Ograniczenie śladu węglowego w transporcie żywności

Ograniczenie śladu węglowego w transporcie żywności image

Jednym z najważniejszych problemów ekologicznych, z którym boryka się obecnie transport, jest kwestia śladu węglowego. Jego ograniczenie staje się wielkim wyzwaniem, przed którym staną wszystkie kraje członkowskie Wspólnoty Europejskiej w nadchodzących latach.

Choć kolej stanowi i tak środek transportu, w którym ślad węglowy jest stosunkowo niewielki, to w Polsce nawet w tym przypadku pozostaje wiele do zrobienia. Wynika to w głównej mierze z faktu, że energia do zasilania elektrycznych pociągów pochodzi z elektrowni węglowych, stanowiących podstawę energetyki w naszym kraju.

Czy jest szansa na alternatywę dla tego rodzaju paliwa?

 

Polska kolej – powrót do łask w transporcie

 

W ostatnich latach kolej zaczyna przeżywać prawdziwy renesans. Staje się coraz chętniej wybieranym środkiem transportu, z którego korzystają nawet firmy zajmujące się produkcją i dystrybucją żywności. Pociągi bywają wykorzystywane w transportach modalnych, zyskujących wielu zwolenników na całym świecie, ze względu na wielką wygodę i efektywność takiego rozwiązania.

Skalę zainteresowania koleją widać choćby w przypadku rozbudowy międzynarodowych terminali, jak Euroterminal Sławków, stanowiący najdalej wysunięty na zachód punkt Nowego Jedwabnego Szlaku, łączącego Europę z Azją. Transport rozmaitych towarów (w tym również produktów spożywczych) trwa w tym przypadku niecałe dwa tygodnie.

 

Nowoczesny transport kolejowy – oddziaływanie na środowisko

 

Kolej uznaje się za środek transportu stosunkowo przyjazny środowisku. Produkowany przez nią ślad węglowy jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku transportu drogowego lub lotniczego.

Mimo to w Polsce wciąż niezbędna jest intensywna modernizacja istniejącej infrastruktury i taboru. Z danych GUS i analizy przygotowanej przez Instytut Jagielloński wynika jasno, że w ostatnich latach wskaźnik emisji dwutlenku węgla na kolei wynosił w Polsce 45 gramy dwutlenku węgla emitowane na pasażerokilometr. Dla porównania w podobnym okresie średnia europejska wyniosła tylko 28,4.

W „Sprawozdaniu z funkcjonowania rynku transportu kolejowego w 2017 roku”, który opublikował Urząd Transportu Kolejowego, można przeczytać, że koszty energii elektrycznej w transporcie kolejowym znacząco przeważają nad innymi paliwami. Ich udział procentowy wynosi obecnie aż 65,4%. Do wytwarzania prądu zasilającego pociągi wciąż jednak wykorzystuje się głównie przestarzałe elektrownie węglowe.

 

Centrum Efektywności Energetycznej Kolei – walka o lepsze wykorzystanie energii

 

Coraz intensywniej szuka się zatem sposobów na zmianę aktualnej sytuacji. Jednym z rozwiązań ma być ograniczenie zużycia energii elektrycznej o 1,2 TWh. Ma do tego dojść do 2030 roku. Za projekt odpowiada Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK).

CEEK stanowi inicjatywę branży kolejowej, której głównym zadaniem jest oszczędzanie energii, przy zachowaniu efektywności tego środka transportu. Centrum poszukuje sposobów na większą energooszczędność stosowanych rozwiązań oraz stara się znaleźć nowe ścieżki rozwoju, dzięki którym transport kolejowy stanie się bardziej nowoczesny, wydajny i przyjazny środowisku naturalnemu.

Aby to osiągnąć Centrum Efektywności Energetycznej Kolei wprowadza wiele inicjatyw. Do najciekawszych zaliczają się:

  • rozwój rekuperacji,
  • eco-driving,
  • instalacje OZE.

Dzięki nim jest szansa wprowadzenia polskich kolei na zupełnie nowe tory.

 

Wykorzystanie gazu – czy to dobra alternatywa dla węgla?

 

Mniejsza emisja dwutlenku węgla wymaga wielu zmian. Dlatego też powszechnie poszukuje się alternatywy dla stosowanych dotychczas paliw. Jednym z najczęściej przywoływanych rozwiązań jest bez wątpienia skroplony gaz ziemny.

Alternatywne paliwa gazowe gwarantują mniejszą emisyjność, a także obniżenie kosztów pozyskania samego paliwa. Opcja ta może zatem stać się ciekawą ścieżką rozwoju. Na ten moment wiąże się jednak z olbrzymią inwestycją dla całej branży.

Wykorzystanie paliw gazowych wymaga bowiem zakupu nowych pojazdów szynowych. Rozpatruje się na początek wprowadzenie pociągów o napędzie hybrydowym, co pozwoliłoby zwiększyć tempo transformacji, równocześnie od samego początku zmniejszając emisję szkodliwych spalin.

Oprócz samych pojazdów należy również zaprojektować i zbudować całą infrastrukturę – w tym choćby specjalne stacje zasilania w skroplony gaz ziemny (LNG).

Wciąż wydaje się, że takie rozwiązanie może być niezmiernie korzystne dla polskich kolei, zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę spadające ceny gazu. Zakup specjalnych pojazdów oraz budowa dalszych terminali LNG mogą zatem okazać się wielką szansą dla tego środka transportu, żeby stał się tańszy, efektywniejszy i bardziej przyjazny środowisku.

reklama post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *