Kabotaż – na czym polega i kiedy się go stosuje?

Kabotaż – na czym polega i kiedy się go stosuje? image

Istnieje wiele metod transportu i sposobów dostarczania towarów do klientów. Jedną z nich, cieszącą się rosnącym zainteresowaniem ze strony rozmaitych przedsiębiorstw, stał się w ostatnim czasie kabotaż.

Choć sporo się o nim mówi, termin ten dla statystycznego odbiorcy pozostaje nie do końca jasny. Dlatego też dziś chcielibyśmy się skupić właśnie na nim i pokazać, na czym tak naprawdę kabotaż polega i jak wpływa na skuteczność i szybkość realizacji dostaw.

 

Czym jest kabotaż?

 

Kabotaż jest procesem ściśle powiązanym z transportem międzynarodowym. Polega bowiem na przewozie towarów między dwoma konkretnymi punktami, znajdującymi się na obszarze kraju innego niż miejsce zarejestrowania firmy transportowej.

W praktyce oznacza to, iż usługi kabotażowe może świadczyć polska firma przewozowa, na przykład realizując dostawy między Paryżem a Lyonem.

Skąd pochodzi nazwa tego rozwiązania? Odnosi się ona do włoskiego podróżnika Giovanniego Cabota, który zasłynął tym, że poruszał się wyłącznie wzdłuż linii wybrzeża lądów, które badał.

 

Firmy zaangażowane w kabotaż – kto może go wykonywać?

 

Do przeprowadzania kabotażu upoważniona jest każda firma transportowa, która zgodnie z prawem świadczy zarobkowo usługi przewozowe.

Oznacza to, że kabotaż może wykonywać podmiot z zarejestrowaną działanością gospodarczą, posiadający licencję transportową na przewozy międzynarodowe.

Unijne prawo dokładnie określa rodzaj dokumentów, który są niezbędne do świadczenia usług kabotażowych. Dokumentacja musi zawierać dowody wykonania przewozów w ruchu międzynarodowym oraz wszystkie wykonane przewozy kabotażowe.

Informacje tego typu należy zawszeć w liście CMS, który dotyczy przewozów międzynarodowych na terenie państwa, należącego do Unii Europejskiej. Drugi dokument niezbędny w kabotażu to listy przewozowe i wszystkie zbliżone do nich dokumenty.

 

Zasady kabotażu – o czym muszą pamiętać firmy transportowe?

 

Zasady kabotażu podlegają ścisłej regulacji przez stosowne rozporządzenia unijne. Ich celem jest maksymalne ograniczenie pustych przebiegów, również na trasach międzynarodowych.

Jak zatem powinien przebiegać kabotaż? Zawsze jest on poprzedzany przez przewozy międyznarodowe. Przewoźnik wjeżdża na teren danego kraju. Może dokonać na jego terenie częściowego rozładunku, a następnie rozpocząć przewóz kabotażowy, który odbywa się tym samym pojazdem, co wcześniejszy transport międzynarodowy.

Na terenie jednego państwa członkowskiego firma transportowa może wykonać trzy przewozy kabotażowe. Należy jednak pamiętać, że ostatni rozładunek musi się odbyć w terminie do siedmiu dni od momentu ostatniego rozładunku w transporcie międzynarodowym.

Skoro zatem firma transportowa przywiozła do Paryża konkretne towary (np. świeżą żywność z Polski) i dokonała w stolicy Francji częściowego rozładunku, ma następnie siedem dni na dokonanie trzech przewozów kabotażowych przed opuszczeniem tego kraju.

 

Korzyści z kabotażu – dla kogo jest on przydatny?

 

Kabotaż przynosi wiele korzyści, dla przemysłu, łańcuchów dostaw, konsumentów i środowiska naturalnego.

Wykorzystanie tego typu transportu towarów wpływa pozytywnie na ograniczenie pustych przebiegów, które jeszcze w 2015 roku wynosiły ponad 20% wszystkich przejazdów wysokowydajnych pojazdów na terenie Unii Europejskiej.

Kabotaż pozwala zatem na optymalizację tras, zwiększenie dostępności firm transportowych oraz lepszą organizację operacji logistycznych. A to prowadzi do szybszej realizacji zamówień, niższych cen oraz mniejszej emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Skoro realizuje się mniej przejazdów, a ich organizacja jest na wyższym poziomie, to solidnie ogranicza się ślad węglowy.

Niższe koszty transportu przekładaja się także na ograniczenie kosztów dla łańcuchów dostaw, a w efekcie także dla konsumentów, którzy mogą się cieszyć towarami najwyższej jakości, dostarczanymi w ekspresowym tempie, co zwłaszcza w przypadku wspomnianej wcześniej świeżej żywności ma znaczenie fundamentalne.

 

Wady kabotażu – kto na nim traci?

 

Kabotaż ma jednak też nieco ciemniejszych stron. Podstawową kwestią, z którą obecnie próbuje uporać się Unia Europejska jest nierówne traktowanie pracowników, świadczących usługi transportowe.

Obecnie polscy przewoźnicy cieszą się wielką popularnością w krajach Europy Zachodniej. Ich wielką zaletą dla zagranicznych przedsiębiorstw jest atrakcyjna cena usług w stosunku do tamtejszych operatorów. Wciąż bowiem koszty pracy w naszym kraju są zdecydowanie niższe niż na zachodzie. Stąd firmy francuskie chętnie wynajmują polskich przewoźników do dostaw towarów. Krajowym przedsiębiorstwom transportowym musiałyby bowiem zapłacić znacznie więcej.

Sytuacja ta najpewniej ulegnie zmianie w najbliższym czasie, na skutek wprowadzenia właśnie opracowywanego pakietu mobilności. Razem z nim wszyscy kierowcy, realizujący umowy kabotażowe, będą objęci przepisami o delegowaniu pracownika. A to oznacza, że za każdy dzień świadczenia usług na terenie np. Francji pracownikom polskich firm transportowych będzie przysługiwało takie samo wynagrodzenie, jak ich francuskim kolegom.

Pakiet mobilnościowy wciąż jest na etapie opracowywania. Jego wprowadzenie może oznaczać rewolucję na rynku transportowym. Znacznie ucierpią na tym polscy przewoźnicy, którzy dotąd mogli konkurować ceną. W nowej rzeczywistości szanse dla wszystkich operatorów zostaną zrównane. A to będzie musiało się przełożyć na zmiany oraz konieczność przeorganizowania sposobu działania firm i realizacji usług.

reklama post

Dodaj komentarz