Jak zmieniła się organizacja pracy w magazynie w czasach Covid ?

Jak zmieniła się organizacja pracy w magazynie w czasach Covid ? image

Wybuch pandemii zaskoczył każdą firmę działającą na rynku. Wobec nagłego ataku „niewidzialnego wroga” firmy musiały szybko reagować na nową sytuację, pojawiające i często zmieniające się przepisy oraz inne formalne obostrzenia wpływające na funkcjonowanie biznesu. Sytuacja na rynku była i jest bez wątpienia trudna, ale nie powinna oznaczać braku aktywności. Wręcz przeciwnie musimy działać, aby skutki obecnego stanu rzeczy były jak najmniej dotkliwe dla wszystkich podmiotów gospodarczych – mówi serwisowi PlatformaLogistyczna Tomasz Majak, Kierownik Magazynu, Fresh Logistics Polska.

Dotyczy to także podmiotów świadczących usługi logistyczne związane z obrotem towarowym. Firmy te miały do spełnienia w początkowej fazie pandemii szczególnie odpowiedzialną rolę. Firma Fresh Logistics Polska, operator logistyczny realizujący kompleksowe usługi transportu i magazynowania produktów świeżych w temperaturze kontrolowanej, zdawała sobie sprawę, że spoczywa na niej bardzo duża odpowiedzialność. Kluczowe było zagwarantowanie ciągłości świadczenia kompleksowych usług dla branży spożywczej, mających bezpośrednio przełożenie na dostępność produktów świeżych w centrach dystrybucyjnych sieci handlowych, hurtowniach etc., przy jednoczesnym zapewnieniu możliwie najwyższego bezpieczeństwa naszych pracowników.

– W początkowej fazie pandemii najważniejszym było przekonanie pracowników magazynowych, że wykonywanie przez nich standardowych obowiązków jest bezpieczne. Największe obawy mieli pracownicy, którzy w swojej najbliższej rodzinie mieli starsze osoby. W związku z powyższym przygotowaliśmy szeroki plan komunikacji polegający na publikacji plakatów, komunikowaniu faktów dot. zagrożeń wynikających z pandemii, z konkretnymi przykładami odnoszącymi się bezpośrednio do elementów procesu realizowanych przez pracowników magazynowych. Zapewniliśmy środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, przyłbice i rękawiczki oraz przeszkoliliśmy wszystkich pracowników w zakresie poprawnej dezynfekcji rąk oraz stosowania maseczek. Łącznie rozdystrybuowaliśmy 1400 litrów płynów do dezynfekcji, ponad 17 tys. maseczek jednorazowych oraz 10 tys. bawełnianych, 50 tys. rękawiczek oraz 70 przyłbic – komentuje Tomasz Majak.

– Wprowadziliśmy procedury ograniczające możliwość rozprzestrzeniania się wirusa, restrykcyjnie egzekwując ich stosowanie. Każdy pracownik przed wejściem do szatni magazynu ma mierzoną temperaturę ciała, a w przypadku jej podwyższenia podejmowane są odpowiednie kroki. Poza tym, aby zminimalizować kontakt pomiędzy pracownikami, ustaliliśmy stały skład pracowników na poszczególnych zmianach oraz wprowadziliśmy 30 minutowe przerwy pomiędzy zmianami. Po każdej zmianie dokonywana jest również dezynfekcja wszystkich ciągów komunikacyjnych, skanerów oraz wózków widłowych – mówi Krzysztof Dybiec, Menedżer ds. Logistyki Kontraktowej, Fresh Logistics Polska.

– W naszych obiektach zostały wydzielone odrębne strefy dla pracowników magazynowych i biurowych (osobne toalety czy ciągi komunikacyjne), wprowadzono także przegrody z pleksi. Ponadto, w szatniach oraz stołówce wyznaczono tzw. strefy zamknięte, które zapewniają zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy pracownikami. Określona została oczywiście liczba osób, które mogą jednorazowo przebywać w szatni czy stołówce. Do niezbędnego minimum został ograniczony wstęp osób trzecich takich jak kierowcy czy odbiorcy. Powstały specjalne „okienka” służące do wymiany dokumentacji i informacji z kierowcami – dodaje Krzysztof Dybiec.

reklama post

Dodaj komentarz