Logistyka newsy. Nowoczesne technologie a intralogistyka

Logistyka newsy. Nowoczesne technologie a intralogistyka image

Funkcjonowanie magazynów i hal produkcyjnych opiera się na wielu mocno zróżnicowanych procesach. Każdy z nich musi być zoptymalizowany tak, żeby prowadzić do osiągnięcia jak największej wydajności oraz oszczędności czasu i pieniędzy.

Kluczem do sukcesu staje się nowoczesna intralogistyka, oparta na rzetelnych danych, która pozwala na znalezienie idealnych rozwiązań, dopasowanych do potrzeb konkretnego zakładu.

Do tego celu przydają się zwłaszcza nowoczesne technologie. Jak je wykorzystać, żeby praca przebiegała sprawniej? O tym opowiemy poniżej.

Logistyka newsy – intralogistyka w produkcji

Zadaniem intralogistyki jest usprawnienie wszystkich procesów w zakładach produkcyjnych i magazynach, aby maksymalnie usprawnić przepływ surowców i towarów.

Wymaga to koordynacji i synchronizacji procesów, sprawnego zarządzania infrastrukturą, zasobami ludzkimi i flotą pojazdów do użytku wewnątrz zakładu.

Jeśli interesuje nas logistyka newsy, warto przyjrzeć się właśnie wykorzystaniu nowoczesnych technologii w budowaniu wydajnych i skutecznych procesów w ramach produkcji i magazynowania. A w tym temacie dzieje się naprawdę sporo.

Do czego potrzeba nowoczesnej intralogistyki – logistyka newsy

Optymalizacja pracy w magazynie lub hali produkcyjnej wpływa korzystnie na różne aspekty funkcjonowania zakładu.

Najważniejszym z nich jest oczywiście kwestia związana ze skróceniem czasu realizacji każdego zadania oraz ograniczeniem miejsca potrzebnego do realizacji procesów logistycznych. Właściwie dopracowanie i analiza wszystkich etapów produkcji prowadzą do synchronizacji pracy wszystkich kluczowych elementów – w tym robotów i fizycznych pracowników. Krótszy czas realizacji zadania to zatem przede wszystkim większa efektywność.

Drugim aspektem, który przemawia na korzyść optymalizacji procesów intralogistycznych, jest odpowiednie zarządzanie kosztami. Jak pokazuje niejedno opracowanie, rozsądne zarządzaniem procesami i wprowadzenie działań optymalizacyjnych przynosi znaczące ograniczenie kosztów związanych z produkcją lub magazynowaniem.

Z czego to wynika? Przede wszystkim wzrost wydajności sprawia, że produkuje się więcej, przy zachowaniu odpowiedniego przepływu towarów. Nie tworzą się przestoje ani wąskie gardła. Prowadzi to do lepszego zarządzania całymi procesami – w tym również stanami magazynowymi oraz czasową realizacją zamówień. To wszystko finalnie pozwala zwiększyć przychody ograniczyć koszty związane z produkcją i magazynowaniem.

Procesy intralogistyczne koncentrują się na przepływie towarów w przedsiębiorstwie. Dzięki temu wpływają na bezpieczeństwo produktów oraz pracowników, przebywających na terenie zakładu pracy.

Rozsądne zarządzanie intralogistyką, w oparciu o konkretne dane oraz realne potrzeby przedsiębiorstwa, wpływa zatem na skuteczne funkcjonowanie i solidne oszczędności. W jaki sposób zatem można to osiągnąć?

Jak pokazuje logistyka newsy, w zakładach produkcyjnych coraz częściej działania koncentrują się zwłaszcza na nowoczesnych technologiach.

Jakie technologie wykorzystuje się w procesach intralogistycznych?

Podstawowym narzędziem, które stosuje się powszechnie w zakładach produkcyjnych, stają się obecnie systemy informatyczne. Najczęściej sięga się po rozwiązania typu ERP lub WMS, pozwalające na integrację i połączenie różnych kwestii związanych z zarządzaniem procesami wytwórczymi lub magazynowymi.

Oprogramowanie chętnie łączy się z Internetem Rzeczy, składającym się z szeregu czujników, umieszczonych w strategicznych miejscach. Dzięki temu udaje się w pełni kontrolować przepływ towarów, w tym również prowadzić identyfikację poszczególnych partii produktów.

Logistyka newsy mówi też o tym, że zaczyna się sięgać po inne nowoczesne rozwiązania, jak choćby egzoszkielety lub skanery linii papilarnych, jako solidne wsparcie dla logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa.

Sporo miejsca poświęca się na doskonalenie transportu wewnętrznego. Dotyczy to na przykład elektrycznego wspomagania wózków paletowych i widłowych, dzięki czemu zmniejsza się obciążenie dla pracowników oraz skraca czas potrzebny na przewóz towarów.

Wielu przedsiębiorców inwestuje w samojezdne roboty typu AGV. Wyposaża się je w czujniki i GPS, co ułatwia ich komunikację z centralnym komputerem i innymi pojazdami, znacząco zmniejszając zagrożenie kolizyjne lub wystąpienie innych niebezpiecznych sytuacji.

Intralogistyka na najwyższym poziomie

Nowoczesne technologie znacząco usprawniają przepływ towarów w zakładach produkcyjnych. Dzięki temu udaje się ograniczyć koszty oraz zwiększyć efektywność wszystkich wewnętrznych procesów logistycznych.

Sprawna intralogistyka zapewnia większe zyski oraz pomaga budować pozycję przedsiębiorstwa i całego łańcucha dostaw. Warto zatem zainwestować w nowoczesne technologie – tkwi w nich szansa na skuteczną optymalizację oraz poprawę funkcjonowania firmy na rynku.

Dodaj komentarz