Model 5PL w logistyce – co to takiego?

Model 5PL w logistyce – co to takiego? image

Sprawnie zarządzana logistyka w firmie wpływa na tempo realizacji zadań oraz obniżenie kosztów codziennej pracy. Do tego trzeba zatrudnić odpowiednich, doświadczonych specjalistów. Można również postawić na współpracę z zewnętrznym operatorem, który poprawi efektywność działania przedsiębiorstwa lub wręcz całego łańcucha dostaw.

Przez długi czas najpopularniejszymi rozwiązaniami był model od 1 PL do 3 PL. Z czasem wytworzyła się logistyka 4 PL. Obecnie stosuje się nowe rozwiązanie – 5 PL, które daje jeszcze więcej możliwości. Jakich? O tym napiszemy poniżej.

 

Podstawowe rodzaje logistyki – dotychczasowe modele logistyczne

 

Operatorami logistycznymi nazywamy przedsiębiorstwa, które świadczą usługi z szeroko pojętej logistyki dla różnych firm. Zakres usług może być bardzo duży – od samego transportu lub magazynowania, przez zarządzanie przepływem towarów oraz obiegiem informacji w całych łańcuchach dostaw, również tych o globalnym charakterze.

Operatorzy koordynują przepływ surowców, produktów, starając się minimalizować koszty oraz dbać o utrzymanie jak najwyższej jakości towarów i obsługi odbiorców, co przekłada się na satysfakcję klientów i ugruntowanie pozycji na rynku.

Rozwój outsourcingu logistycznego przebiegał ewolucyjnie. Na początku wykształcił się model 1PL, czyli First Party Logistics Services Provider. To najprostsza usługa logistyki własnej, wewnątrz firmy, w której po prostu dostarcza się towar do odbiorcy. Mogą do tego służyć zasoby własne firmy. Pozwala to na zachowanie pełnej kontroli nad całym procesem logistycznym.

Drugim typem są operatorzy 2PL (Second Party Logistics Services). W tym przypadku zewnętrzny podmiot przejmuje obowiązki związane z transportem. Główny ciężar logistyki pozostaje jednak na barkach firmy.

W modelu 3PL (Third Party Logistics Services) firma przekazuje operatorowi zewnętrznemu znacznie szerszy zakres obowiązków. Mogą one dotyczyć transportu, magazynowania oraz zarządzania transakcjami. Logistyka łańcucha dostaw pozostaje jednak po stronie firmy.

Przez długi czas utrzymywał się model 4PL (Fourth Party Logistics Services), w którym na operatorze spoczywa ciężar zaprojektowania i nadzorowania całego łańcucha logistycznego. Dopiero w tym przypadku możemy mówić o pełnym outsourcingu logistycznym. Zewnętrzna firma dba o logistykę firmy, z uwzględnieniem jej potrzeb i możliwości.

 

Nowoczesna logistyka w modelu 5PL – na czym polega?

 

Dalsza ewolucja rozwiązań logistycznych pozwoliła na wykrystalizowanie się modelu 5PL, czyli Fifth Party Logistics. w tym przypadku dostawca oferuje firmie szeroki wachlarz usług, zawierających planowanie, organizację, wdrożenie i nadzór w imieniu swojego klienta. W tym przypadku operator zarządza całym łańcuchem dostaw, dążąc do jego pełnej integracji. W ten sposób tworzy się spójną sieć połączeń, pozwalająca uzyskać optymalne rezultaty, przy ograniczeniu kosztów i utrzymaniu wysokiej jakości.

Model ten pozwala na elastyczne zarządzanie całymi łańcuchami dostaw. Dzięki temu można szybko reagować na zmienny popyt oraz rozmaite oczekiwania odbiorców. Zintegrowane zarządzanie całością łańcucha daje szansę na sprawne sterowanie wszystkimi procesami, minimalizację występowania błędów oraz niskie koszty.

Operator wdraża nowoczesne technologie oraz dąży do uzyskania jak największej innowacyjności na każdym etapie sieci dostaw. Przekłada się to na większą widoczność, transparentność i efektywność we wszystkich ogniwach. Dzięki temu system 5PL staje się rozwiązaniem logistycznym, odpowiadającym potrzebom nowoczesnego, dynamicznie zmieniającego się rynku.

 

Organizacja procesów logistycznych – lepsze planowanie i sterowanie dostawami

 

Nowoczesne łańcuchy dostaw muszą dostarczać wysokiej jakości towary do klientów w ekspresowym czasie. Aby to osiągnąć, trzeba zadbać o precyzyjne zaplanowanie każdego procesu w ramach łańcucha dostaw.

Odpowiadają za to doświadczeni operatorzy, stosujący na przykład model 5PL, który daje wysoki poziom integracji oraz wykorzystuje nowoczesne technologie, co przekłada się na konkurencyjność i solidność wszystkich ogniw. Dzięki temu zyskuje się zaufanie klientów oraz wyprzedza rywali z branży.

reklama post

Dodaj komentarz