Nowoczesne zarządzanie magazynem, czyli systemy WMS

Nowoczesne zarządzanie magazynem, czyli systemy WMS image

Magazyn stanowi jedną z najważniejszych przestrzeni w każdym łańcuchu dostaw, zarówno w procesach przemysłowych, jak i w sprzedaży typu e-commerce.

Od dobrej organizacji przestrzeni do składowania zależy bowiem skuteczność realizacji wszystkich zamówień, a często również optymalizacja kosztów dla całego łańcucha.

Co zatem można zrobić, by usprawnić toczące się w magazynie procesy? Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań jest inwestycja w cyfryzację tej przestrzeni, na przykład poprzez wykorzystanie systemów WMS.

 

Czym jest WMS?

 

Skrót WMS pochodzi od angielskiego terminu Warehouse Management System i oznacza oprogramowanie informatyczne, służące do kompleksowego zarządzania przepływem towarów oraz informacji w magazynie.

Jeszcze kilka lat temu wykorzystywano je przede wszystkim w magazynach wysokiego składowania lub w rozbudowanych centrach logistycznych. Obecnie WMS powoli staje się powszechnie stosowanym standardem, niezbędnym do optymalizacji procesów logistycznych w magazynie oraz do utrzymania konkurencji całego łańcucha dostaw na wymagającym rynku.

 

Na co pozwala system WMS?

 

Podstawową funkcją nowoczesnego systemu WMS jest usprawnienie nadzoru nad przepływem, magazynowaniem i przenoszeniem towarów. Dzięki niemu zachowuje się pełną kontrolę nad przyjmowaniem lub wydawaniem produktów, co przekłada się na pełną wiedzę o stanach magazynowych.

WMS ma usprawnić identyfikację surowców lub towarów gotowych, przy maksymalnym skróceniu czasu potrzebnego na realizację procesów logistycznych w magazynie. Rozwiązanie to fenomenalnie sprawdza się w przestrzeniach, w których każdego dnia wielu pracowników obsługuje tysiące paczek. System pozwala zachować pełną kontrolę, przy optymalizacji czasu i kosztów pracy.

Wszystkie dane są zbierane z kodów kreskowych na regałach lub produktach, przy pomocy praktycznych skanerów, połączonych z centralnym komputerem i bazą danych. Rozwiązania tego typu sprawdzają się w większości popularnych systemów układania towarów w magazynie, na przykład według modelu ABC lub XYZ.

 

Korzyści z użycia systemu WMS

 

Jak można łatwo zauważyć, WMS pozwala na automatyzację pracy magazynowej oraz optymalizację większości procesów logistycznych, toczących się w tej przestrzeni.

Wykorzystanie etykiet (np. RFID) przyspiesza identyfikację każdego produktu oraz zmniejsza ryzyko popełnienia błędu podczas kompletacji zamówień. Lepsza kontrola nad przepływem towarów to także ograniczenie ilości zapasów do racjonalnego minimum, co oczywiście niesie ze sobą spore oszczędności oraz mniejsze prawdopodobieństwo strat w produktach, w przypadku towarów wrażliwych, o krótkim terminie przydatności.

Zarządzanie scentralizowane magazynem minimalizuje ryzyko błędów, dzięki czemu spada ilość zwrotów, spowodowanych nieprawidłowościami w zamówieniach.

WMS to w końcu optymalne wykorzystanie całego dostępnego miejsca magazynowego, z uwzględnieniem stref towarów szybko i wolno rotujących, co znacząco ułatwia pracę i przyspiesza przemieszczanie towarów lub kompletację zamówień. W efekcie systemy WMS przynoszą wiele oszczędności w zakresie kosztów składowania oraz czasu realizacji poszczególnych zadań magazynowych. A to daje oczywiście większą efektywność oraz wzrost zaufania klientów.

 

Jak wdrożyć WMS w magazynie?

 

Aby oprogramowanie typu WMS mogło skutecznie wspierać działanie magazynu, trzeba zadbać o precyzyjne określenie potrzeb i spersonalizowanie systemu już na etapie przygotowań, a później wdrożenia.

Pozwala to na dopasowanie rozwiązania do potrzeb konkretnego magazynu, jego pracowników oraz specyfiki towarów w nim przechowywanych.

System umożliwia realizowanie działań personalizacyjnych, dzięki modułowej budowie. WMS składa się bowiem najczęściej z kilku połączonych ze sobą bloków, jak:

  • mapa magazynu,
  • panel inwentaryzacyjny,
  • moduł pracy magazynu,
  • część przeznaczoną do obsługi zleceń i kontroli stanów towarowych.

W zależności od potrzeb konkretnego magazynu można wzbogacać podstawowe moduły o dodatkowe funkcje, jak choćby generatory najszybszych tras dotarcia do towarów podczas kompletacji lub dynamiczne modelowanie magazynu dostosowane do tempa rotacji poszczególnych grup produktów.

Nowoczesne systemy WMS są przystosowane do użytku w ramach Internetu Rzeczy, wykorzystującego czujniki do zbierania cennych danych. Dodatkowo pozwalają na integrację z innymi typami oprogramowania, wykorzystywanego do zarządzania przepływem informacji w firmie, na przykład z systemem ERP.

Dzięki takim rozwiązaniom praca w magazynach przebiega sprawniej oraz generuje niższe koszty, co przekłada się na wiele korzyści ekonomicznych i wizerunkowych dla centrów logistycznych oraz całych łańcuchów dostaw.

reklama post

Dodaj komentarz