Jak przewozić świeżą żywność?

Jak przewozić świeżą żywność? image

Żywność należy transportować w ściśle kontrolowanych warunkach, identycznych na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Często bywa to dosyć problematyczne, mimo to nie wolno pozwolić sobie na choćby niewielkie nieprawidłowości. Może to bowiem prowadzić do zniszczenia całego ładunku.

Jakie są zatem optymalne warunki do przewozu żywności oraz jak je uzyskać? O tym opowiemy poniżej.

 

Przewóz żywności – normy prawne

Transport świeżej i mrożonej żywności musi sprostać szeregowi restrykcyjnych norm. Za najważniejsze akty prawne, które regulują warunki przewozu produktów spożywczych, uznaje się:

  • umowę ATP z 1984 roku,
  • rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004,
  • rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 853/2004.

Pierwszy z dokumentów określa między innymi dopuszczalną temperaturę, oznakowanie oraz rodzaje pojazdów, dopuszczonych do transportu żywności.

Rozporządzenia unijne z 2004 roku zbierają z kolei wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące higieny żywności ogólnie (rozporządzenie nr 852), jak i tylko tej pochodzenia zwierzęcego (rozporządzenie nr 853).

 

Różne rodzaje produktów

Transport dla świeżej żywności musi być w pełni dopasowany do typu produktów oraz ich specyfiki. Nieco inne wymagania stawia się bowiem przed pojazdami służącymi do przewozu produktów i półproduktów płynnych niż sypkich.

Dla każdego rodzaju żywności sprawdzają się inne pojazdy, dla których dopasowuje się agregaty chłodnicze lub inne rozwiązania chłodzące.

Dla produktów nie wymagających znacznego obniżenia temperatury często wystarczają izotermy, czyli samochody z przestrzenią ładunkową, wyłożoną specjalnymi materiałami, utrzymującymi stałe warunki wewnątrz samochodu.

Jeżeli jednak produkty wymagają ściśle określonej, niskiej temperatury, zazwyczaj przewozi się je w chłodniach, wyposażonych w takie urządzenia, jak na przykład agregaty sprężarkowe. Oprócz instalacji utrzymujących stałą temperaturę w pojazdach, do przewozu świeżej żywności niezbędne są także urządzenia pomiarowe, służące do rejestrowania warunków (temperatury i wilgotności) przez całą drogę. Dzięki temu zyskuje się pewność, że artykuły spożywcze znajdowały się cały czas w optymalnych warunkach.

Coraz częściej w pojazdach do transportu żywności montuje się urządzenia pozwalające na śledzenie warunków w przestrzeni ładunkowej w czasie rzeczywistym. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu Internetu Rzeczy oraz beaconów, czyli czujników zbierających rozmaite dane i przekazujących je na bieżąco do centralnego komputera. Nieustannie mają do nich dostęp wszystkie upoważnione osoby. W razie jakichkolwiek problemów pozwala to na szybką reakcję i uratowanie ładunku przed zepsuciem.

 

Wymagania wobec przewoźników, zajmujących się transportem żywności

Obowiązujące przepisy zmuszają przewoźników, wyspecjalizowanych w transporcie żywności, do przestrzegania wielu zasad.

Pojazdy muszą być przeznaczone wyłącznie do transportu żywności i nie dozwala się na przewożenie nimi innych ładunków. Muszą być one oznakowane w widocznym miejscu, w sposób nieścieralny, zwłaszcza gdy służą do przewozu surowców roślinnych takich, jak sypkie zboża lub ich pochodne oraz płyny.

Po każdej trasie przestrzeń ładunkowa ma być dokładnie wyczyszczona. W jej wnętrzu musi się znajdować sprawna i wydajna instalacja chłodnia oraz termograf, zajmujący się monitorowaniem i zapisem temperatury na każdym etapie transportu. Jest to wymóg stawiany przewoźnikom przez prawo.

Samochody, które deleguje się do transportu artykułów spożywczych muszą być zatwierdzone przez Powiatowy Inspektorat Sanitarny, a w przypadku przewozu towarów pochodzenia zwierzęcego, również przez Główny Inspektorat Weterynaryjny. Produkty odzwierzęce muszą być dodatkowo zarejestrowane przez powiatowego lekarza weterynarii.

Kierowca zajmujący się przewozem żywności, jeśli ma z nią bezpośrednią styczność, musi posiadać książeczkę sanepidowską.

 

Bezpieczeństwo ponad wszystko – sprawny transport żywności

Zapewnienie odpowiednich warunków w transporcie stanowi podstawę dla bezpieczeństwa artykułów spożywczych. Zachowanie najwyższych norm czystości oraz nieustanna kontrola temperatury sprawiają, że produkty dłużej utrzymują świeżość i nie rozpoczynają się w nich przedwcześnie niebezpieczne procesy fizykochemiczne.

Nieprawidłowe przechowywanie w transporcie niejednokrotnie prowadzi do uszkodzenia lub wręcz zniczeszczenia całej partii towarów. Niekiedy produkty potrafią być wręcz niebezpieczne dla klientów docelowych, jeżeli uszkodzone sztuki nie zostaną wcześniej zauważone.

Z tego też względu nieustanna kontrola i dbanie o najwyższy poziom usług transportowych dla świeżej żywności stanowi podstawę dla zdrowia konsumentów, a także sposób na wiele korzyści dla producentów oraz całych spożywczych łańcuchów dostaw.

reklama post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *