Transport w procesach logistycznych

Transport w procesach logistycznych image

Nowoczesna logistyka wchodzi powoli w zupełnie nowy wymiar. W ostatnim czasie doszło bowiem do rozmaitych przemian w branży, które spowodowały, że zwykłe firmy transportowe przeobraziły się w wyspecjalizowanych operatorów logistycznych, na których barkach spoczywa odpowiedzialność za wiele procesów związanych z transportem i magazynowaniem.

Jak wygląda obecnie transport w procesach logistycznych? Czego dotyczy i w jaki sposób go zoptymalizować? O tym wszystkim napiszemy poniżej. Zapraszamy do lektury.

 

Czym jest logistyka i jak jest z nią powiązany transport?

 

Logistyka to niezmiernie szerokie pojęcie, które wiąże się z prowadzeniem szeregu procesów w przedsiębiorstwach należących do łańcuchów dostaw. Według podstawowej definicji logistyka jest procesem, opierającym się na zoptymalizowanym planowaniu, realizowaniu oraz ścisłej kontroli przepływu i magazynowania surowców, komponentów i gotowych produktów, dopasowanych do wymagań i oczekiwań klienta.

Logistyką w firmach zajmują się specjalne działy lub też przekazuje się ją do zewnętrznych, profesjonalnych podmiotów, które przejmują pieczę nad sprawnym funkcjonowaniem transportu i magazynowania produktów.

Obecnie logistyka dotyczy też szeregu usług dodatkowych, jak choćby: konfekcji, znakowania i etykietowania towarów, ubezpieczania przesyłek, ewidencjonowania operacji finansowych z tym związanych, a nawet diagnostyki sytuacji na rynku, dokonywanej na potrzeby klienta.

W zrewolucjonizowanej logistyce występuje zatem olbrzymie zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry. Pojawiają się w niej z tego powodu nowe stanowiska, na przykład integratorów logistycznych.

Olbrzymią rolę w sprawnym działaniu całego procesu logistycznego odgrywa oczywiście transport, który odbywa się w trzech obszarach:

  • przepływ ładunków, czyli przewóz towarów pomiędzy ogniwami łańcucha; zalicza się do niego transport zewnętrzny i daleki,
  • przeładunek i przemieszczanie ładunków w magazynach, czyli transport bliski i wewnętrzny,
  • magazynowanie i składowanie.

Każdy z obszarów wymaga dokładnego zaplanowania działań z użyciem innych zasobów ludzkich oraz środków transportu.

W ramach magazynów i zakładów najczęściej korzysta się z wózków paletowych lub widłowych, niekiedy pojawiają się nawet rozwiązania zautomatyzowane, znacząco ułatwiające i przyspieszające pracę. Znacznie więcej możliwości daje natomiast transport zewnętrzny i daleki.

 

Czym wyróżnia się nowoczesny transport daleki?

 

Współcześnie transport zewnętrzny najczęściej jest realizowany drogowo lub kolejowo – oba rozwiązania dają największą elastyczność i pozwalają znacząco skrócić czas potrzebny na realizację zlecenia.

Wprowadza się także szereg udogodnień, które sprawiają, że oba rodzaje transportu można z powodzeniem łączyć, dla zmniejszenia kosztów i uzyskania jeszcze krótszego czasu dostawy.

Przykładem takich działań jest na przykład wprowadzenie zintegrowanych jednostek ładunkowych, czyli w skrócie ZJŁ. Dzięki nim obniża się koszty oraz znacząco przyspiesza cały proces transportowy, ograniczając też straty związane z uszkodzeniem towarów w transporcie.

Do ZJŁ zalicza się przede wszystkim: kontenery, naczepy siodłowe, samochody jedno lub dwuczłonowe, wymienne nadwozia, pociągi drogowe itp. Wybór rozwiązania dyktują oczywiście ilość i wielkość ładunków jednostkowych, opakowań zbiorczych lub palet.

Zintegrowane jednostki ładunkowe wykorzystuje się powszechnie w transporcie intermodalnym, czyli kombinowanym. Transport intermodalny zakłada przewożenie towarów za pomocą różnych środków – w tym przypadku samochodów i kolei. Odbywa się on na dystansach powyżej 400 kilometrów w ruchu krajowym oraz powyżej 800 kilometrów w transporcie międzynarodowym. Co zyskuje się, używając ZJŁ? Podczas zmiany środka transportu nie dochodzi do przeładunku całego towaru – przemieszcza się tylko same naczepy lub kontenery, w których znajdują się zapakowane towary.

Szczególną odmianą transportu intermodalnego jest transport bimodalny, który zakłada bezpośrednie osadzanie naczepy samochodowej na wózkach kolejowych, składających się z adaptera, zestawów kołowych oraz układu hamulcowego. Towary nie są więc przeładowywane przy zmianie rodzaju transportu.

 

Wyzwania przed transportem w nowoczesnej logistyce

 

Branża transportowa intensywnie się rozwija, otwiera na nowe rozwiązania oraz nowoczesne technologie. Aby zapewnić optymalne usługi swoim klientom, firmy transportowe lub operatorzy logistyczni muszą stawiać na modernizację infrastruktury oraz środków transportu.

Wykorzystanie zintegrowanych, globalnych rozwiązań informatycznych oraz automatyzacji wielu procesów, a także ogólnoeuropejska współpraca, oparta na intermodalnych technologiach przeładunkowych mogą znacząco skrócić czas potrzebny na realizację transportu oraz ograniczyć związane z nim koszty dla wszystkich uczestników łańcucha.

Nowoczesny transport musi zatem stawiać na rozwiązania informatyczne oraz wykwalifikowaną i wyspecjalizowaną kadrę, które wspólnie będą w stanie sprostać nowym oczekiwaniom rynku oraz wymagających konsumentów.

Autor: Platforma Logistyczna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *