Rolnictwo ekologiczne a nowe przepisy

Rolnictwo ekologiczne a nowe przepisy image

 

Żywność ekologiczna to kategoria produktów spożywczych, które cieszą się nieustannie rosnącym zainteresowaniem ze strony konsumentów. Również w czasie obostrzeń wynikających z pandemii koronawirusa była to grupa towarów o stale zwiększającym się popycie.

Zachowania konsumenckie determinują również ruchy producentów żywności. Dzięki temu ilość ekologicznych produktów rośnie, a wytwórcy przykładają do ich jakości olbrzymią wagę.

Ma to związek oczywiście przede wszystkim z chęcią uzyskania jak największej satysfakcji klienta, ale również z obowiązującymi przepisami prawa. A pod tym względem w najbliższym czasie czekają nas spore zmiany.

 

Ekologiczna żywność certyfikowana – co to takiego?

 

Nie zawsze każdy produkt, opisany na opakowaniu jako bio lub eko, tak naprawdę jest zdrowy i pełnowartościowy.

Potwierdzeniem najwyższej jakości i dbałości o przestrzeganie niezmiernie restrykcyjnych norm przez producenta jest uzyskanie przez niego certyfikatu żywności ekologicznej.

Oznaczeń tego typu stosuje się wiele. Niektóre mają wymiar regionalny i państwowy. Inne dotyczą całej Wspólnoty Europejskiej. Przykładem tego ostatniego jest choćby powszechnie znany Certyfikat Bio, przedstawiany na opakowaniach w postaci listka, ułożonego z 12 białych gwiazdek na jasnozielonym tle.

 

Jakie normy muszą spełniać producenci żywności z certyfikatem bio?

 

Uzyskanie certyfikatu wiąże się z przejściem przez długi proces transformacji gospodarstwa rolnego z upraw i hodowli konwencjonalnych na rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu.

W praktyce oznacza to przejście na wyłącznie naturalną produkcję i uprawy wolne od GMO, sztucznych ulepszaczy smaku, syntetycznych środków ochrony roślin oraz używania pasz dla zwierząt z rozmaitymi dodatkami.

W ekologicznych gospodarstwach należy również wdrażać procedury związane z oszczędzaniem mediów (np. energii elektrycznej), a także racjonalnym gospodarowaniem odpadami, aby w jak największym stopniu zmniejszyć negatywny wpływ gospodarstwa na środowisko naturalne.

 

Nowe przepisy – co zmieni się w ekologicznych gospodarstwach?

 

Od 2021 roku Unia Europejska planuje wdrożyć nowe przepisy, dzięki którym procedury dla gospodarstw ekologicznych ulegną znacznemu uproszczeniu, co wpłynie korzystnie na produkcję żywności oraz funkcjonowanie wszystkich ogniw w spożywczych łańcuchach dostaw.

Ma się to odbyć na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/848 z dnia 30 maja 2018 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007, które dotąd stanowiło podstawowy akt prawny dla wytwarzania żywności ekologicznej.

Co takiego zmieni się po wejściu w życie nowych przepisów? Podstawową sprawą, na którą warto zwrócić uwagę jest kwestia kontroli i monitorowania produkcji żywności ekologicznej.

Według nowych wytycznych kontrole będą się odbywać w oparciu o analizę ryzyka dla danego typu działalności i będą dotyczyć nie tylko producentów, ale nawet sprzedawców detalicznych żywności.

Dotychczasowe kontrole rolnictwa eko zostaną uzupełnione o kontrole urzędowe, występujące na wszystkich etapach łańcuchów spożywczych.

 

Korzyści z nowego systemu kontroli w ramach ekologicznych łańcuchów dostaw

 

Nowy system kontroli pozwoli uprościć procedury, zwiększyć transparentność wszystkich odcinków spożywczych łańcuchów dostaw, a także wpłynie korzystnie na uczciwość konkurencji.

Będzie za to odpowiadał „system zgodności” dla przedsiębiorstw, sprawdzających surowce lub produkty spoza Wspólnoty. Sprawi to, że podmioty spoza Unii, które będą chciały wprowadzić swoje eko produkty na nasz rynek, będą musiały przestrzegać unijnych przepisów.

Nowe podejście usprawni system kontroli, poprawiając bezpieczeństwo prawne, przy zachowaniu wciąż sporej elastyczności całego systemu.

Dzięki przepisom, które niebawem wejdą w życie, unijni producenci znajdą nowe ścieżki rozwoju i współpracy dla swoich przedsiębiorstw, bez uszczerbku dla jakości żywności. Finalni konsumenci będą zatem dostawać wartościowe artykuły spożywcze. Wszystkie ogniwa ekologicznych łańcuchów rolno-spożywczych odczują nowe zasady jako sporą korzyść.

reklama post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *