Jak stworzyć nowoczesny zakład produkcyjny?

Jak stworzyć nowoczesny zakład produkcyjny? image

Nowoczesność w sposób nieunikniony wiąże się z postępem. Dotyczy on rozmaitych dziedzin życia, w tym oczywiście także gospodarki i przemysłu. W XIX wieku rozwój przemysłowy był połączony z maszyną parową. Początek XX wieku przyjął z entuzjazmem wykorzystanie elektryczności na wielką skalę. W 2. połowie XX wieku wprowadzono powszechne wykorzystanie komputerów. Wszystkie te odkrycia wprowadziły prawdziwe rewolucje do globalnego przemysłu, stając się kamieniami milowymi w historii gospodarki.

Obecnie stajemy przed kolejnym wielkim krokiem. Na naszych oczach rodzi się bowiem Przemysł 4.0, czyli czwarta wielka rewolucja, która odmieni wytwórczość oraz całą gospodarkę, powiązaną w globalne łańcuchy.

Co będzie jej podstawą? W jaki sposób obecne fabryki mogą stać się nowoczesnymi zakładami, otwartymi na IV rewolucję przemysłową?

 

Nowoczesność pod znakiem technologii

 

Podstawowym wyznacznikiem nowej rewolucji jest dalsza cyfryzacja gospodarki oraz całego społeczeństwa, które będzie uzyskiwało znaczące korzyści z wykorzystania nowoczesnej technologii w gospodarce.

W centrum uwagi znajdują się obecnie zjawiska związane z Internetem Rzeczy, powszechną digitalizacją, robotyzacją oraz automatyzacją szeregu procesów w całych łańcuchach dostaw. W ten sposób rodzą się nowe jakości, jak choćby łańcuchy wartości, w którym do wytwarzanego produktu na każdym etapie jego życia dodaje się konkretną, wymierną jakość.

Wszystko podlega też pełnej kontroli oraz analizie, a magazynowanie danych odbywa się w chmurze, do której dostęp mają wszystkie zaangażowane osoby, bez konieczności fizycznego przebywania na terenie jednego zakładu. Informacje przepływają sprawniej, poprawiając wydajność procesów oraz szybkość podejmowania kluczowych decyzji biznesowych.

W tym kierunku dąży przemysł – również ten w małych i średnich przedsiębiorstwach, które pragnąc zachować konkurencyjność, muszą dołączyć do rewolucji, otwierającej przed nimi nowe ścieżki rozwoju.

Co zatem powinno się znaleźć w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym?

 

Najważniejsze technologie w nowoczesnych zakładach

 

Przemysł, choć zajmuje się wytwarzaniem realnych przedmiotów, obecnie w znaczącej części przenosi się do rzeczywistości wirtualnej. Nowoczesne technologie zmieniają dotychczasowe modele biznesowe, wprowadzając do nich nieznane dotąd jakości. Stają się one źródłem wartości oraz realnych przychodów.

Przemysł 4.0 rozwija się w różnych kierunkach, szukając usprawnień we wszystkich obszarach funkcjonowania zakładu produkcyjnego. Można jednak wyróżnić kilka głównych nurtów technologicznych, prowadzących do transformacji.

Zalicza się do nich między innymi:

  • robotyzację i automatyzację linii produkcyjnych,
  • wprowadzenie systemów analitycznych,
  • przetwarzanie danych w chmurze,
  • digital twin (symulacje w czasie rzeczywistym),
  • Przemysłowy Internet Rzeczy.

Elementy te nie stanowią odrębnych bytów. W każdym zakładzie buduje się z nich kompleksową przestrzeń. Aby dało się w pełni wykorzystać możliwości, które ona daje, niezbędna jest integracja wszystkich systemów oraz stworzenie właściwej polityki bezpieczeństwa, w tym oczywiście kluczowego dla danych przechowywanych w chmurze cyberbezpieczeństwa.

 

Dlaczego warto stawiać na Przemysł 4.0 w zakładach produkcyjnych?

 

Podstawową korzyścią, płynącą z wdrożenia technologii dostępnych w ramach Przemysłu 4.0, jest generowanie wartości finansowych, czasowych i wizerunkowych.

W wielu przypadkach robotyzacja i automatyzacja procesów na linii produkcyjnej oraz we wszystkich pozostałych ogniwach łańcucha dostaw prowadzi do zwiększenia przychodów, przy zapewnieniu stałej kontroli i optymalizacji kosztów.

Nieustanna analiza danych pozwala także na rozpoznanie i wnikliwe sprawdzenie wszystkich etapów produkcyjnych pod kątem poszukiwania oszczędności. Redukcja kosztów przyczynia się do zwiększenia zysków oraz poprawy konkurencyjności danego producenta.

Pomimo olbrzymiej roli, jaką w nowoczesnych zakładach produkcyjnych pełnią maszyny oraz powszechny Internet Rzeczy, rewolucja nie może jednak się obyć bez zasobów ludzkich. To właśnie od sprawnych zespołów, zarządzanych przez doświadczonych liderów, zależy sposób precyzyjnego zorganizowania całej pracy, jej bezpieczeństwo oraz efektywność.

Człowiek i maszyna mogą współpracować, a to działanie ma szansę przynosić świetne rezultaty dla dalszego rozwoju przemysłu oraz całej, globalnej lub lokalnej gospodarki.

Autor: Redakcja Platforma Logistyczna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *