Najważniejsze zalety systemu Just-in-Time

Najważniejsze zalety systemu Just-in-Time image

Istnieje wiele, mocno zróżnicowanych technik zarządzania procesami logistycznymi w zakładach produkcyjnych. Od ich skuteczności zależy pozycja danej firmy oraz jej konkurencyjność na wymagających rynkach.

W licznych przedsiębiorstwach wciąż stawia się na metodę Just-in-Time, która wciąż potrafi przynosić naprawdę dobre rezultaty. Czym wyróżnia się to rozwiązanie i kiedy bywa najskuteczniejsze?

 

Just-in-Time – jak działa?

 

Just-in-Time (JIT) polega na dostarczaniu odpowiedniej ilości materiałów i surowców na każdym etapie produkcji, zawsze w odpowiednim czasie. W praktyce oznacza to, że nie dochodzi do marnotrawstwa lub sztucznego zwiększania zapasów, przez co usprawnienia się całą produkcję i magazynowanie. Ogranicza się też koszty z nimi związane.

Model zarządzania JIT wywodzi się z Japonii. Został stworzony przez Taiichi Ohno, który wymyślił i wdrożył tę ideę w zakładach Toyoty w latach 50. I 60. Z czasem przyjęła się ona również w Europie i Stanach Zjednoczonych, wypierając obowiązujący wcześniej model zarządzania autorstwa Henry’ego Forda.

 

Na czym polega JIT?

 

W omawianym systemie wszystkie materiały i surowce, w tym też podzespoły i inne komponenty, są dostarczane dokładnie wtedy, gdy są potrzebne na każdym, kolejnym odcinku procesu. W działaniach tego typu wymaga się ścisłej współpracy między poszczególnymi zespołami w zakładzie, ale również między przedsiębiorstwem a dostawcami lub magazynami zewnętrznymi.

Istnieje też bardziej rozbudowana metoda, bazującą na Just-in-Time. Określa się ją mianem Just-in-Sequence. W tym przypadku materiały dostarcza się na linię montażową dokładnie wtedy, gdy są niezbędne na konkretnych etapach wytwarzania produktu.

Taki system wymaga precyzyjnego przygotowania do wdrożenia w warstwie technologicznej, informatycznej oraz kadrowej. JIT to bowiem nie tylko narzędzia, ale także zaangażowanie ludzi na wszystkich odcinkach łańcucha dostaw. Z tego powodu wdrożenie takiego modelu wymaga sporo czasu, a niekiedy też kosztów, związanych choćby z wprowadzeniem narzędzi informatycznych oraz szkoleniem pracowników różnego szczebla.

Uzyskanie pełnej funkcjonalności tego rozwiązania jest możliwe, jeśli wykorzysta się rozmaite strategie pomocnicze. Zalicza się do nich choćby 5xS lub Total Productive Maintenance.

 

Co można zyskać dzięki metodzie Just-in-Time oraz Just-in-Sequence?

 

Podstawową korzyścią strategii JIT jest oczywiście optymalizacja procesów logistycznych pod kątem czasu potrzebnego na każdą operację. Materiały i komponenty trafiają do zakładu w odpowiednim momencie, co wyklucza konieczność utrzymywania rozległych magazynów produkcyjnych oraz tworzenie wielomiesięcznych zapasów. Ma to zwłaszcza znaczenie w przypadku produktów, które mają krótki termin przydatności.

W praktyce oznacza to, że strategia JIT wprowadza solidne oszczędności czasowe i ekonomiczne oraz usprawnia organizację wszystkich procesów logistycznych, toczących się w ramach łańcucha dostaw.

 

Zagrożenie w strategii JIT – czy jest to rozwiązanie idealne?

 

Metoda Just-in-Time jest sposobem na uzyskanie solidnych oszczędności i zwiększenie efektywności funkcjonowania produkcji. Wymaga to jednak ścisłej współpracy wszystkich ogniw. W razie jakichkolwiek problemów na którymś z etapów, może bowiem łatwo dojść do katastrofalnych w skutkach przestojów na dalszych odcinkach łańcucha. W efekcie dochodzi do problemów z czasowym realizowaniem zamówień, co przekłada się na spadek zaufania do firmy.

Utrzymanie kontroli w ramach przedsiębiorstwa bywa wymagające, ale można je wprowadzić bez większych trudności. Znacznie więcej komplikacji pojawia się, jeśli chcemy zachować terminowość w rozbudowanych łańcuchach, składających się z wielu dostawców. Jak wiadomo w JIT każdy etap jest równocześnie dostawcą oraz odbiorcą różnych procesów. Nie można zatem pozwolić sobie na przestoje i opóźnienia.

 

Just-in-Time – sposób na efektywne zarządzanie przepływem towarów

 

Metoda Just-in-Time wymaga nawiązania ścisłej współpracy między poszczególnymi ogniwami łańcucha dostaw oraz olbrzymiego zaufania. W razie jakichkolwiek problemów na różnych etapach działania, może dojść do opóźnień w finalnej dostawie, na czym stracą wszystkie zaangażowane podmioty.

Stąd też Just-in-Time wymaga precyzyjnego planowania wszelkich działań. Mimo to taka metoda zarządzania przepływem surowców wciąż przynosi szereg korzyści, prowadzących do optymalizacji procesów oraz obniżenia kosztów produkcji.

Z tych też względów obecnie stanowi jedną z głównych metod, obok MRP, organizacji działania zakładów przemysłowych.

reklama post

Dodaj komentarz