Jaki przemysł najbardziej zanieczyszcza środowisko?

Jaki przemysł najbardziej zanieczyszcza środowisko? image

Walka o czyste środowisko naturalne to wspólny obowiązek wszystkich ludzi – zarówno osób prywatnych, przywódców państw, jak i oczywiście biznesu. Pomimo rosnącej świadomości społecznej wciąż pozostaje bowiem w tym temacie naprawdę wiele do zrobienia.

Świat i przemysł się zmieniają, dążą do produkcji o obiegu zamkniętym, zaangażowanej społecznie w rozmaite akcje proekologiczne. Nowoczesne technologie pozwalają ograniczać poziom zanieczyszczeń, choć wciąż jednak w naszym kraju utrzymuje się on na bardzo wysokim poziomie, często wielokrotnie przekraczającym normy podawane przez Światową Organizację Zdrowia.

Które branże produkcyjne w głównej mierze są odpowiedzialne za tę sytuację? Skąd biorą się największe ilości zanieczyszczeń, które wpływają na degradację środowiska naturalnego oraz zdrowie ludzi?

 

Co zanieczyszcza powietrze?

 

Jednym z największych problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska, jest kwestia dostawania się do powietrza wielu szkodliwych substancji, w wielu przypadkach pochodzących między innymi z przestarzałych zakładów przemysłowych oraz transportu.

Do najczęściej występujących zanieczyszczeń powierza zalicza się:

  • pyły węglowe,
  • dwutlenek węgla,
  • dwutlenek siarki,
  • tlenek azotu,
  • tlenek węgla,
  • pyły.

Wszystkie wymienione związki chemiczne wpływają na szereg dalszych zmian w środowisku naturalnym. W centrach dużych miast występuje smog i kwaśne deszcze. W wielu miejscach na ziemi zaczyna rozrastać się dziura ozonowa oraz efekt cieplarniany.

Każde z tych zjawisk wpływa na lokalną faunę i florę oraz pogarsza warunki życiowe dla ludzi. Niektóre z substancji mają działanie szczególnie szkodliwe, prowadząc do występowania wielu chorób układu oddechowego i krwionośnego oraz nowotworów. Z powodu zanieczyszczenia środowiska naturalnego każdego roku umierają miliony ludzi na całym świecie.

 

Przemysł – winny zanieczyszczenia powietrza?

 

Jak podaje najnowszy raport Greenpeace, jakość powietrza w Polsce nie napawa optymizmem. Znaleźliśmy się na 29. miejscu w grupie 73 krajów lub regionów ujętych w badaniu. Najgorsza sytuacja panuje w Bangladeszu, najlepsza na Islandii.

W dużej mierze na jakość powietrza wpływają domowe systemy grzewcze z piecami na paliwa stałe. Przemysł jednak również nie pozostaje bez winy.

Odpowiedzialność za wysokie zanieczyszczenie powietrza ponoszą głównie zakłady zasilane węglem, w tym zwłaszcza elektrociepłownie, rafinerie oraz zakłady petrochemiczne.

Nie możemy zapominać, że wciąż ponad 70% polskich elektrowni to przestarzałe bloki zasilane węglem. Na przestrzeni lat prowadzi się w nich co prawda prace modernizacyjne, jednak osiągane wyniki wciąż nie są zadowalające, co widać choćby na przykładzie miast, w których stężenie szkodliwych pyłów w powietrzu jest szczególnie wysokie, jak w Jaworznie (wymienionym w raporcie Greenpeace jako miasto z najwyższym stężeniem pyłów PM2,5 w Polsce) lub Bełchatowie.

 

Inne typy zanieczyszczeń – jak przemysł wpływa na środowisko?

 

Przemysł zanieczyszcza środowisko naturalne również na wiele innych sposobów. Jednym z nich jest wytwarzanie gigantycznej ilości odpadów, które wciąż nie są w wystarczającym stopniu poddawane recyklingowi. Dotyczy to zarówno odpadów opakowaniowych, jak i samych produktów, które szybko niszczeją i po krótkim czasie nie nadają się już do dalszego użytkowania.

Co ciekawe badania pokazują, że jedną z najbardziej zanieczyszczających środowisko branż pod względem generowania odpadów jest moda.

Ellen McArthur Foundation podczas konferencji modowej w Kopenhadze przedstawiła dane, na podstawie których można stwierdzić, że każdego roku na wysypiska trafia ponad 92 miliony ton odpadków pochodzących wyłącznie z sektora modowego.

Branża szuka rozwiązania sytuacji, prowadząc kampanie społeczne mówiące o zmniejszeniu konsumpcjonizmu oraz racjonalnych zakupach. Szuka się też sposobu na ograniczenie wykorzystania surowców lub sięganie po produkty bardziej przyjazne środowisku naturalnemu.

 

Co można zrobić dla poprawy sytuacji ekologicznej w przemyśle?

 

Zanieczyszczenie powietrza i wody, wytwarzanie gigantycznej ilości odpadów, które każdego roku są składowane na wysypiskach śmieci, to tylko kilka elementów do pilnej poprawy w przypadku przemysłu w Polsce oraz w wielu innych krajach.

Jak to zrobić? Przede wszystkim trzeba zacząć od modernizacji samej produkcji. Kluczem do sukcesu mogą być nowoczesne urządzenia oraz technologie wspierające cały proces wytwórczy, co pozwala zmniejszyć ilość generowanych zanieczyszczeń, które przedostają się do środowiska naturalnego.

Oprócz tego coraz szersze grono przedsiębiorców zaczyna dążyć do gospodarki o obiegu zamkniętym, w której oprócz bieżących działań, prowadzących do optymalizacji całego procesu produkcyjnego, zwraca się też większą wagę do ograniczenia wytwarzania odpadów opakowaniowych oraz ich późniejszego przetwarzania w ramach recyklingu. Pozwala to zmniejszyć ilość śmieci składowanych na wysypiskach, ograniczyć wykorzystanie surowców oraz… zoptymalizować koszty całej produkcji.

Okazuje się zatem, że czysty przemysł nie jest wyłącznie niedościgłą ideą. Zakłady produkcyjne mogą być przyjazne środowisku, jeśli tylko porzucą stare wzorce i zainwestują w nowoczesną technologię oraz modele biznesowe, których celem jest nie tylko wytwarzanie nowych towarów, ale także troska o nasze wspólne środowisko do życia.

Autor: Redakcja Platforma Logistyczna

Dodaj komentarz