Jak zoptymalizować pracę łańcucha dostaw dzięki systemowi SCM?

Jak zoptymalizować pracę łańcucha dostaw dzięki systemowi SCM? image

Istnieją różne modele opisywania i optymalizacji łańcuchów dostaw. Każdy z nich ma za zadanie usprawnienie realizacji poszczególnych działań oraz poprawienie współpracy między poszczególnymi ogniwami sieci. Wszelkie procesy logistyczne oraz praca ma bowiem prowadzić do jednego celu – zwiększenia konkurencyjności i pozyskania nowych klientów.

Jednym ze popularniejszych modeli w ostatnich latach stał się system SCM. Co to takiego i na czym polega jego skuteczność?

 

Do czego służy SCM?

 

System SCM, czyli Supply Chain Management, stanowi jeden z powszechnie wykorzystywanych programów informatycznych, którego zadaniem jest wspieranie planowania i optymalizacji wszystkich procesów logistycznych w ramach nowoczesnych łańcuchów dostaw.

Służy on do zarządzania różnymi obszarami intralogistyki i logistyki zewnętrznej, w tym choćby tak kluczowych kwestii jak przepływ towarów lub informacji.

SCM stosuje się wspólnie z oprogramowaniem typu ERP. Stanowi ono swoiste uzupełnienie funkcjonalności ogólnego rozwiązania, wspierając je w kwestii zarządzania różnymi elementami działania łańcucha dostaw. SCM koncentruje się na różnych obszarach, a ERP integruje wszystkie zbierane informacje i przekazuje je do centralnej bazy danych, dostępnej dla wszystkich zainteresowanych podmiotów.

 

Rodzaje systemów SCM

 

W przypadku systemów typu SCM możemy wyróżnić dwa główne rozwiązania, zwracające się ku nieco innym obszarom działania łańcuchów. Mówimy zatem o SCM:

  • wewnętrznym,
  • zewnętrznym.

Pierwsze z rozwiązań informatycznych zajmuje się kwestiami zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji produktów. Drugie z wymienionych to z kolei szereg działań dotyczących komunikacji między dostawcami, producentami i magazynem, a także obsługi klienta.

 

Co daje wdrożenie SCM – cele i korzyści

 

Przedsiębiorcy decydują się na wdrożenie systemów SCM w swoich zakładach, aby zwiększyć spójność działania, poprawić efektywność wszystkich procesów w ramach całego łańcucha dostaw. Z punktu widzenia logistycznego ich zadaniem jest usprawnienie działania wszystkich elementów, co ma doprowadzić do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej na rynku.

SCM pozwala na zoptymalizowanie strategicznych procesów w każdym przedsiębiorstwie oraz w sieci dystrybucji, poprzez uzyskanie precyzyjnych danych o bieżącej realizacji procesów, stanach magazynowych oraz o potrzebach klienta lub popycie na rynku. Wszystkie dane zawierają się w jednej bazie danych, co pozwala na skuteczną i bezproblemową analizę, obarczoną mniejszym ryzykiem błędu.

Dzięki SCM można szybciej i sprawniej reagować na zmiany na rynku oraz na sytuacje losowe w łańcuchach dostaw. Reguluje się wydajność wszystkich procesów oraz wprowadza oszczędności czasu i finansów.

W efekcie otrzymuje się spójny łańcuch dostaw, o wysokiej efektywności działania, co pozwala uzyskać większą satysfakcję klienta docelowego, do czego przecież dążą wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw.

 

Integracja oprogramowania – klucz do poprawy efektywności procesów logistycznych

 

System SCM działa optymalnie wtedy, gdy korzystają z niego wszystkie zainteresowane podmioty. Stąd też w niektórych przypadkach używanie go bywa problematyczne, jeśli poszczególne ogniwa łańcucha dostaw stosują różne rozwiązania informatyczne.

Warto stawiać na integrację i dążenie do uściślenia relacji, dzięki czemu przyspiesza się obieg informacji oraz obniża koszty wszystkich procesów związanych z przepływem towarów. Przez to buduje się również większe zaufanie u klientów docelowych, którzy otrzymują towary w krótkim czasie, a ryzyko zwrotów, spowodowanych błędami w komunikacji jest znacząco niższe.

Nie zapominajmy także o tym, że integracja oprogramowania pozwala na obniżenie kosztów prowadzenia poszczególnych procesów.

 

Nowoczesne łańcuchy dostaw a systemy SCM

 

Integracja, efektywność komunikacji i przepływu towarów oraz obniżenie kosztów – to wszystko można uzyskać dzięki systemom ERP i SCM, które wprowadzają nowoczesne technologie do standardowych procesów logistycznych, usprawniając je i pozwalając zdobyć przewagę konkurencyjną nad rywalami z branży.

reklama post

Dodaj komentarz