Wymagania wobec magazynów z mrożoną żywnością

Wymagania wobec magazynów z mrożoną żywnością image

W przypadku żywności świeżej głównym kryterium, na które zwraca się uwagę podczas przechowywania i transportu, jest jak najszybsze dostarczenie jej do finalnych konsumentów. A na co zwraca się uwagę w magazynach zajmujących się przechowywaniem mrożonek?

 

Mrożonki – wzrost popularności

Spożycie mrożonek wzrasta z każdym kolejnym rokiem. Szczególnie duże zainteresowanie tym typem produktów można było zaobserwować choćby w ostatnich miesiącach, gdy wiele osób zostało zmuszonych do pozostania w domach z powodu pandemii koronawirusa. W wielu przypadkach żywność mrożona stała się dla nich podstawowym typem produktów, kupowanych na zapas.

Produkty mrożone i głęboko mrożone wyróżniają się bowiem znacznie dłuższym terminem przydatności do spożycia niż żywność świeża, co w perspektywie przymusowej izolacji było szczególnie pożądaną cechą.

Warto jednak zauważyć, że większy popyt na żywność mrożoną utrzymuje się również teraz, gdy obostrzenia i limity są częściowo znoszone.

Z tego względu rośnie zapotrzebowanie na magazyny specjalizujące się w przechowywaniu mrożonek. Przestrzenie do składowania muszą być do tego dobrze przygotowane. Zasady magazynowania produktów mrożonych są bowiem nieco inne niż w przypadku świeżych artykułów spożywczych.

 

Magazynowanie mrożonek a prawo

Magazyny dla mrożonek muszą sprostać wielu rygorystycznym normom, nakładanym na nie przez przepisy prawa krajowego i unijnego. Większość kwestii związanych z przechowywaniem i transportem żywności mrożonej można znaleźć w przepisach unijnych zebranych w:

  • rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych,
  • rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku ustanawiające specjalne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego.

Oprócz tego w Polsce obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 września 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie składowania i transportu głęboko mrożonych artykułów rolno-spożywczych, wraz z późniejszymi zmianami, zawartymi w rozporządzeniu z dnia 7 września 2010.

 

Jak powinien wyglądać magazyn na mrożonki?

Przepisy określają dokładnie miejsce i formę składowania żywności mrożonej. Pomieszczenie musi być odizolowane od pozostałych części magazynu oraz spełniać restrykcyjne normy sanitarno-higieniczne. Niezbędna jest w nim oczywiście instalacja chłodnicza, wyposażona w agregat oraz urządzenia pomiarowe do stałego kontrolowania i rejestrowania temperatury.

Coraz częściej termorejestratory bywają łączone z nowoczesnymi czujnikami (beaconami). Ich zadaniem jest zapisywanie parametrów oraz ich bieżące przesyłanie do centralnego komputera. Dzięki temu można śledzić warunki w chłodniach w czasie rzeczywistym. Znacząco skraca to czas reakcji w razie jakichkolwiek problemów technicznych, a to przekłada się na zdecydowanie mniejsze straty oraz większe bezpieczeństwo żywności.

 

Dodatkowe systemy w magazynach na żywność mrożoną

W chłodniach magazynowych panują trudne warunki. W wielu firmach wprowadza się w tej części magazynu urządzenia automatyzujące pracę. Zwiększa to efektywność i bezpieczeństwo działania, równocześnie podnosząc komfort pracowników i zmniejszając ryzyko wystąpienia kosztownych błędów ludzkich.

Za jeden z ciekawszych systemów można uznać choćby samonośne magazyny automatyczne. W ich ramach specjalne układnice odbierają palety i transportują je na wózkach wahadłowych do właściwych regałów. W rozmieszczeniu towarów we wnętrzu chłodni nie ma zatem szansy na wystąpienie błędu. Miejsca są bowiem wyznaczane przez oprogramowanie magazynowe typu WMS. Wszystko odbywa się sprawnie, bez niepotrzebnych przestojów lub opóźnień.

Co takiego zyskuje się, dzięki automatyzacji magazynu z żywnością mrożoną? Podstawową korzyścią jest oczywiście pełna kontrola nad stanami magazynowymi. Bez trudu lokalizuje się każdą sztukę towaru. Warto pamiętać, że na miejscu do przechowywania żywności spoczywa obowiązek śledzenia wszystkich produktów.

Wprowadzenie samonośnych rozwiązań sprawia, że optymalnie wykorzystuje się dostępną przestrzeń magazynową, co znacząco zmniejsza koszty przechowywania. Cały proces magazynowania jest znacznie efektywniejszy i generuje mniejsze koszty, co przekłada się na większą wydajność magazynu oraz wzrost konkurencyjności na rynku.

 

Nowoczesny magazyn na produkty mrożone

Przechowywanie żywności mrożonej zmusza magazyny do zainwestowania w specjalistyczne urządzenia oraz do wdrożenia wielu norm, które narzuca obowiązujące prawo. Wszystko po to, żeby każdy składowany produkt mógł utrzymać optymalne właściwości oraz był w pełni bezpieczny dla konsumentów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *