniową,
 • punktową,
 • komunikacyjną.

Infrastruktura liniowa to wszystkie drogi, którymi zazwyczaj transportuje się wszelkie towary – zarówno szosy (drogi, autostrady, trasy szybkiego ruchu), tory kolejowe, trasy rzeczne, morskie, oceaniczne oraz powietrzne.

Pragnąc uporządkować nieco wymienione informacje, możemy podzielić infrastrukturę liniową na drogi:

 • lądowe (kołowe, szynowe),
 • wodne (śródlądowe, morskie, oceaniczne),
 • powietrzne,
 • przesyłowe (sieci elektroniczne, informatyczne, rurociągi).

Z kolei infrastrukturę punktową stanowią miejsca załadunku i wyładunku, postoju lub obsługi, które znajdują się na trasach transportu. W jej skład wchodzą też węzły transportowe, punkty węzłowe, bramowe i graniczne, w których następuje zetknięcie kilku gałęzi transportu.

Infrastruktura punktowa składa się z elementów:

 • drogowych (dworce, bazy transportowe, centra logistyczne, punkty przeładunkowe, parkingi),
 • kolejowych (stacje i dworce, ładownie, terminale, bocznice),
 • portów morskich i rzecznych (w tym też terminale),
 • portów lotniczych.

Infrastruktura komunikacyjna natomiast pozwala na sprawne porozumiewanie się z partnerami biznesowymi, kontrahentami oraz pomiędzy pracownikami danej firmy, biorącymi udział w logistyce danego łańcucha dostaw. Może się to odbywać za pośrednictwem sieci komórkowej oraz rozmaitych innych środków przekazu, w tym również IoT.

 

Do czego służy infrastruktura logistyczna?

 

Infrastruktura logistyczna pełni wiele różnych funkcji, z których najważniejszą jest oczywiście rola usługowa w zaspokajaniu zapotrzebowania na dostawy konkretnych produktów pomiędzy zakładami produkcyjnymi, ale też osobami prywatnymi.

Infrastruktura tego typu potrafi jednak również zapewniać kontakt pomiędzy rozmaitymi podmiotami, integrując je oraz dając im szansę na sprawny transfer ludzi i produktów.

Warto również zauważyć, że dobrze utrzymana, nowoczesna infrastruktura wspiera sprawny rozwój gospodarczy regionu lub państwa, napędzając przemysł, dając miejsca zatrudnienia oraz pomagając w realizacji wszelkich zadań w ramach łańcucha dostaw.

Można zatem stwierdzić, że bez rozbudowanej, dostosowanej do potrzeb infrastruktury logistycznej nie byłoby szans na sprawne działanie całej gospodarki w wymiarze lojalnym i globalnym.

 

Dodaj komentarz