Odpady opakowaniowe a recykling – nowe rozwiązanie na polskim rynku

Odpady opakowaniowe a recykling – nowe rozwiązanie na polskim rynku image

Produkcja odpadów opakowaniowych na świecie jest olbrzymia i niestety wiąże się z rosnącą ilością śmieci trafiających na wysypiska. W tym zakresie wciąż pozostaje naprawdę wiele do zrobienia. Szczególnie problematyczne są butelki PET.

Co prawda recykling butelek po napojach wzrasta z każdym kolejnym rokiem. Nadal jednak trzeba zadbać o większe przetwarzanie surowców. Odbywa się to na drodze działań systemowych oraz oddolnych inicjatyw, zgłaszanych również przez przedsiębiorców.

 

Środowisko naturalne a butelki PET

 

Jak podają badania w nadchodzących latach na świecie rocznie do obrotu zostanie wprowadzonych 580 milionów butelek PET. W Polsce zużycie tego tworzywa do produkcji opakowań na napoje osiąga wartość ponad 1 miliona ton plastiku rocznie. Niestety tylko połowa surowca wraca później z powrotem do obiegu i może być ponownie wykorzystana.

Wartość ta będzie musiała być w najbliższym czasie zwiększona. Ma to związek z nowymi wymaganiami, nakładanymi przez Unię Europejską na kraje członkowskie. Okazuje się bowiem, że do 2029 roku recykling butelek PET powinien wynosić w każdym z nich aż 90%.

Co zatem można zrobić, aby zwiększyć świadomość oraz poprawić wyniki przetwórstwa surowców w naszym kraju?

 

Standardowa segregacja

 

Podstawą działania pozostaje wciąż standardowa segregacja odpadów, do której zobowiązany jest każdy. Butelki muszą trafiać do wydzielonych pojemników.

Dodatkowo wykorzystuje się specjalne pojemniki, do których oddaje się zebrane wcześniej odpady plastikowe.

Większość obywateli dba o to, by wrzucać butelki PET do odpowiedniego kosza. To jednak nie wystarcza. Równocześnie recykling odpadów należy wdrożyć też w zakładach produkcyjnych, które powinny szukać rozwiązań zaangażowanych i przyjaznych środowisku.

 

Zwiększenie recyklingu – nowoczesne rozwiązania i inicjatywy

 

Dotychczasowe zabiegi pozwalają uzyskać recykling butelek PET na poziomie wspomnianych wcześniej 50%. Aby zwiększyć tę wartość, potrzeba zatem nowych działań. Dlatego też pojawia się coraz więcej inicjatyw, mających na celu lepsze wykorzystanie dostępnych surowców oraz ograniczenie produkcji odpadów opakowaniowych w przemyśle.

Jedną z ciekawszych koncepcji były choćby krakowskie butelkomaty, czyli urządzenia firmy Grand Technology, które ustawiono w różnych częściach miasta, między innymi w Magistracie.

Butelkomaty udostępniono po raz pierwszy w 2019 roku. Zasady ich działanie były skrajnie proste. Mógł z nich skorzystać każdy obywatel. Wystarczyło przynieść umyte butelki i wrzucić je do urządzenia, które wymieniało je na pieniądze.

 

Żabka i Żywiec Zdrój – razem dla zmniejszenia ilości odpadów

 

Podobne rozwiązanie zaproponowali w bieżącym roku sieć sklepów Żabka oraz producent wody Żywiec Zdrój. Ich pomysł ma być jednak realizowany na znacznie większą skalę. W różnych częściach kraju, w sklepach Żabka mają stanąć EKOmaty, w których, podobnie jak w Krakowie, będzie można oddać opróżnione butelki. W zamian urządzenie będzie wydawało specjalne punkty, do wykorzystania podczas zakupów.

Dodatkowo producent wody wprowadza do swojej oferty coraz więcej opakowań wykonanych z rPET, czyli surowca pochodzącego z recyklingu. Firma dąży do wprowadzenia u siebie gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Dbanie o środowisko a racjonalne gospodarowanie surowcami opakowaniowymi

 

Coraz większe grono producentów zwraca uwagę na kwestię opakowań, aktywnie włączając się w akcje społeczne, nakierowane na tematy proekologiczne. Kwestia surowców sztucznych pozostaje szczególnie ważna, zwłaszcza dla przemysłu, w tym również branży spożywczej.

Urządzenia do zwrotu butelek stosuje się w różnych krajach. U nas, jak widać, stają się naprawdę popularne. Z dużą dozą prawdopodobieństwa pomogą poprawić wyniki w przetwarzaniu surowców typu PET, a także staną się wsparciem w wyrabianiu nowych nawyków proekologicznych u Polaków.

Dbanie o środowisko jest bowiem wspólną sprawą wszystkich – osób prywatnych oraz przedstawicieli przemysłu, którzy wykorzystują surowce do produkcji kolejnych opakowań. Ma to znaczenie nie tylko w kontekście nowych przepisów unijnych, ale również dobra środowiska i wszystkich ludzi.

reklama post

Dodaj komentarz