Proces składowania towaru

Proces składowania towaru image

Praca w magazynie to znacznie więcej niż tylko zwykłe przechowywanie towarów na półkach. Za prawidłowym i sprawnym przeprowadzeniem procesów magazynowych stoi rozbudowana logistyka, służąca optymalizacji zadań i wszystkich wykonywanych czynności pod względem finansowo-czasowym.

Jak zatem powinien przebiegać proces składowania towarów, aby wszystko przebiegało jak należy z optymalną efektywnością? O najważniejszych jego częściach opowiemy poniżej. Zapraszamy zatem do lektury.

 

Z czego składa się proces składowania towaru?

 

W ramach standardowego procesu składowania towarów w magazynie możemy wymienić aż cztery główne fazy. Zalicza się do nich:

  • przyjęcie,
  • składowanie,
  • kompletację,
  • wydanie.

Każdy z tych etapów oczywiście zawiera szereg dalszych miniprocesów, wpływających na jakość i komfort codziennej pracy. Do przejść pomiędzy poszczególnymi fazami procesu wykorzystuje się rozmaite pojazdy, na przykład wózki widłowe lub autonomiczne roboty, kursujące po ściśle określonych trasach, co pozwala jeszcze bardziej usprawnić przepływ towarów przez poszczególne pomieszczenia w magazynach.

Choć każdy z etapów nie musi się odbywać koniecznie w odrębnych pomieszczeniach lub budynkach, warto zadbać o odpowiednie wydzielenie stref i rozplanowanie tak, żeby jak najbardziej ułatwić pracę oraz skrócić czas potrzebny na transport produktów w przestrzeni magazynu.

Przyjęcie – dbałość o jakość i poprawność

 

Podczas przyjęcia wyładowuje się dostarczone towary. Oprócz samej strefy rozładunku do miejsca przyjęć wlicza się często magazyn tranzytowy, w którym dochodzi do weryfikacji ilościowo-jakościowej dostawy.

Jeśli wszystko jest zgodne z zamówieniem, wówczas podpisuje się dokumenty przyjęcia oraz przygotowuje towar do składowania. Polega to naczęściej na przydzieleniu każdemu obiektowi (pojedynczy produkt lub paleta) odpowiedniej etykiety. W zależności od wprowadzonych w firmie rozwiązań, może być to standardowe rozwiązanie papierowe lub nowoczesna etykieta typu RFID.

A co jeśli kontrola jakości lub ilości wykryje jakiekolwiek uchybienia? Wówczas przygotowuje się stosowny protokół, dokumentuje (opis słowny oraz zdjęcia) zaistniałe nieprawidłowości, a następnie towar przekazuje do działu obsługującego reklamacje.

Wstępna faza przyjęcia jest szczególnie ważne. Po przyjęciu towaru do magazynu to jego właściciel odpowiada za wszelkie nieprawidłowości. Dlatego wyłapanie wszelkich usterek lub braków staje się kluczowe i pomaga uniknąć poważnych konsekwencji finansowych.

Składowanie – miejsce dopasowane do potrzeb towarów

 

Z magazynu tranzytowego towary są rozwożone do właściwych sekcji w magazynie. Na potrzeby różnych wnętrz stosuje się rozmaite rozwiązania. Produkty mogą być składowane bezpośrednio na paletach, choć znacznie częściej wykorzystuje się zróżnicowane regały, dostarczające idealnych rozwiązań do bezpiecznego przechowywania oraz ułatwiających późniejszą kompletację. Rozmieszczenie produktów jest związane z ich rotacją. Najczęściej wydawane trafiają do miejsca najbliżej strefy pakowania, najrzadziej – mogą się znaleźć nieco dalej.

Dla towarów niebezpiecznych lub szczególnie delikatnych tworzy się specjalne, wyizolowane przestrzenie o ściśle określonych normach oraz procedurach dostępu.

 

Kompletacja – czas tuż przed wydaniem towarów

 

Kompletacja to proces dotyczący zebrania z magazynowych półek zamówionych towarów. W zależności od typu magazynu oraz klienta może ona przebiegać nieco inaczej.

W przypadku zlecenia od hurtowni oraz klienta detalicznego z e-commerce podejmuje się bowiem nieco inne działania. W drugim z wymienionych przypadków oprócz standardowego pakowania i zabezpieczania na czas transportu może bowiem być potrzebne także konfekcjonowanie i co-packing, które wykonuje się na specjalnie do tego przygotowanym stanowisku.

Następnie wszystkie paczki są transportowane do strefy załadunku.

 

Wydanie towarów – opuszczenie magazynu

 

W strefie wydań sprawdza się, czy towary zgadzają się z zamówieniem. Sprawdza się jakość opakowania, niekiedy wykonując na dowód dokumentację zdjęciową. Następnie całość jest transportowana na naczepę, a przewoźnik otrzymuje komplet niezbędnych dokumentów, w tym oczywiście WZ, fakturę oraz list przewozowy.

 

 

Proces składowania towaru może przybierać różne oblicza, dostosowane do potrzeb konkretnego magazynu oraz jego klientów. Podstawowe zasady są jednak zawsze zbliżone i mają na celu zwiększyć efektywność oraz poprawić bezpieczeństwo towarów i ludzi pracujących w magazynie.

Autor: Redakcja Portal Logistyczny

Dodaj komentarz