Logistyka w temperaturach kontrolowanych – zasady HACCP w transportach żywności

Logistyka w temperaturach kontrolowanych – zasady HACCP w transportach żywności image

Żywność zalicza się do szczególnych typów produktów, które w transporcie wymagają specjalnego traktowania. Reguluje to szereg aktów prawnych, których istotnym przejawem są zasady HACCP.

Co się do nich zalicza oraz jak dzięki nim wygląda cała logistyka w temperaturach kontrolowanych? O tym napiszemy w dzisiejszym artykule.

 

Logistyka w temperaturach kontrolowanych – na czym polega i czego dotyczy w transporcie żywności?

 

W warunkach krajowych i europejskich zasadniczą większość produktów spożywczych przewozi się z pomocą transportu drogowego, który należy do najwygodniejszych i najbezpieczniejszych rozwiązań. Sprawdza się w transporcie od drzwi do drzwi, dzięki czemu logistyka w temperaturach kontrolowanych może tworzyć skuteczne rozwiązania, zapewniające bezpieczeństwo ładunków podczas całej trasy.

W przypadku żywności jest to niezmiernie ważne. Przy niej nie może bowiem dojść do choćby najmniejszych wahań temperatur. Warunki dla artykułów spożywczych muszą być stałe od momentu zakończenia procesu produkcyjnego, aż do chwili, gdy towar trafia na stoły konsumenckie. Kluczową rolę w tym zadaniu odgrywa właśnie logistyka w temperaturach kontrolowanych.

Specjaliści od logistyki mają za zadanie stworzyć optymalne i w pełni bezpieczne warunki dla żywności w całym transporcie – od pierwszej do ostatniej mili.

Wpływają na to dwa podstawowe czynniki:

  • bezpieczeństwo,
  • czas dostawy.

W dużej mierze bezpieczeństwo zapewnia odpowiedni dobór środków transportu. Wszystkie pojazdy, przeznaczone do transportu żywności zatwierdza Sanepid. Mają posiadać odpowiednie instalacje chłodzące oraz urządzenia rejestrujące temperaturę przez cały czas przechowywania żywności w przestrzeni ładunkowej. Niezbędny jest także alarm, informujący o wszelkich problemach technicznych, które mogłyby doprowadzić do uszkodzenia ładunku.

Drugim elementem, który musi uwzględniać logistyka w temperaturach kontrolowanych, jest czas. Żywność, zwłaszcza produkty świeże, musi trafić w ręce konsumentów, w jak najkrótszym czasie, liczonym od momentu jej wytworzenia. Gwarantuje to utrzymanie optymalnych właściwości, wysokiej jakości oraz oczywiście bezpieczeństwa każdego produktu.

 

Zasady HACCP w transporcie żywności a logistyka w temperaturach kontrolowanych

 

Istnieje szereg norm prawnych, określających środki bezpieczeństwa, które musi przedsięwziąć każde przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją lub transportem żywności. Najważniejszym z nich jest Rozporządzenie 852/2004 Parlamentu i Rady Europejskiej z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych.

Określono w nim tak zwane zasady HACCP, które przedstawiają ogólne normy postępowania, niezbędne dla zapewnienia właściwych warunków do przewozu wrażliwych ładunków spożywczych, mogących łatwo ulec zniszczeniu, zepsuciu lub zanieczyszczeniu.

Zasady HACCP (z ang. Hazard Analysis and Critical Points System), czyli System Analizy Zagrożeń I Krytycznych Punktów Kontrolnych pozwalają na zapewnienie optymalnych warunków w transporcie żywności. Stanowią jedną z podstawowych regulacji, z których korzysta logistyka w temperaturach kontrolowanych dla zoptymalizowania przewozów żywności w ramach łańcuchów dostaw.

HACCP obejmuje siedem podstawowych zasad postępowania. Są to:

  • określenie zagrożeń, którym można zapobiec lub które można wyeliminować,
  • określenie krytycznych punktów kontroli (CCP),
  • wprowadzenie limitów krytycznych w punktach kontroli krytycznej,
  • przygotowanie i wdrożenie procedur monitorujących w krytycznych punktach kontroli,
  • stworzenie rozwiązań naprawczych,
  • przygotowanie procedur regulujących wykonywanie rozwiązań,
  • ustanowienie wzorów dokumentów do wykazania skuteczności stosowania opisanych środków zaradczych.

Wdrożenie tych zasad znacząco usprawnia wszelkie procedury oraz prowadzi do najważniejszego zadania zimnych łańcuchów dostaw – do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa produktów spożywczych w transporcie.

 

Logistyka w temperaturach kontrolowanych – bezpieczeństwo i czas

 

Przygotowanie dokumentacji HACCP zwiększa bezpieczeństwo oraz poprawia jakość komunikacji w transporcie zimnych łańcuchów dostaw. Dzięki temu wszelkie procesy są lepiej zaplanowane i przeprowadzane z dbałością o wszystkie punkty kontrolne na całej długości transportu.

W efekcie udaje się optymalnie zabezpieczyć wszystkie przewożone produkty. A to przekłada się na większe zadowolenie konsumentów, którzy otrzymują żywność zdrową, świeżą i smaczną. Zasady bezpieczeństwa wpływają zatem na poziom satysfakcji klientów, co z kolei buduje konkurencyjność wytwórców i firm transportowych w wymagającej branży spożywczej.

Autor: Redakcja Portal Logistyczny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *