Wymogi sanitarne w magazynach mrożonek

Wymogi sanitarne w magazynach mrożonek image

Mrożonki stanowią jedną z najpopularniejszych grup produktów spożywczych, po które chętnie sięgają olbrzymie rzesze konsumentów, stawiających na wygodę, jakość oraz bezpieczeństwo.

Z punktu widzenia producentów i dostawców przechowywanie artykułów mrożonych wymaga sporo uwagi. Są to produkty, które muszą mieć zapewnione kontrolowane warunki na każdym etapie produkcji, dystrybucji i transportu.

Wiele miejsca poświęca się choćby na stworzenie odpowiednich warunków składowania w magazynach. Przestrzenie do przechowywania mrożonek dostosowuje się bowiem do restrykcyjnych norm i wymagań higienicznych. Jak zatem powinien wyglądać magazyn na żywność mrożoną?

 

Magazynowanie mrożonek – normy prawne

 

Mrożonki wymagają ściśle określonych warunków. W żadnym momencie nie może dojść do przypadkowego rozmrożenia produktów, gdyż mogłoby to prowadzić do zmiany właściwości fizykochemicznych oraz rozwoju drobnoustrojów, które bywają niebezpieczne dla zdrowia konsumentów.

Żywność mrożona podlega szeregowi restrykcyjnych przepisów. Jednym z najważniejszych jest rozporządzenie ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 19 września 2003. Zebrano w nim wszystkie wymagania w zakresie składowania oraz transportu artykułów rolnych głęboko mrożonych.

Przepisy sanitarne określają miejsce, charakter przestrzeni oraz wymagania wobec pracowników, zatrudnionych w chłodniach przy firmach produkcyjnych lub w przestrzeniach magazynowych.

Czego wymaga się od prawidłowo przygotowanego magazynu na mrożonki?

 

Jak zbudować magazyn na artykuły głęboko mrożone?

 

Produkty mrożone muszą być przechowywane w specjalnych chłodniach, wyposażonych w agregaty. Urządzenia tego typu zapewniają stałą, ściśle określoną temperaturę, która trzeba nieustannie kontrolować. Służą do tego specjalne termohigrometry. Przy ich pomocy sprawdza się, czy nie dochodzi do zmiany parametrów, co mogłoby się przyczynić do trwałego uszkodzenia całej partii zmagazynowanych towarów.

Aby temu zapobiec, urządzenia rejestrujące w nowoczesnych magazynach łączy się z inteligentnymi czujnikami, które w razie przekroczenia parametrów, natychmiast uruchamiają alarm dźwiękowy oraz wysyłają powiadomienie na maila lub w wiadomości SMS.

Omówione powyżej urządzenia stanowią najważniejsze instalacje, niezbędne w każdym magazynie na mrożonki. Oprócz nich pomieszczenie musi jednak spełniać szereg innych norm higieniczno-sanitarnych.

O czym trzeba pamiętać? Chłodnia musi być odizolowana od innych części magazynu lub zakładu pracy. Pomieszczenie powinno mieć dobrą termoizolację, która poprawia wydajność systemów chłodzących oraz znacząco obniża koszty energii elektrycznej.

Wnętrze należy pomalować farbą olejną lub wyłożyć gładkimi płytkami. Ułatwia to zachowanie czystości w całym pomieszczeniu oraz zmniejsza ryzyko zabrudzenia żywności. Należy także zapewnić odpowiednie zabezpieczenia przed insektami i gryzoniami, które nie mogą mieć dostępu do chłodni.

W czystości trzeba także utrzymywać wszystkie maszyny (w tym także elementy automatyczne) oraz elementy wyposażenia, jak choćby regały. Wymogi sanitarne określają wyraźnie, że żywność mrożona musi być składowana na dostosowanych do jej potrzeb regałach. W żadnym razie nie może się znajdować na podłodze, nawet jeżeli ułożono ją na paletach.

Równie ważne jest odpowiednie przeszkolenie pracowników. Bezwzględnie muszą przestrzegać restrykcyjnych norm higieny osobistej, dbać o czystość w miejscu pracy oraz prowadzić odpowiednie rejestry, na przykład karty kontrolne.

 

HACCP – system bezpieczeństwa żywności w magazynach

 

Bezpieczeństwo żywności stanowi wartość nadrzędną. To z jego powodu wprowadza się opisane powyżej normy sanitarne, które zapewniają maksymalną ochronę produktów spożywczych głęboko mrożonych, przechowywanych w magazynie.

Dla uzyskania optymalnych rezultatów oraz wdrożenia najwyższych norm bezpieczeństwa wykorzystuje się system HACCP, czyli Analizę zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points).

Do czego przydaje się to rozwiązanie? Jego zadaniem jest znalezienie metod eliminowania lub maksymalnego ograniczenia wszelkich zagrożeń, które mogą wpływać na bezpieczeństwo żywności. Równocześnie w ramach systemu określa się kluczowe działania korygujące.

Podstawowe elementy systemu HACCP zostały określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004. Składa się na niego siedem kluczowych zasad:

  1. Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych,
  2. Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (z ang. critical control point, CPC),
  3. Identyfikacja limitów krytycznych,
  4. Ustalenie systemu monitorowania CPC,
  5. Sprecyzowanie działań korygujących,
  6. Stworzenie procedur weryfikacyjnych,
  7. Ustalenie procedur zapisów.

System HACCP pomaga skutecznie przeciwdziałać wystąpieniu sytuacji niebezpiecznych, dzięki dokładnemu opracowaniu i określeniu wszystkich punktów krytycznych, które mogłyby narazić przechowywane towary na uszkodzenie lub całkowite zepsucie.

 

Mrożonki pod ścisłą kontrolą

 

W nowoczesnych magazynach mrożonek często większość obowiązków przejmują zautomatyzowane maszyny, które prowadzą kompletację oraz rozkładanie towarów na regałach. Poprawia to znacząco bezpieczeństwo ludzi i towarów.

Mimo to wciąż wymogi higieniczne to podstawa, której musi przestrzegać każdy pracownik, mający kontakt z mrożonkami – dla dobra i bezpieczeństwa towarów oraz konsumentów, do których one trafią.

Autor: Redakcja Portal Logistyczny

Dodaj komentarz