Outsourcing logistyczny w magazynie – na czym polega?

Outsourcing logistyczny w magazynie – na czym polega? image

Wiele firm decyduje się na przekazanie części obowiązków zewnętrznym operatorom. Ma to za zadanie usprawnić całościowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz przynieść szereg korzyści dla produkcji, a niekiedy nawet dla całego łańcucha dostaw.

Przestrzenią działań, w której często dochodzi do zatrudniania firm trzecich, jest niewątpliwie magazynowanie. Na czym zatem polega oraz jakie korzyści przynosi outsourcing logistyczny i magazynowy? Co można dzięki niemu zyskać?

 

Outsourcing logistyczny – nowoczesna firma w praktyce

 

Nieustanne zmiany rynkowe oraz ciągła walka o utrzymanie pozycji na rynku oznacza dla wielu przedsiębiorstw ciągłe poszukiwanie rozwiązań optymalizacyjnych, które wpływają korzystnie na konkurencyjność podmiotu na rynku.

Wielkim wsparciem w takim zadaniu niejednokrotnie okazują się zewnętrzne podmioty, wyspecjalizowane w realizacji konkretnych usług. Dotyczy to najczęściej magazynowania i transportu.

Dzięki oddaniu tego typu zadań na zewnątrz udaje się utrzymać dobrą pozycję oraz nadążać za zmieniającymi się nieustannie trendami rynkowymi i zainteresowaniem klientów.

Dobrze zorganizowany outsourcing magazynowy pozwala zatem zoptymalizować pracę firmy oraz usprawnić działanie całego łańcucha dostaw, co bywa szczególnie ważne dla utrzymania dobrej pozycji i wyprzedzenia konkurencji.

 

Outsourcing logistyczny – co to takiego?

 

Tak też narodziła się usługa zlecania zadań firmowych na zewnątrz. Przekazuje się je do operatorów, którzy są w stanie wyręczyć przedsiębiorstwo w wykonywaniu wielu obowiązków. W dużym uproszczeniu mianem outsourcingu logistycznego nazywamy realizowanie własnych zadań przy pomocy cudzych środków.

Spore grono przedsiębiorców chętnie korzysta choćby z outsourcingu magazynowego. Zlecają realizację składowania, zabezpieczania i dokonywanie zamówień zewnętrznym operatorom, którzy wykorzystują do tego własne przestrzenie do składowania towarów oraz infrastrukturę, niezbędną do prawidłowego zabezpieczenia go, kompletacji i realizacji zleceń.

 

Podstawa działania – o czym pamiętać, decydując się na outsourcing magazynu?

 

Istnieje wiele poziomów współpracy z zewnętrznymi operatorami. Można zdecydować się tylko na pozyskanie od nich przestrzeni do magazynowania lub też powierzyć im pełną realizację zleceń dla swojego sklepu e-commerce.

Podstawą jest zatem dokładne przeanalizowanie potrzeb i możliwości firmy, przed rozpoczęciem poszukiwań kontraktora. Warto określić podstawowe pole działania firmy, z którego wynika główna przewaga konkurencyjna. Ten zakres obowiązków powinien stanowić trzon funkcjonowania przedsiębiorstwa, który pozostanie w jego kompetencjach i nie będzie przekazany na zewnątrz.

Pozostałe zadania, mniej strategiczne warto oddać do realizacji na zewnątrz.

 

Dlaczego warto zdecydować się na outsourcing logistyczny?

 

Podstawową zaletą, która przekonuje większość przedsiębiorców, zlecających obsługę magazynu zewnętrznym podmiotom, jest oczywiście zwiększenie efektywności działania oraz możliwość skupienia się na najważniejszych dla firmy działaniach.

Obowiązki przekazuje się wyspecjalizowanym podmiotom, dla skupienia się na kluczowych kompetencjach firmy. W ten sposób realizuje się zadania, które wpływają na sukces przedsiębiorstwa, nieustannie podnosząc jego poziom i zyskując zadowolonych klientów.

Przekazanie mniej strategicznych obowiązków, związanych z magazynowaniem, na zewnątrz, bynajmniej nie oznacza ich gorszej realizacji.

Outsourcing magazynowania pozwala na wybranie najlepszego podmiotu do wykonywania wszystkich prac. Jednostka zewnętrzna często posiada wysoki stopień specjalizacji oraz dysponuje potrzebnym sprzętem (np. nowoczesnymi chłodniami, urządzeniami do kontrolowania temperatury w magazynie w czasie rzeczywistym), które usprawniają codzienną pracę i zwiększają efektywność w realizowaniu procesów logistycznych w ramach przedsiębiorstwa lub całego łańcucha dostaw.

Nie zapominajmy o tym, że wynajęcie magazynu, utrzymywanie infrastruktury oraz kadry do jego obsługi to olbrzymie koszty własne. W wielu przypadkach outsourcing magazynowy staje się sposobem na oszczędności, przy utrzymaniu optymalnego poziomu przestrzeni do przechowywania rozmaitych towarów. Równocześnie nie ma konieczności przywiązywania się do jednego miejsca. Magazynowanie staje się znacznie bardziej elastyczne, dopasowane do potrzeb rozwijającej się firmy.

 

Outsourcing magazynowania – sposób na optymalizację

 

Okazuje się, że przeniesienie wielu zadań magazynowych na zewnętrznego, do doświadczonego kontraktora, to szansa na zwiększenie efektywności realizacji zadań magazynowych, przy znaczącym obniżeniu kosztów.

Korzysta z tego coraz szersze grono przedsiębiorców, widząc w tym sposób na lepsze działanie swojej firmy oraz zyskiwanie przewagi nad rywalami. Współpracując z najlepszymi w swojej dziedzinie, łatwo bowiem stać się bardziej konkurencyjnym oraz lepiej reagować na zmienne oczekiwania konsumentów i rynku.

reklama post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *