Planowanie potrzeb w sieci dystrybucji

Planowanie potrzeb w sieci dystrybucji image

Planowanie wydajnej i sprawnie działającej sieci dystrybucji potrafi być wielkim wyzwaniem logistycznym, które wymaga wyspecjalizowanej, doświadczonej kadry oraz wykorzystania odpowiednich narzędzi.

Jak powinien przebiegać proces planowania dystrybucji oraz jakie są jej podstawowe rodzaje? Jeśli chcecie wiedzieć, zapraszamy do lektury dzisiejszego artykułu.

 

Jak powinno przebiegać prawidłowe budowanie sieci dystrybucji?

 

Wszystko zaczyna się oczywiście od przeprowadzenia analiz, mających na celu określenie potrzeb danej firmy lub całego łańcucha dostaw.

W następnej kolejności przechodzi się już do precyzyjnych prac, prowadzących do zbudowania prężnie działającej sieci dystrybucyjnej.

Do podstawowych działań zalicza się cztery etapy:

  1. rozplanowanie lokalizacji dla węzłów sieci dostaw,
  2. określenie potrzeb sieci dystrybucji,
  3. stworzenie systemów do obsługi ładunków w ramach węzłów sieci dostaw,
  4. zbudowanie systemów transportowych dla całej sieci dystrubucyjnej.

Każdy z etapów ma znaczenie strategiczne i nie da się bez niego stworzyć funkcjonującej sieci dystrybucyjnej.

Postaramy się teraz nieco przybliżyć każdy z nich, dla lepszego pokazania zakresu obowiązków spoczywających na osobach tworzących sieć dystrybucyjną.

W pierwszym etapie zaczyna się od znalezienia odpowiednich miejsc, w których powinny się znaleźć węzły logistyczne (centra logistyczne, magazyny itp.). Od ich właściwego zlokalizowania zależy wydajność całego łańcucha dostaw oraz sieci dystrybucyjnej.

Na co trzeba zwracać uwagę, szukając przestrzeni na centrum logistyczne? Przede wszystkim należy znaleźć złoty środek między cenami gruntów oraz kwestią dostępu do sieci dróg i torów kolejowych. Magazyn lub centrum logistyczny zlokalizowany w pobliżu głównych tras transportowych pozwala na szybszą dystrybucję towarów oraz pomaga skrócić czas potrzebny na realizację zleceń. Równocześnie węzeł musi znaleźć się w regionie z dobrą dostępnością do specjalistów. Warto zadbać o to, żeby lokalizacja umożliwiała łatwe dotarcie do firmy. Wpływa to na atrakcyjność pracy oraz ułatwia znalezienie wykwalifikowanej kadry.

W drugim etapie trzeba skupić się na potrzebach sieci dystrybucyjnej. Do ich określenia służy szereg narzędzi, w tym choćby popularna metoda DRP (planowania potrzeb dystrybucji).

Na czym polega DRP? Zakłada ono dokładne planowanie i prognozowanie potrzeb ostatnich punktów w sieci dystrybucyjnej, a także kumulowanie ich w poszczególnych odcinkach całej struktury.

Dla efektywnego wykorzystania tego narzędzia trzeba pamiętać o dokładnym przyjrzeniu się potrzebom rynku odbiorców docelowych i zbudowaniu w oparciu o pozyskane dane prognoz, pozwalających na prawidłowe zaopatrzenie na wszystkich odcinkach łańcucha. Nie można także obyć się bez precyzyjnego zaplanowania cykli dostaw produktów oraz utrzymywania szerokiego horyzontu planowania pracy na przyszłość. Bezwzględnie musi on obejmować cały cykl dostaw – od pojawienia się zamówienia aż do odbioru towaru przez klienta docelowego.

Nie da się prowadzić takich działań bez uwzględnienia kilku kluczowych zmiennych – w tym przede wszystkim wahania popytu na rynku, czasów dostaw oraz zapasów dostępnych na poszczególnych szczeblach.

Trzeci i czwarty etap są najbardziej techniczne i wymagają precyzyjnego dopasowania szeregu narzędzi, maszyn i infrastruktury, które pomogą w jak najlepszym realizwaniu wszystkich zadań, pojawiających się w węzłach sieci dystrybucji oraz bezpośrednio w transporcie. Poziom ich rozbudowania zależy oczywiście od rodzaju sieci dystrybucji.

 

Jakie są rodzaje sieci dystrybucji?

 

W ramach podstawowych sieci dystrybucji wyróżnia się kilka praktycznych podziałów, które opisują najważniejsze atrybuty każdego z działań.

Za najbardziej podstawowy uznaje się podział wymieniony między innymi przez Ryszarda Barcika w publikacji „Logistyka dystrybucji”. Wyróżnia on dystrybucję bezpośrednią i pośrednią.

Pierwsza z nich zakłada, że producent sam zajmuje się dostawami swoich produktów do poszczególnych punktów. Pozwala to na utrzymanie stałego kontaktu z klientami, lepszą kontrolę oraz szybszą reakcję na wszelkie wahania popytu na rynku lub na pojawiające się nowe trendy.

System pośredni zdejmuje z producenta konieczność samodzielnego organizowania dystrybucji do poszczególnych punktów. Wszystko odbywa się poprzez pośredników. Daje to sporą wygodę oraz zmniejsza ilość obowiązków po stronie wytwórcy. Równocześnie zabiera jednak kontakt z klientami oraz utrudnia reakcję na zmiany rynkowe, wydłużając czas implementacji nowych rozwiązań, oczekiwanych przez dynamicznie zmieniający się rynek.

 

Dystrybucja – nie tylko produkcja stanowi klucz do sukcesu

 

Trudno współcześnie odnieść sukces w produkcji bez prężnie działającej sieci dystrybucyjnej. To ona gwarantuje dostarczenie towarów do finalnych klientów, poprawia efektywność pracy oraz buduje wizerunek danego przedsiębiorstwa na rynku.

Dlatego inwestycja w sieć dystrybucyjną oraz specjalistów do zarządzania nią powinna być koniecznością oraz jednym z priorytetów dla przedsiębiorców, którzy pragną zaistnieć na rynku.

Autor: Redakcja Portal Logistyczny

Dodaj komentarz