Standard IFS Food – na czym polega?

Standard IFS Food – na czym polega? image

Bezpieczeństwo żywności stanowi wartość nadrzędną. Dlatego podlega ona restrykcyjnym przepisom sanitarno-higienicznym. Dla jeszcze lepszej kontroli wdraża się różne normy i systemy nadzorujące wytwarzanie żywności, co przekłada się na poprawę warunków w przestrzeniach produkcyjnych oraz w dystrybucji. Jednym z najważniejszych standardów jest IFS Food.

Czym jest standard IFS Food i czego dotyczy? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w dzisiejszym artykule.

Co to jest standard IFS Food? Podstawowe informacje

IFS Food, czyli Międzynarodowy Standard Żywności, jest standardem określającym ogólne procedury prowadzące do podnoszenia jakości i bezpieczeństwa wyrobów spożywczych. Dla zapewnienia optymalnej ochrony na wszystkich etapach łańcucha dostaw, IFS Food zostało uzupełnione o IFS Logistic, normujące procedury w transporcie i logistyce, oraz IFS Household and Personal Care, które precyzuje zasady postępowania i higieny w gospodarstwach domowych.

Początki standardu IFS Food sięgają roku 2002, gdy niemieccy przedstawiciele sprzedawców żywności postanowili opracować ogólny zestaw zasad postępowania, który ma pomóc producentom w utrzymaniu jak najwyższej jakości wytwarzanych artykułów spożywczych.

Od 1 lipca 2020 obowiązuje wersja IFS Food 7. Dotyczy ona wszystkich procesów produkcji i przetwarzania żywności, która wcześniej nie była pakowana. Z tych też względów standard nie obejmuje produktów importowanych, a także transportu i przechowywania.

Standard obowiązuje w całej Europie Zachodniej za wyjątkiem Wielkiej Brytanii, która wprowadziła własną wersję określaną jako standard BRC.

Co wchodzi w skład standardu IFS Food?

Wdrożenie IFS Food wiąże się z koniecznością spełnienia wielu restrykcyjnych zasad. Standard obejmuje bowiem:

  • prawo krajowe odnośnie zasad sanitarno-higienicznych przy produkcji żywności,
  • wymagania GMP, GHP i HACCP,
  • Europejski System Jakości,
  • Codex Alimentarius,
  • ISO 9000 (system zarządzania jakością).

W praktyce oznacza to, że firma, pragnąca wprowadzić standard IFS, musi zadbać o prawidłowe wdrożenie systemu HACCP, prowadzić precyzyjną dokumentację o pochodzeniu wszystkich wykorzystanych surowców. Musi także przeprowadzić stosowne szkolenia dla kadr zarządzających i pracowników odnośnie wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności w procesach produkcyjnych.

W 2018 roku (wersja 6.1) pojawiło się też dodatkowe kryterium, czyli oszustwa produktowe. Czym one są?

Oszustwa produktowe – zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności

Najnowsza wersja standardu IFS Food zawiera rozległy rozdział precyzujący zasady postępowania przy zafałszowaniu żywności. Jest to nowy rodzaj przestępstwa występującego w branży rolno-spożywczej.

Zafałszowanie żywności dotyczy wszystkich umyślnych, nieuczciwych praktyk, zachodzących podczas produkcji i pakowania żywności. Aby im przeciwdziałać, zespół niezależnych ekspertów z różnych dziedzin przygotował zasady postępowania, oparte na analizie ryzyka podatności na zafałszowanie surowców, półproduktów i opakowań, dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Według specjalistów ma to być najlepsze rozwiązanie dla firm produkcyjnych, żeby uchronić się przed nieuczciwymi zachowaniami dostawców i podmiotów współpracujących.

Na potrzeby najnowszej wersji standardu IFS Food przygotowano plan oceny ryzyka na oszustwa produktowe, kryteria poziomu ryzyka (historię, czynniki finansowe, złożoność łańcucha dostaw itp.) oraz plan ochrony żywności i ograniczenia możliwości wystąpienia oszustw na wszystkich etapach produkcji.

Należy pamiętać, że takie zachowania niejednokrotnie prowadzą do poważnych konsekwencji zdrowotnych dla konsumentów, a także do gigantycznych strat całego sektora gospodarki. Warto wiedzieć, że zafałszowanie żywności to nie problem marginalny. Tego typu przestępstwa mają na celu osiągnięcie korzyści majątkowych. Według szacunków Europolu z powodu zafałszowania żywności każdego roku branża traci nawet 40 miliardów dolarów, na co nakładają się jeszcze poważne straty wizerunkowe.

Wdrożenie IFS Food w firmie – czy to się opłaca?

Standard IFS Food jest wymagany przede wszystkim u dostawców firm współpracujących z sieciami sklepów francuskich (Auchan, Carrefour) lub niemieckich (Lidl). Mimo to chętnie wdrażają go również inne przedsiębiorstwa.

Pozwala on bowiem na uporządkowanie działań w firmie, co przekłada się na wydajniejszą pracę, przy ograniczeniu ryzyka zniszczenia towaru. Wszelkie surowce są wykorzystywane zdecydowanie efektywniej, a całość procesu znajduje się pod ścisłym nadzorem, co prowadzi do poprawy norm bezpieczeństwa. IFS Food usprawnia komunikację i obieg informacji w firmie.

Wszystkie te działania prowadzą do lepszej wydajności pracy oraz zwiększenia zysków przedsiębiorstwa.

IFS Food to także standard uznawany w całej Europie, który otwiera przed polskimi producentami zachodnie rynki, dając im szansę na współpracę z najlepszymi z branży w międzynarodowych łańcuchach dostaw.

reklama post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *