Magazyn tranzytowy

Magazyn tranzytowy image

W ramach jednego magazynu w firmie najczęściej występuje kilka stref lub pomieszczeń o mocno zróżnicowanych funkcjach. Pozwala to jeszcze lepiej rozplanować działania i przygotować się do intensywnej pracy, bez przestojów i opóźnień.

Oprócz magazynu głównego olbrzymie znaczenie ma także magazyn tranzytowy, w którym odbywa się szereg elementów procesu, związanych z przyjęciem i weryfikacją towarów wpływających do placówki.

 

Czym jest magazyn tranzytowy?

 

Jak sama nazwa wskazuje, magazyny tranzytowe to przestrzenie, które nie są docelowo przeznaczone do końcowego magazynowania przyjmowanych materiałów i produktów, choć niekiedy zdarza im się pełnić taką funkcję, o czym opowiemy poniżej.

Ich zadaniem za to jest stworzenie miejsca do komfortowego przyjmowania towarów oraz prowadzenia inspekcji ilościowej i jakościowej.

 

Przyjmowanie towarów do magazynu – podstawowe elementy procesu

 

Wszelkie materiały od dostawców zazwyczaj przyjmuje się w specjalnie wydzielonych przestrzeniach, określanych mianem strefy przyjęć.

Jak to wygląda w praktyce? Samochód lub inny środek transportu podjeżdża pod rampę, gdzie następuje rozładowanie towarów. Po wypakowaniu niezbędne jest przeprowadzenie identyfikacji produktów oraz ich weryfikacja pod względem ilości i jakości.

W następnym kroku przedmioty zgodne z dokumentacją oraz zamówieniem są etykietowane i transportowane do głównego magazynu, do specjalnie wydzielonych i określonych stref.

 

O czym trzeba pamiętać przy kontroli ilościowej i jakościowej przyjmowanych towarów?

 

Kontrola jakościowo-ilościowa to jeden z najważniejszych etapów przyjmowania dostaw do magazynu. Dzięki niej udaje się poprawnie zidentyfikować towary oraz dokładnie sprawdzić ich zgodność z zamówieniem.

Sprawdzanie ilości i jakości może przebiegać w bardzo różny sposób. Trzeba je oczywiście dopasować do typu weryfikowanych przedmiotów oraz potrzeb przedsiębiorstwa. Często cały proces wpisuje się w firmowy system standardów kontroli i oceniania dostawców.

Dokładna kontrola jakości należy także do dobrych praktyk, pozwalających na zachowanie porządku i ładu w przestrzeni magazynowej.

Jakiej dokumentacji wymaga kontrola, gdy pojawią się jakiekolwiek odstępstwa od normy? Przede wszystkim stosuje się protokoły o ewentualnych brakach albo szkodach, które wystąpiły na przykład w transporcie. Następnie dokonuje się wpisu do listu przewozowego, wykonuje dokumentację zdjęciową towarów, a następnie przekazuje wadliwy towar do działu obsługującego reklamacje.

Cały ten proces jest szczególnie ważny, gdyż zazwyczaj w chwili przyjęcia dostawy i potwierdzenia tego faktu, to odbiorca (magazyn) przejmuje odpowiedzialność za powierzone produkty. Dlatego dokładna kontrola na samym początku jest tak kluczowa i wpływa później na pracę całego magazynu.

 

Charakterystyka magazynu tranzytowy

 

Magazyn tranzytowy bywa przestrzenią traktowaną dość specyficznie. Stanowi formę przedmagazynu, z którego towary nie mogą być wydawane dalej, na przykład na produkcję. Zdarza się to tylko w przypadku przepełnienia głównego magazynu, gdy szuka się dodatkowej przestrzeni do przechowywania dostarczonych produktów.

Dochodzi wtedy do dość nietypowej sytuacji, kiedy do produkcji przekazuje się towary nieuwzględnione w spisach magazynowych. Do porządkowania takich działań bardzo przydają się precyzyjne i kompleksowe systemy WMS, które są w stanie poradzić sobie z tego typu nagłych wypadkach.

Warto pamiętać, że czas przebywania towarów w magazynie tranzytowym zależy też od typu produktów. Niektóre rodzaje dostaw nie mogą być bowiem zbyt długo przechowywane w tego typu miejscach. Mowa oczywiście o towarach delikatnych, które muszą być przetrzymywane w ściśle określonych warunkach, jak choćby żywność lub leki. Dla nich zbyt wiele czasu spędzonego w magazynie tranzytowym mogłoby oznaczać nieodwracalne zniszczenia. A to z kolei prowadziłoby do poważnych strat dla magazynu.

 

Odpowiednie zaplanowanie przestrzeni magazynu, wydzielenie stref funkcyjnych oraz zarządzanie nimi przy pomocy kompleksowego systemu informatycznego sprawiają, że magazyn działa sprawniej, rzadziej dochodzi do błędów, a przyjmowane towary są optymalnej jakości i zgodne z zamówieniami.

Autor: Redakcja Portal Logistyczny

Dodaj komentarz