Mikrologistyka i logistyka produkcji żywności – jak zmieniają się spożywcze łańcuchy dostaw?

Mikrologistyka i logistyka produkcji żywności – jak zmieniają się spożywcze łańcuchy dostaw? image

Istnieją takie kategorie produktów, które wymagają specjalnego traktowania w ramach łańcuchów dostaw. Przede wszystkim dotyczy to żywności, zaliczanej do produktów wrażliwych. Nieprawidłowe planowanie procesów logistycznych, na wszystkich etapach łańcucha prowadzi do strat towarowych, ekonomicznych, a często także do pojawienia się zagrożenia dla konsumentów.

Przedsiębiorcy nieustannie szukają sposobów na poprawę warunków żywności na każdym odcinku łańcucha. Ostatnimi czasy wielkim wsparciem staje się w tym nowoczesna technologia, a zwłaszcza cyfryzacja i automatyzacja całości lub części procesów.

Jak zatem powinny wyglądać takie działania, jak mikrologistyka oraz logistyka zimnych łańcuchów dostaw?

 

Co charakteryzuje zimne łańcuchy dostaw?

Zimne łańcuchy dostaw (z ang. cold chains) to dość obszerne pojęcie, w ramach którego mieści się kilka mocno zróżnicowanych kategorii towarów. W każdej z nich podstawowym kryterium jest jednak konieczność utrzymania stałej, ściśle kontrolowanej temperatury na wszystkich etapach łańcucha dostaw, od chwili opuszczenia linii produkcyjnej, aż do stołu finalnego konsumenta.

W ramach zimnych łańcuchów dostaw wyróżnia się kilka kategorii. Podział został stworzony na podstawie poziomów tolerancji termicznej, którą odznaczają się dane produkty. Dzieli się je na:

  • żywność głęboko mrożoną (z ang. deep freeze), którą należy przechowywać i transportować w temperaturze między -28 a -30 stopni Celsjusza,
  • żywność mrożona (z ang. frozen), wymagającą temperatur w przedziale od -16 do -20 stopni,
  • żywność świeża, a zwłaszcza owoce, warzywa lub mięso, przy których utrzymuje się temperaturę od 2 do 4 stopni,
  • lekarstwa i środki medyczne, które mogą być przechowywane i transportowane w temperaturze od 2 do 8 stopni Celsjusza,
  • banany, dla których optymalne warunki to temperatura od 12 do 14 stopni.

Każda z opisanych powyżej kategorii wymaga wprowadzenia odpowiednich działań i procesów, które zapewnią produktom optymalne warunki. To przekłada się na bezpieczeństwo towarów oraz utrzymanie świeżości i najwyższej możliwej jakości.

Za to wszystko w zimnych łańcuchach dostaw odpowiadają różne typy logistyki, między innymi logistyka wewnętrzna oraz mikrologistyka.

 

Podstawowe rodzaje logistyki w przedsiębiorstwie – czym zajmuje się mikrologistyka?

W ramach każdego przedsiębiorstwa odbywa się bardzo wiele działań logistycznych. Od odpowiedniego zarządzania nimi zależy konkurencyjność firmy oraz całego zimnego łańcucha dostaw, do którego ona należy.

Wszystkie zadania logistyczne układa się w kompleksowe procesy, obejmujące uporządkowane łańcuchy działań, związanych z przepływem surowców, półproduktów lub gotowych towarów.

Procesy realizuje się z kolei w ramach systemów i na podstawie strategii logistycznych. Za ich skuteczność oraz optymalizację odpowiadają doświadczeni logiści, wspierani przez nowoczesne technologie, a zwłaszcza oprogramowanie komputerowe lub robotyzację linii produkcyjnych, magazynów oraz transportu.

Wszystkie działania logistyczne w firmie dzieli się na procesy takie, jak logistyka wewnętrzna oraz mikrologistyka. Czym się one charakteryzują?

Mianem logistyki wewnętrznej określamy w głównej mierze transport wewnętrzny, odbywający się w danym przedsiębiorstwie. Stosuje się do tego rozmaite urządzenia, jak choćby taśmy transportowe, przenośniki, wózki widłowe lub paletowe oraz roboty AGV. Oprócz nich nie można zapominać o wielkim wsparciu ze strony oprogramowania komputerowego, które niejednokrotnie usprawnia całe procesy, zwiększa ich bezpieczeństwo oraz ogranicza występowanie błędów.

Mikrologistyka jest terminem nieco szerszym. Zajmuje się bowiem wszystkimi procesami logistycznymi, które mają miejsce w danym przedsiębiorstwie. Termin powstał w kontraście do makrologistyki, zawierającej wszystkie procesy logistyczne, toczące się w gospodarce danego kraju.

 

Logistyka w zimnych łańcuchach dostaw – współpraca wielu podmiotów

Skuteczne działanie jednego przedsiębiorstwa nie gwarantuje jeszcze wysokiej efektywności całego zimnego łańcucha dostaw. Mikrologistyka jest zatem składową niezbędną do zoptymalizowania procesów, jednak oprócz niej należy jeszcze zadbać o współpracę pomiędzy wszystkimi ogniwami oraz sprawne, kompleksowe zarządzanie łańcuchem, a w tym relacjami między zaangażowanymi podmiotami.

Optymalizacja wszystkich procesów zwiększa wydajność produkcji, skraca czas potrzebny na dystrybucję, a co za tym idzie generuje oszczędności czasu i finansów, przy równoczesnej poprawie zadowolenia klientów docelowych.

Na logistykę w zimnych łańcuchach dostaw składają się trzy elementy: pochodzenie i przeznaczenie produktu, jego charakterystyka oraz dystrybucja.

Jako pochodzenie i przeznaczenie rozumiemy precyzyjne określenie miejsc, gdzie produkuje się, przechowuje oraz transportuje produkty wrażliwe. Muszą być one w pełni przystosowane do przewozu żywności w ściśle kontrolowanych warunkach, a przy tym spełniać restrykcyjne normy sanitarno-higieniczne, narzucane na spożywcze łańcuchy dostaw przez przepisy prawa.

Na charakterystykę produktu z kolei składają się wszystkie cechy fizykochemiczne towaru, a także specjalne wymagania, pozwalające utrzymać optymalne właściwości żywności na wszystkich etapach zimnego łańcucha dostaw.

Dystrybucja zajmuje się natomiast wypracowaniem metod działania, które pozwolą na bezpieczny i efektywny transport oraz magazynowanie różnych rodzajów żywności w kontrolowanych warunkach.

 

Nowoczesne technologie a mikrologistyka i logistyka w zimnych łańcuchach dostaw

Zachowanie tak ściśle określonych warunków oraz konieczność nieustannego kontrolowania temperatury i wilgotności na każdym etapie łańcucha dostaw sprawiają, że logistyka coraz chętniej sięga po nowoczesne narzędzia, widząc w nich szansę na optymalizację wielu procesów pod względem finansowym i czasowym.

Podstawowym rozwiązaniem stają się zintegrowane systemy ERP i WMS, do których stały dostęp mają wszyscy upoważnieni pracownicy firmy, a także osoby z innych podmiotów gospodarczych, współpracujących w ramach łańcucha dostaw.

Dzięki temu zwiększa się szybkość obiegu informacji, zmniejsza ryzyko popełnienia katastrofalnych w skutkach błędów, a przy tym kontroluje się każdą partię towaru na etapie produkcji, magazynowania i transportu, do czego zmuszają przedsiębiorców obowiązujące przepisy.

Wielkim wsparciem na niemal wszystkich etapach produkcji i dystrybucji są roboty. Zajmują się transportem wewnętrznym oraz pomagają w rozmaitych zadaniach, którymi zajmuje się mikrologistyka.

Chętnie wykorzystuje się je na liniach produkcyjnych oraz w transporcie zewnętrznym, który dąży do coraz większej automatyzacji. W niedługiej przyszłości planuje się wdrożenie samojezdnych ciężarówek, które obniżą koszty przewozów, pomogą w synchronizacji poszczególnych etapów łańcucha oraz poprawią bezpieczeństwo produktów wrażliwych.

Przedsiębiorcy, którzy inwestują zatem w nowoczesne rozwiązania już teraz mają szansę wyprzedzić konkurencję i zdobyć znaczącą część rynku. Robotyzacja i cyfryzacja w logistyce pozwalają bowiem na szybsze, sprawniejsze i bezpieczniejsze realizowanie zamówień, co prowadzi do poprawy pozycji na rynku oraz większej satysfakcji klientów, a to buduje markę i pomaga wejść na zupełnie nowy poziom usług dla całego zimnego łańcucha dostaw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *