Wpływ pandemii na globalne łańcuchy dostaw

Wpływ pandemii na globalne łańcuchy dostaw image

Konsumenci mają coraz większe wymagania wobec żywności, jej jakości i bezpieczeństwa. Kwestia ta nabrała olbrzymiego znaczenia zwłaszcza w czasach pandemii, gdy ochrona produktów i zdrowia ludzkiego zaczyna być wartością nadrzędną.

Jak zmieniły się globalne, spożywcze łańcuchy dostaw na skutek epidemii koronawirusa? W jaki sposób wpłynie ona na rynek żywności na świecie w nadchodzących miesiącach?

 

Pandemia COVID-19 – zamieszanie i kryzys gospodarczy

Pierwsze dwa kwartały obecnego roku były dla globalnych i lokalnych łańcuchów dostaw oraz całej, światowej gospodarki niezmiernie trudne. W wielu miejscach pojawiły się przestoje wywołane przymusową kwarantanną lub lockdownem z powodu pandemii koronawirusa.

Niektóre firmy ucierpiały ze względu na niedobór surowców, inne borykały się z brakiem pracowników, zmuszonych do pracy zdalnej.

 

Sektor rolno-spożywczy a koronawirus

Branża spożywcza pod tym względem znalazła się w dość nietypowej sytuacji. Z jednej strony ją również dotknęły obostrzenia oraz nowa rzeczywistość, zmuszająca wszystkich przedsiębiorców do wprowadzenia wielu, restrykcyjnych procedur. Z drugiej strony żywność pozostała jednym z towarów wciąż niezbędnych i chętnie pozyskiwanych przez klientów.

Zmieniły się tylko zwyczaje i preferencje konsumenckie. Coraz większym zainteresowaniem zaczęły się cieszyć produkty mrożone, zdatne do długofalowego przechowywania. Oprócz nich zwrócono się w stronę żywności wysokiej jakości, a szczególnie certyfikowanych produktów ekologicznych, wytwarzanych w gospodarstwach spełniających restrykcyjne normy bezpieczeństwa.

 

Nowe wyzwania dla spożywczych łańcuchów dostaw

Nowa sytuacja wymogła na uczestnikach spożywczych łańcuchów dostaw zmianę postępowania, a także przemodelowanie dotychczasowych procesów logistycznych oraz modeli biznesowych.

Pojawiły się bowiem inne niż dotychczas wyzwania, którym trzeba sprostać, aby pozostać na rynku i świadczyć wysokiej jakości usługi.

 

Potrzeba nieustannej transparentności łańcuchów dostaw

W spożywczych łańcuchach dostaw często dochodzi do przepływu świeżych surowców i gotowych artykułów. Są to produkty szczególnie podatne na szybkie zepsucie. W czasie gdy ryzyko przestojów lub opóźnień na różnych odcinkach łańcucha dostaw jest spore, pojawiła się potrzeba zachowania jak najwyższej transparentności na wszystkich etapach produkcji i dystrybucji żywności.

Pozwala to zagwarantować wysoką jakość i optymalną świeżość, które jak wiadomo są podstawowymi wyróżnikami dla wielu typów żywności.

Transparentność zacieśnia współpracę pomiędzy wszystkimi uczestnikami łańcucha dostaw, a to przekłada się na sprawniejszy przepływ informacji, mniejsze ryzyko wystąpienia błędów, a także właściwe planowanie zapasów i synchronizację procesów. Dzięki temu maksymalnie skraca się czas potrzebny na dostarczenie gotowego produktu od wytwórcy na stół zadowolonego konsumenta.

To wszystko przekłada się na mniejsze straty finansowe i towarowe, co w dobie kryzysu jest niezmiernie ważne.

Z czego warto korzystać dla osiągnięcia większej transparentności? Świetnym rozwiązaniem w takiej sytuacji staje się technologia blockchain, która pozwala mieć pełną kontrolę nad większością procesów oraz dostęp do newralgicznych danych dla wszystkich uczestników, przy zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa.

 

Bezpieczeństwo nie tylko towarów

W przypadku spożywczych łańcuchów dostaw i produktów wrażliwych przede wszystkim zwraca się uwagę na prawidłowe zabezpieczenie towarów na każdym etapie wytwarzania i dystrybucji.

Pandemia koronawirusa nieco zmieniła tę sytuację, wprowadzając szereg norm higieniczno-sanitarnych, nakierowanych na ochronę pracowników, działających w zimnych łańcuchach dostaw.

Pojawiły się dodatkowe restrykcje związane z zachowaniem czystości oraz dystansu społecznego. Pracowników wyposaża się powszechnie w środki ochrony osobistej oraz dostarcza im wszelkie narzędzia, które pozwalają sprawnie wykonywać obowiązki bez kosztownych przestojów lub opóźnień.

Wiele firm dostrzega, jak wiele korzyści daje w tej sytuacji wprowadzenie rozwiązań informatycznych i robotów, które są w stanie wykonywać znaczną ilość zadań za człowieka. Dzięki nim tworzy się bezpieczne stanowiska pracy, przy równoczesnym zachowaniu płynności przepływu towarów w łańcuchach dostaw.

 

Nowoczesna technologia – bezpieczeństwo i wydajność spożywczych łańcuchów dostaw

Nowoczesne technologie stanowią przyszłość dla produkcji i dystrybucji żywności. Szczególnie dobrze widać to teraz, w czasie pandemii COVID-19.

Rozwiązania informatyczne oraz robotyzacja w wielu miejscach usprawniają pracę i pozwalają na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa dla ludzi oraz towarów. A to przekłada się na efektywne realizowanie zamówień i pozyskiwanie nowych, zadowolonych klientów, nawet w tak trudnych czasach dla biznesu.

reklama post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *