Wymogi sanitarne w transporcie produktów spożywczych mrożonych

Wymogi sanitarne w transporcie produktów spożywczych mrożonych image

Transport spożywczy wymaga uwagi oraz zapewnianie wysokiej klasy środków bezpieczeństwa. Wpływa bowiem na jakość produktów oraz utrzymanie ich w odpowiedniej kondycji na różnych etapach łańcuchów dostaw.

Różne typy żywności podlegają nieco innym regulacjom prawnym, określającym wymogi sanitarne stawiane przed środkami transportu. Jak to wygląda w przypadku produktów spożywczych mrożonych?

 

Przepisy prawne – jakie są podstawowe zasady przewozu mrożonek?

 

Najważniejszym dokumentem, który reguluje zasady przewozu artykułów spożywczych mrożonych, jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych. W dokumencie tym dokładnie opisano wszystkie wymogi, którym podlegają środki transportu przeznaczane do transportu produktów spożywczych – świeżych i mrożonych.

Jakie są zatem najważniejsze wytyczne? Przede wszystkim środki transportu mają być dedykowane do przewozu produktów spożywczych. Przestrzeń ładunkowa nie powinna być wykorzystywana do transportu innych przedmiotów, a jeżeli dochodzi do przewozu różnych typów żywności, które mogłyby zabrudzić się nawzajem, należy rozłożyć je tak, aby były całkowicie rozdzielone.

Przestrzeń ładunkowa powinna być wykonana z materiałów izolacyjnych, łatwych do utrzymania sterylnej czystości. Pozwala to na szybkie i bezproblemowe oczyszczenie pojazdu oraz skuteczną dezynfekcję całego wnętrza.

Ta sama zasada dotyczy również elementów wyposażenia i wszelkich sprzętów. Muszą być proste do oczyszczenia, a na ich powierzchni nie może gromadzić się brud.

Pojazdy należy wyposażyć w odpowiednie instalacje, pozwalające na kontrolowanie warunków termicznych we wnętrzu. Żywność mrożona musi być bowiem przewożona przez cały czas w stałych warunkach, uniemożliwiających rozmrożenie produktów. Mogłoby ono doprowadzić do pogorszenia jakości, a nawet zniszczenia i zepsucia całej partii towarów. Odpowiedzialność za utrzymanie właściwej temperatury i innych wskazanych przez producenta parametrów ponosi w pełni firma transportowa.

 

Instalacje chłodnicze i alarmy w pojazdach do transportu mrożonek

 

Utrzymanie stałej temperatury w pojazdach do transportu żywności mrożonej jest nieco prostsze niż przy żywności świeżej, która ma naprawdę wąskie punkty graniczne, sięgające niekiedy raptem kilku stopni Celsjusza.

Mrożonki należy transportować zazwyczaj w temperaturze poniżej -18 stopni, choć niektóre produkty mogą mieć nieco precyzyjniej określone parametry, podawane przez producenta.

Oprócz samych instalacji chłodniczych w pojazdach do transportu żywności mrożonej muszą znaleźć się także urządzenia nieustannie kontrolujące i rejestrujące temperaturę. W razie jakichkolwiek zmian lub odchyleń od razu wysyłają one informację do kierowcy. Ma on dzięki temu czas na szybką reakcję oraz uchronienie towarów przed rozmrożeniem, które w praktyce oznaczałoby gigantyczne straty dla firmy przewozowej, odpowiadającej za cały ładunek.

 

Sanepid – jak uzyskać zgodę na wykorzystanie pojazdu do transportu żywności?

 

Zgody na wykorzystanie konkretnego pojazdu do transportu żywności udziela lokalny oddział Sanepidu. Aby ją uzyskać, trzeba złożyć stosowny wniosek, w którym podaje się markę oraz numer dowodu rejestracyjnego (niekiedy również załącza się jego kopię).

Po złożeniu dokumentu trzeba udać się z danym pojazdem do siedziby Sanepidu, gdzie urzędnicy sprawdzają, czy spełnia on normy techniczne oraz czy nadaje się do przewozu żywności. Niekiedy do oględzin dochodzi w trakcie odbioru lokalu gastronomicznego lub innej firmy, w której wytwarza się albo przetwarza żywność.

W niektórych wyjątkowych sytuacjach Sanepid wydaje zgodę na transport żywności samochodami osobowymi. Musi się on odbywać jednak zawsze w specjalnych termoboksach, spełniających wymagania sterylności i czystości. Przydaje się to zwłaszcza przy tak zwanym transporcie ostatniej mili, gdy trzeba zapewnić kontrolowane warunki dla produktów mrożonych.

 

Bezpieczny transport mrożonek w ściśle kontrolowanych warunkach

 

Transport żywności mrożonej opiera się na restrykcyjnych normach sanitarnych, które zapewniają pełne bezpieczeństwo żywności na wszystkich etapach, aż do chwili dotarcia do finalnego klienta.

Czystość, higiena oraz odpowiednie zabezpieczenia pozwalają zachować prawidłowe właściwości produkty, chronią go przed rozwojem szkodliwych drobnoustrojów. Dzięki temu zabezpiecza się konsumenta przed zagrożeniem, dostarczając mu produkty mrożone najwyższej jakości.

Autor: Redakcja Portal Logistyczny

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *