Skuteczne zarządzanie zapasami w magazynie

Skuteczne zarządzanie zapasami w magazynie image

Magazyn bywa jednym z najważniejszych elementów każdego łańcucha dostaw, zarówno na etapie produkcji, jak i późniejszej dystrybucji gotowych produktów.

Należy zatem zadbać o optymalizację tej przestrzeni oraz skuteczne zarządzanie zapasami, które się w niej znajdują. To właśnie od odpowiedniej ilości towarów, przechowywanych na półkach, zależy efektywność łańcucha dostaw oraz koszty każdego procesu.

 

Na czym polega zarządzanie zapasami w magazynie?

 

Gdy mówimy o zarządzaniu zapasami w magazynie, mamy na myśli wartość lub sumę wszystkich surowców i produktów, przechowywanych w magazynie, które mogą być wykorzystane do dalszej produkcji lub dystrybucji, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Sterowanie zapasami koncentruje się na kilku strategicznych obszarach. Najważniejsze jest oczywiście utrzymanie ich na poziomie, pozwalającym na bezproblemowe realizowanie wszystkich zadań i procesów w ramach łańcucha dostaw. Osoby, zajmujące się kontrolowaniem stanów magazynowych, muszą zatem określać ilość i czas składania zamówień, a także prognozować zapotrzebowanie na nadchodzące miesiące.

 

Dlaczego zarządzanie zapasami jest tak istotne?

 

W jakim celu wprowadza się zarządzanie stanami magazynowymi? Najbardziej oczywistym powodem jest utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów, który odpowiada potrzebom klientów wewnętrznych (w procesach produkcyjnych) lub zewnętrznych (np. klienci sklepów e-commerce).

Kontrola przepływu towarów przydaje się także do innych zadań. Dzięki wprowadzeniu dokładnego śledzenia wpływów i zużycia produktów da się zaobserwować bieżące oraz przyszłościowe zapotrzebowanie na konkretne typu produktów. A to umożliwia realizowanie zamówień na odpowiednim poziomie, bez niedoborów oraz nadmiernego zaopatrzenia, które w wielu przypadkach prowadzi do niepotrzebnego zamrożenia środków finansowych.

W efekcie zarządzanie magazynem ma zatem doprowadzić do obniżenia kosztów stałych, związanych z przechowywaniem surowców i towarów.

 

Najważniejsze strategie zarządzania stanami magazynowymi

 

Istnieją trzy podstawowe strategie zarządzania magazynem. Możemy mówić o metodzie:

  • defensywnej,
  • ofensywnej,
  • umiarkowanej.

Pierwsza ze strategii utrzymuje stany magazynowe na wysokim poziomie, często znacznie przekraczającym średnie poziomy rynkowe. W wariancie ofensywnym stawia się na bieżącą produkcję i minimalizuje ilość zapasów na przyszłość. Model umiarkowany łączy oba wcześniejsze rozwiązania, szukając balansu i średniej ilości niezbędnych towarów.

 

Najważniejsze koszty zapasów

 

Koszty zapasów dzielą się na trzy kategorie. Koszty tworzenia zapasów dotyczą kwestii związanych z zakupami produktów. Mogą to być choćby koszty dostawy, prowadzenie negocjacji, realizacja zamówień, otwieranie zleceń itp.

Drugą kwestią jest koszt utrzymania zapasów, w ramach którego wyróżnia się koszty kapitałowe, magazynowanie, obsługę zapasów i ewentualne ryzyko.

Na koniec pozostają koszty niedoboru zapasów, które określają wartość utraconej sprzedaży i strat wizerunkowych w razie utrzymania stanów magazynowych na zbyt niskim poziomie.

 

Metody zarządzania zapasami

 

Sterowanie zapasami magazynowymi wpływa na ilość produktów i surowców, przechowywanych na regałach. Przekłada się to zatem na koszty utrzymania całej przestrzeni do składowania.

Co się zatem liczy? Wielkie znaczenie ma przede wszystkim określenie strategii zarządzania i poziomu towaru w magazynie. Osoba zarządzająca musi określać wielkość oraz sterować składaniem i realizacją zamówień.

Istnieje wiele metod zarządzania stanami magazynowymi, które sprawdzają się w rozmaitych modelach zarządzania.

Do najważniejszych zalicza się:

  • ABC,
  • XYZ,
  • 80/20 (zasada Pareto),
  • EOQ,
  • Just-In-Time.

Metoda ABC zakłada podzielenie towarów na trzy grupy produktów w oparciu o ich wagę dla funkcjonowania magazynu. Czynnikiem wpływającym na podział może być choćby cena, wartość lub ilość konkretnych przedmiotów.

XYZ uzupełnia wcześniej omówioną metodę, wprowadzając do każdej z grup dodatkowy podział na produkty często i regularnie rotujące (X), produkty o sporych wahaniach (Y) oraz te, które wykorzystuje się okazjonalnie (Z).

W metodzie Pareto towary dzieli się na dwie grupy, według wartości 80/20. Model ten zakłada, że 20% procesu odpowiada za jego 80% wyników.

EOQ, czyli Economic Order Quantity, ekonomia optymalnej wielkości zamówienia zakłada, że przy wzroście wielkości zamówień rośnie poziom zapasów, co przekłada się na spadek kosztów tworzenia i utrzymania zapasów. Przy zwiększeniu częstotliwości dochodzi natomiast do spadku wielkości zapasów i kosztów utrzymania, ale dojdzie do wzrostu kosztów tworzenia zapasów.

Na koniec pozostał model Just-In-Time, w którym zapasy zamawia się dopiero wtedy, gdy są potrzebne do realizowania konkretnych procesów.

Zarządzanie zapasami na najwyższym poziomie

 

Sterowanie zapasami odbywa się w sposób tradycyjny lub przy pomocy nowoczesnych systemów informatycznych, które pozwalają na automatyzację wielu procesów oraz zbieranie większej ilości danych.

Odpowiednie zarządzanie zapasami pozwala na obniżenie kosztów funkcjonowania łańcucha dostaw oraz szybszą realizację zadań, a to prosta droga do zwiększenia efektywności.

reklama post

Dodaj komentarz