Spożywcze łańcuchy dostaw – największe problemy

Spożywcze łańcuchy dostaw – największe problemy image

Jak podają statystyki, każdego roku niemal 1/3 żywności na świecie ulega zepsuciu ze względu na niewłaściwe warunki termiczne – zarówno w transporcie, jak i podczas przechowywania w magazynach lub w prywatnych domach.

Świeża żywność należy do szczególnie wrażliwych produktów, które wymagają specjalnego traktowania, od chwili wytworzenia jej aż do momentu konsumpcji. Nad dopracowaniem procesu na wszystkich etapach w zimnych łańcuchów dostaw pracuje wielu specjalistów na całym świecie.

Jakie są zatem największe zagrożenia dla świeżej żywności w ramach spożywczego łańcucha dostaw?

 

Najważniejsze zasady transportowe w spożywczych łańcuchach dostaw

W transporcie świeżych produktów spożywczych najważniejszą kwestią jest bezwzględnie zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Niewłaściwie przewożone produkty mogą bowiem łatwo ulec zepsuciu, a zainicjowane wówczas procesy potrafią stać się realnym zagrożeniem dla zdrowia lub nawet życia nieświadomych konsumentów.

Podczas przewozu żywności należy zatem zwracać uwagę na utrzymanie i nieustanne monitorowanie warunków.

Oprócz tego liczy się czas. Świeże produkty zazwyczaj mają dość krótki okres przydatności do spożycia. Z tego względu powinny trafić jak najszybciej na stoły docelowych klientów, aby zachować bezpieczeństwo oraz optymalną konsystencję, smak i zapach.

Dla utrzymania takich warunków wykorzystuje się nowoczesną flotę transportową, wyposażoną w szereg urządzeń chłodzących i monitorujących warunki podczas całej trasy.

Nie zawsze jednak wszystko idzie zgodnie z założonym planem.

 

Największe zagrożenia dla transportu żywności – awarie i problemy techniczne

Największym problemem, z którym boryka się transport świeżej żywności, jest bez wątpienia awaryjność sprzętu. Może to dotyczyć samego pojazdu, zasilania lub agregatu chłodniczego. Taka sytuacja prowadzi do zmiany warunków w przestrzeni ładunkowej, a przez to niejednokrotnie do poważnych strat towarowych i finansowych.

W wielu przypadkach problem dotyczy instalacji dbającej o zachowanie temperatury w przestrzeni ładunkowej. W zależności od stosowanego rozwiązania ma to związek z:

  • brakiem zasilania lub paliwa, gdy urządzenie chłodzące potrzebuje dodatkowego źródła energii lub paliwa,
  • niewystarczającym źródłem zasilania awaryjnego,
  • brakiem czynnika chłodzącego, jeśli za utrzymanie temperatury w przestrzeni ładunkowej odpowiada suchy lód lub lód zwykły,
  • brakiem części zapasowych do instalacji.

Instalacja, która nie działa lub jej efektywność została mocno ograniczona, nie jest w stanie spełniać swojej roli i utrzymać stałej temperatury we wnętrzu. A to może prowadzić do zniszczenia ładunku.

 

Błędy ludzkie

Innym poważnym problemem, z którym boryka się wiele firm, są zwykłe, ludzkie błędy – zarówno w zakresie zabezpieczenia towarów, jak i poprawności dokumentacji.

Zdarzają się zniszczenia w ładunku wynikające z nieprawidłowego rozmieszczenia towarów w przestrzeni ładunkowej. Świeża żywność psuje się również wtedy, gdy drzwi do przestrzeni chłodzonej pozostają zbyt długo otwarte lub niedomknięte.

Nie zapominajmy także o tym, że błędy w dokumentacji, dotyczące adresu lub ładunku to dodatkowe wydłużenie czasu transportu, co wpływa niekorzystnie na świeżą żywność.

 

Nieprzewidziane sytuacje losowe

Transport jest obarczony dużym prawdopodobieństwem wystąpienia sytuacji losowych. Może dojść do awarii pojazdu, a także wypadków komunikacyjnych, wzmożonego ruchu lub zamknięć dróg.

Każde z takich zdarzeń prowadzi do wydłużenia czasu przewozu świeżej żywności, co może odbić się negatywnie na jej jakości.

 

Jak przeciwdziałać problemom w transporcie świeżej żywności?

Wielkim wsparciem dla transportu w zimnych łańcuchach dostaw stają się w ostatnich latach nowoczesne technologie.

Wykorzystuje się coraz chętniej systemy komputerowe, do których dostęp mają wszystkie upoważnione osoby. W centralnej bazie danych przechowuje się wszelkie informacje na temat towarów, zamówień i uczestników łańcucha dostaw. Dzięki temu przyspiesza się obieg informacji, a także zmniejsza ryzyko popełnienia błędu.

Nowoczesne czujniki i systemy monitorujące udostępniają opcję śledzenia parametrów temperatury i wilgotności w pojeździe w czasie rzeczywistym. Tego typu rozwiązania pozwalają szybko i łatwo wychwycić wszelkie nieprawidłowości oraz zareagować na czas, zanim dojdzie do uszkodzenia całego ładunku. Rejestratory kontrolują również zamykanie i otwieranie drzwi, a w razie ich niedomknięcia od razu powiadamiają o tym fakcie kierowcę.

Pozyskiwane w czasie jazdy dane stają się nieocenioną kopalnią wiedzy na przyszłość, przydatną podczas podejmowania strategicznych decyzji biznesowych lub optymalizacji trasy przejazdów poszczególnych pojazdów.

Nowoczesna technologia sprawia zatem, że świeża żywność jest pod stałą kontrolą, co zwiększa jej bezpieczeństwo, przynosząc korzyści producentom i finalnym konsumentom.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *