Legalizacja tacho – co warto wiedzieć o tachografie?

Legalizacja tacho – co warto wiedzieć o tachografie? image

Tachograf to urządzenie powszechnie znane wszystkim zawodowym kierowcom. Służy do rejestrowania pracy pojazdów i zapisywania wielu cennych informacji na temat jazdy. W niektórych przypadkach zakup i legalizacja tacho zaliczają się do obowiązków właścicieli pojazdów.

Kieyd zatem posiadanie tachografu jest niezbędne, a kiedy nie trzeba go nabywać? Szereg informacji na temat tego urządzenia pomiarowego znajdziecie poniżej.

 

Czym jest tachograf?

 

Mianem tachografu określa się urządzenie pomiarowe, montowane w pojazdach. Jego zadaniem jest rejestrowanie pracy kierowcy. Tacho zapisuje parametry czasu i sposób jazdy oraz długość wypoczynku. Pojawiają się w nim również informacje o przeglądach technicznych oraz o lokalizacji pojazdu, a także szereg innych danych.

W założeniu rejestracja ma za zadanie podnoszenie bezpieczeństwa na drodze i uregulowanie czasu pracy kierowców dużych pojazdów, którzy spędzają za kółkiem wiele godzin.

 

Kto musi mieć tachograf?

 

Rejestrowanie czasu jazdy dotyczy pojazdów o łącznej masie z przyczepą przekraczającej 3,5 tony. Oznacza to zatem, że niewielki bus o mniejszej masie może poruszać się bez tachografu. Jeśli jednak zostanie do niego dołączona przyczepa, co zwiększy jego masę powyżej 3,5 tony i będzie on wykorzystywany do celów zarobkowych, wówczas już obowiązek rejestrowania czasu jazdy się pojawi.

Wymóg regulują przepisy zawarte w rozporządzeniu nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 maja 2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Przewoźnicy, świadczący usługi międzynarodowe, powinni też zwracać uwagę na lokalne przepisy na obszarze poszczególnych państw członkowskich. W niektórych z nich stosuje się bowiem bardziej restrykcyjne prawo. Dotyczy to choćby Niemiec, w których obowiązuje Rozporządzenie w sprawie załóg pojazdów mechanicznych. Na mocy tego aktu obowiązek rejestracji czasu jazdy, przerw i odpoczynku obejmuje także pojazdy z naczepą, których całkowity ciężar jest wyższy niż 2,8 t i nie przekracza 3,5 t.

Oznacza to, iż polscy przewoźnicy, którzy prowadzą transport na obszarze Niemiec, a zaliczają się do tej kategorii i nie mają tachografu, są zobowiązani do zapisywania wszystkich istotnych parametrów w specjalnych tabelach. Na każdej ze stron muszą się też znaleźć: imię i nazwisko kierowcy, data, numer rejestracyjny pojazdu, miejscowość, w której rozpoczęto i zakończono jazdę, a także stan licznika.

 

Kto nie musi mieć tachografu?

 

Od obowiązku, opisanego w rozporządzeniu unijnym i w innych aktach prawnych, dotyczących świadczenia usług transportowych (w tym umowy AETR), istnieje szereg wyjątków.

Pojawia się wówczas procedura OUT. Podczas zastosowania jej kierowcy są zwolnieni z obowiązku rejestracji aktywności przy pomocy tachografu. Za wyjątki, zaliczające się do tego trybu, uznaje się choćby:

  • wywóz odpadów komunalnych,
  • transport płodów rolnych w gospodarstwie,
  • przejazdy serwisowe,
  • pomoc drogową (do 100 km od bazy),
  • przejazdy pojazdami nieprzystosowanymi do transportu (np. samodzielny ciągnik siodłowy).

W tych przypadkach montaż tachografu nie jest obowiązkowy. Trzeba jednak mieć świadomość, że w razie świadczenia innych usług w firmie, które obowiązkowi już podlegają, wówczas należy zaopatrzyć się w rejestrator.

 

Legalizacja tacho – kiedy i jak ją przeprowadzić?

 

Ustawodawca reguluje precyzyjnie kwestię, kiedy musi się odbyć legalizacja tacho. Przedsiębiorca, który kupuje pojazd, podlegający pod obowiązkową rejestrację, musi przeprowadzić legalizację w ciągu maksymalnie 14 dni dni od nabycia środka transportu. Dotyczy to zarówno pojazdów nowych, jak i używanych.

Kolejne kalibracje przeprowadza się co dwa lata. Pojawiają się jednak od tej zasady wyjątki, gdy należy przeprowadzić ją wcześniej.

Taka konieczność pojawia się choćby wtedy, gdy urządzenie działa w sposób wadliwy, na przykład jego zegar nie pokazuje prawidłowej godziny. Innym przypadkiem jest zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu lub wymiana opon.

 

Legalizacja tacho – co grozi za jej brak?

 

Za brak legalizacji tachografu grożą kary finansowe. Podlega im zarówno zarządzający transportem (do 2000 zł), jak i przedsiębiorca (do 1000 zł).

O udostępnienie danych na temat tachografu odpowiednie służby mogą się zwrócić do warsztatu, dokonującego legalizacji. Otrzymują w ten sposób informacje o urządzeniu za okres do dwóch lat.

Kiedy jeszcze służby mogą skontrolować urządzenie rejestrujące i do czego mogą im się takie dane przydać? Oczywiście weryfikuje się dzięki nim czas pracy kierowcy. Stosuje się także tachografy na przykład do kontroli przejazdów kabotażowych, gdy odpowiedni organ pragnie sprawdzić, czy operacje są prowadzone w sposób w pełni prawidłowy.

 

Tachograf – niezbędne urządzenie w transporcie

 

W wielu przypadkach wykorzystanie tachografu w transporcie jest niezbędne. Nie trzeba go jednak traktować jako poważnego problemu. Jego zadaniem jest tylko rejestracja pracy, co wbrew pozorom nie powinno być utrudnieniem, a tylko prowadzić do poprawy jakości i bezpieczeństwa pracy osób zatrudnionych przy przewozach.

reklama post

Dodaj komentarz