Jak epidemia Covid-19 zmieniła logistykę krajową i międzynarodową?

Jak epidemia Covid-19 zmieniła logistykę krajową i międzynarodową? image

Pomimo dynamicznie zmieniającej się sytuacji jesteśmy w pełnej gotowości do obsługi logistycznej przesyłek. Wszyscy współpracujący z nami kierowcy, nasi magazynierzy, dyspozytorzy, Dział Obsługi Klienta i cały nasz zespół dokładamy największych starań, aby logistyka nie zatrzymała się oraz by wesprzeć naszych klientów i pomóc dostarczyć potrzebne produkty. Postępujemy zgodnie z regulacjami i restrykcjami wprowadzanymi przez odpowiednie służby oraz WHO, a nasz sztab kryzysowy przez cały czas monitoruje sytuację i podejmuje odpowiednie działania – powiedział platformie logistycznej.com Marcin Turski, Dyrektor ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta Fresh Logistics Polska sp. z o.o.

 

Podkreśla, iż najtrudniejsze były pierwsze dni po wprowadzeniu przez rząd obostrzeń związanych m.in. z funkcjonowaniem biur, magazynów czy przywróceniem kontroli granicznych. – Musieliśmy bardzo szybko zareagować na nowe rozporządzenia oraz przemodelować styl i metody pracy, tak aby nasi klienci jak najmniej odczuli zmiany spowodowane nową rzeczywistością. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dostawy odbywały się w sposób bezpieczny i niezakłócony – mówi. Firma wprowadziła w tym celu szereg środków ostrożności oraz wewnętrzne procedury takie jak:

 

 • pomiar temperatury ciała na wejściu/wjeździe do obiektu Grupy Raben i procedury postępowania w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury
 • płyny do dezynfekcji rąk przy wejściu do naszych lokalizacji
 • indywidualne środki dezynfekujące dla wszystkich pracowników oraz kierowców
 • plakaty zachęcające do częstszego mycia i dezynfekcji rąk oraz instrukcje mycia dłoni
 • rękawice ochronne dla pracowników magazynowych oraz mających kontakt z korespondencją zewnętrzną i dokumentacją przekazywaną przez kierowców
 • osobiste środki ochrony dla kierowców (czepki, fartuchy)
 • przerwy pomiędzy zmianami w magazynach zapobiegające stykaniu się pracowników z poszczególnych zmian
 • wszystkie procesy zostały zorganizowane w taki sposób, aby podczas wykonywania poszczególnych czynności była zachowana odległość 1,5m między pracownikami
 • uruchomienie dodatkowych pomieszczeń jako szatnie, aby uniemożliwić kontakt pracowników z różnych zmian
 • zwiększona częstotliwość sprzątania toalet wraz z dezynfekcją klamek, włączników itp.
 • cotygodniowa całościowa dezynfekcja pomieszczeń biurowych, sanitarnych i szatni metodą ozonowania
 • rozdzielenie pracowników magazynowych i administracyjnych oraz kierowców (w tym instalacja płyt pleksi i ustawienie zewnętrznych toalet dla osób nie będących pracownikami)
 • zakaz opuszczania kabiny przez kierowców w czasie załadunku/rozładunku (wyjątkiem jest skorzystanie z toalety)
 • ograniczenie korzystania z palarni, kuchni i toalet do 1 osoby w tym samym czasie
 • obowiązek dezynfekcji wózka widłowego i skanera na koniec zmiany
 • zamknięcie pomieszczeń gdzie spożywane są posiłki dla osób niebędących pracownikami, z jednoczesnym zakazem przebywania w tych miejscach więcej niż 6 osób
 • obowiązuje zasada „uśmiech z daleka zamiast uścisku dłoni”
 • w biurach został wprowadzony tryb pracy zdalnej

 

Turski wskazuje, że nowa rzeczywistość sprawiła, że dosyć szybko Fresh Logistics przestawiła się na nowe metody pracy. – W zasadzie już w pierwszych dniach epidemii większość naszej załogi biurowej przeszła na system zdalny. Pracujemy w system „Home Office”. Nasze procesy i system dystrybucji funkcjonują w zasadzie identycznie jak przed wybuchem epidemii. Zarządzanie zespołami w sposób zdalny nie wiąże się z niedogodnościami, które dostrzegaliby nasi klienci. Jest to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych pracowników. Pojawia się oczywiście tęsknota za powrotem do normalnych relacji, do kontaktów face-to-face, zarówno w komunikacji pomiędzy pracownikami, ale również w komunikacji z naszymi klientami. To co nas bardzo buduje to fakt, że wypracowane do tej pory bezpośrednie relacje z klientami pozwalają na niezakłóconą pracę w obecnym modelu. Oczywiście musieliśmy dostosować wiele wewnętrznych procesów, np. wypracować metody zdanego wdrożenia nowego klienta, bez kontaktów bezpośrednich. Nasi klienci doceniają fakt, że funkcjonujemy normalnie, pomimo panującej sytuacji. Od 2015 roku we Fresh Logistics Polska prowadzimy program doskonalenia biznesu Better Everyday, oparty o narzędzia lean management. Na przestrzeni tych lat udało nam się zmapować i ustandaryzować nasze procesy, co bez wątpienia procentuje i jest niezmiernie pomocne szczególnie w sytuacjach trudnych, takich jak obecna – mówi dyrektor Turski.

 

Zauważa iż, biorąc pod uwagę okres Świąt Wielkanocnych, w poprzednich latach analogiczny okres charakteryzował się znaczącym wzrostem przewożonych wolumenów, nawet do kilkudziesięciu procent wzrostu. Ten rok jest specyficzny.  – W naszej ocenie spowodowane jest to kilkoma czynnikami. Po pierwsze zakupy robimy rzadziej, kupujemy jednorazowo większe ilości, co z kolei spowodowało zmianę struktury koszyka zakupów. Widoczny jest istotny spadek sprzedaży produktów ultra świeżych, czyli takich które mają kilkudniowy termin przydatności do spożycia. Konsumenci, którymi sami jesteśmy, robią zakupy bardziej świadomie, planują i przewidują, które produkty i w jakim zakresie będą potrzebne. Z racji tego, że zakupy robimy rzadziej, częściej sięgamy po produkty z dłuższymi terminami przydatności. W konsekwencji mniej żywności jest marnowane – co akurat jest pozytywnym trendem – uważa.

 

Warto również nadmienić, że we Fresh Logistics Polska został powołany sztab kryzysowy, który monitoruje sytuację i podejmuje odpowiednie działania. Koncentruje się on przede wszystkim na zapewnianiu bezpieczeństwa wszystkich osób zaangażowanych w realizację usług logistycznych oraz dba o możliwie najwyższy poziom świadczonego serwisu, z zachowaniem wszelkich możliwych środków ostrożności oraz zgodnie z wytycznymi odpowiednich służb i WHO.

 

– Aktywnie realizujemy działania w obszarze Zarządzania Ciągłością Działania (BCM). W minionych latach, w ramach tych działań, wypracowaliśmy, przetestowaliśmy i udoskonaliliśmy już szereg scenariuszy sytuacji kryzysowych. Mamy także przygotowany scenariusz postepowania na wypadek zakłóceń w działaniu naszej sieci, w następstwie skutków obecnej epidemii. Scenariusz ten na bieżąco aktualizujemy, w miarę rozwoju sytuacji i ograniczeń wprowadzanych przez instytucje państwowe, tak aby ewentualne zakłócenia nie wpłynęły istotnie na utrzymanie ciągłości łańcucha dostaw – mówi Marcin Turski.

Zapytany czy w jakiś obszarach szczególnie zwiększył się popyt na usługi logistyczne, powiedział iż firma Fresh Logistics  nie zaobserwowała znaczącego zwiększenia się popytu na usługi logistyczne.

 

 

Autor: Redakcja Platforma Logistyczna

Dodaj komentarz