Niższe koszty transportu drogowego dzięki outsourcingowi logistycznemu

Niższe koszty transportu drogowego dzięki outsourcingowi logistycznemu image

Wiele przedsiębiorstw szuka sposobu na zoptymalizowanie działań oraz zwiększenie ich efektywności. Aby to osiągnąć, można wdrażać nowoczesne rozwiązania technologiczne lub postawić na outsourcing.

Ten ostatni przydaje się w różnych aspektach działania firmy. Jak wpływa na kwestie związane z transportem? O tym opowiemy poniżej.

 

Czym jest outsourcing logistyczny?

 

W każdym przedsiębiorstwie codziennie odbywa się wiele, różnych procesów. Część z nich ma znaczenie strategiczne i stanowi podstawowy element działania danej firmy. Inne są potrzebne do sprawnego funkcjonowania, jednak nie są aż tak kluczowe.

W ich przypadku wielkim wsparciem okazuje się właśnie outsourcing, czyli przekazanie realizacji niektórych firmowych zadań zewnętrznym operatorom.

Najczęściej przejmują oni obowiązki związane z magazynowaniem, księgowością lub właśnie transportem. Można również przekazać zewnętrznym podmiotom ogólnie planowanie i sterowanie procesami logistycznymi, co potrafi przynosić znaczące korzyści.

 

Efektywność outsourcingu logistyki

 

Outsourcing logistyczny w przypadku transportu przynosi najlepsze rezultaty wtedy, gdy dojdzie do nawiązania ścisłej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem a zewnętrznym operatorem logistycznym. Do tego celu przydają się nowoczesne narzędzia, a zwłaszcza systemy informatyczne, pozwalające na sprawny przepływ potrzebnych dokumentów oraz wgląd do danych niekiedy nawet w czasie rzeczywistym.

W ten sposób buduje się skuteczną kooperację oraz przyspiesza proces podejmowania ważnych decyzji, często o wymiarze strategicznym dla dalszego rozwoju firmy.

Jak zatem sprawdzić skuteczność współpracy? Analizuje się ją w kilku, różnych wymiarach. Zalicza się do nich między innymi kryterium:

  • rynkowe – tworzenie struktury transportowej w największym stopniu odpowiadającej wymaganiom klientów,
  • ekonomiczne – budowanie struktury zasobów i czynności, która wyróżnia się racjonalnością między kosztami a pożądanymi efektami,
  • zarządcze – dzięki niemu ocenia się działanie procesów w firmie pod kątem wzrostu wartości dla całego łańcucha dostaw,
  • potencjalne – przy jego pomocy ocenia się potencjalne możliwości dla systemu logistyki dla zwiększenia efektywności działań w firmie.

Przy pomocy tych kryteriów określa się efektywność logistyki oraz potencjalne ścieżki współpracy z zewnętrznym operatorem. Mogą być one zastosowane również jako punkt wyjścia do poszukiwań idealnego kandydata do kooperacji, który stanie się na przyszłość prawdziwym partnerem strategicznym. A to pozwala osiągnąć najlepsze rezultaty.

Jak sprawdzić, czy zewnętrzny podmiot faktycznie należycie wywiązuje się ze swoich obowiązków? Służą do tego cztery grupy wskaźników:

  • koszty,
  • rentowność,
  • obrotowość,
  • próg rentowności.

Analizę zaczyna się oczywiście od porównania poziomu kosztów transportu realizowanego wcześniej w ramach firmy oraz przez zewnętrznego operatora. Dzięki temu szacuje się oszczędności. Z kolei wskaźnik obrotowości i rentowności mówią o tym, jak wielki wpływ ma outsourcing na wypracowywanie zysków oraz podniesienie wartości aktywów. Finalnie outsourcing powinien też prowadzić do obniżenia progu rentowności.

 

Korzyści dla firm z outsourcingu logistycznego

 

Okazuje się, że outsourcing transportu i logistyki potrafi być wielkim wsparciem w wielu aspektach działania przedsiębiorstwa. W głównej mierze zdejmuje z firmy odpowiedzialność za realizację wszystkich procesów, co pozwala obniżyć koszty stałe, wynikające z zatrudnienia pracowników (kierowców, operatorów itp.), całej infrastruktury (maszyny, flota) oraz procesów utrzymania ruchu (serwis i naprawa pojazdów).

Zewnętrzny, wyspecjalizowany operator posiada doświadczony zespół, nowoczesną flotę i odpowiednie narzędzia, które wykorzystuje do realizacji wszystkich działań. Cały proces przebiega zatem sprawniej, z mniejszym zaangażowaniem środków i przy zoptymalizowaniu wszelkich niezbędnych czynności (np. trasy przejazdu, metody rozłożenia towarów w przestrzeni ładunkowej).

To wszystko przekłada się na minimalizację kosztów, przy utrzymaniu wysokiej konkurencyjności oraz wzroście wydajności i innowacyjności poszczególnych działań.

Współpraca z zewnętrznym operatorem logistycznym bywa też szansą na poprawę innowacyjności, co przynosi korzyści nie tylko dla jednej firmy, a często dla całego łańcucha dostaw, zwłaszcza gdy przedsiębiorstwo uczestniczy w działaniach o zasięgu międzynarodowym.

reklama post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *