Zalecenia dla zakładów spożywczych i firm logistycznych

Zalecenia dla zakładów spożywczych i firm logistycznych image

Ministerstwo Rozwoju przygotowało i opublikowało procedury postępowania w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2u pracowników zakładu produkcyjnego branży spożywczej, a także pracowników wykonujących pracę w obiektach logistycznych.

 

Polska, tak jak cała Europa i świat zmaga się z epidemią koronawirusa, który wywołuję chorobę Covid-19. Według danych na dzień 25. czerwca br. z godziny 10: 40 rano, w Polsce zarażonych łącznie było 33119 osób, z czego 18 654 osób, a zmarło 1412 chorych. Co istotne, dzienny przyrost zakażeń wyniósł 298 osób. Ogólnie w ostatnich tygodniach w Polsce dzienny przyrost nowych chorych wynosi około 300-350 osób. – Ponowny wzrost zakażeń koronawirusem w Europie jest bardzo niepokojący, grozi znów przeciążeniem szpitali – powiedział w czwartek cytowany przez PAP dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ds. Europy Hans Kluge podczas wideokonferencji prasowej w Hadze. Kluge podkreślił, że w ubiegłym tygodniu w Europie odnotowano największy tygodniowy przyrost zakażeń od dłuższego czasu, a w 11 krajach odnotowano znaczący wzrost wskaźnika reprodukcji wirusa. WHO podaje, że dziennie w Europie odnotowuje się około 20 tys. zakażeń, a na Covid-19 umiera ponad 700 osób.

            Mimo, że także polska gospodarka jest odmrażana, choroba nie została pokonana. Z tego względu nadal ważne jest, aby firmy zachowywały ostrożność i profilaktyczne środki ostrożności. Szczególnie istotne są firmy spożywcze oraz logistyczne, gdyż to one pozwalają zaopatrzyć ludność w żywność i inne produkty niezbędne do życia. Dlatego Ministerstwo Rozwoju przygotowało procedury dla tych właśnie sektorów.

W tej procedurze czytamy m.in., że w przypadku, gdy pracownik powiadomił bezpośredniego przełożonego lub Dział Kadr o możliwym zachorowaniu potwierdzonym zakażeniu koronawirusem lub o nałożonej kwarantannie, pezpośredni przełożony powinien przeanalizować dokumenty dostępne w zakładzie, aby utworzyć raport dotyczący osób (imię, nazwisko, obszar, numer telefonu), które miały bliski kontakt z zakażonym pracownikiem w okresie 14 dni poprzedzających potwierdzenie lub podejrzenie zakażenia SARS-COV-2  u pracownika. Przez bliski kontakt z osobą zakażoną należy rozumieć: odległość od zakażonego mniejszą niż 2 m przez czas dłuższy niż 15 min, lub bliższą odległość niezależnie od czasu trwania kontaktu (prowadzenie rozmowy twarzą w twarz) z uwzględnieniem posiadanych środków ochrony osobistej – zgodnie z definicją bliskiego kontaktu określoną przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Procedura przewiduje również przypadek, gdy pracownik źle się poczuje w miejscu pracy. Zaleca dać pracownikowi płyn do dezynfekcji rąk lub pomóc zdezynfekować ręce jeżeli sytuacja tego wymaga oraz polecić mu założenie maseczki i rękawiczek. Zachować ostrożność. Jeżeli jest to możliwe, zaprowadzić pracownika z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności do miejsca izolacji wyznaczonego w zakładzie. W wypadku kontaktu telefonicznego bezpośredni przełożony powinien poinformować pracownika, o konieczności udania się do wyznaczonego pomieszczenia. Należy także zabezpieczyć miejsce przebywania pracownika, zapewnić mu komfort (np. krzesło, coś pod głowę). Zmierzyć pracownikowi temperaturę.

W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowiu pracownika, wezwać zespół ratownictwa medycznego (tel. 112), podczas rozmowy z dyspozytorem zespołu ratownictwa medycznego należy uprzedzić, że zły stan zdrowia może mieć związek z możliwym zarażeniem SARC-CoV-2. Transport osoby, u której wystąpią objawy nie może odbywać się środkami transportu zbiorowego. Jeżeli stan zdrowia pracownika z objawami na to pozwala i pracownik ma zgodę PSSE, opuszcza zakład własnym środkiem transportu Jeżeli nie ma zgody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (PSSE) na opuszczenia miejsca izolacji, pracownik czeka na transport zlecony przez PSSE.

Należy również zająć się innymi pracownikami. Osoba wyznaczona na dany obszar np. mistrz zmianowy, lider linii, zajmuje się pozostałymi na linii pracownikami. Pozostaje w kontakcie z przełożonym i Zakładowym Sztabem Kryzysowym. Pracownicy powinni pozostać na swoich stanowiskach pracy z zachowaniem bezpiecznej odległości, do czasu wyjaśnienia sytuacji. Zakładowy Sztab Kryzysowy musi wyznaczyć obszary/strefy, w których pracownik przebywał i w konsekwencji natychmiast wyłączyć wszystkie zagrożone obszary/strefy z pracy. Trzeba zlecić dezynfekcję wyznaczonych obszarów/stref, należy mieć na uwadze także inne zalecenia  PSSE. Dopiero wtedy można uruchomić produkcję.

Wszystko wskazuje, że zachorowania będą się zdarzały w różnych środowiskach dlatego ważne jest aby w zakładach i firmach logistycznych przestrzegać obowiązującego reżimu sanitarnego.

Autor: Redakcja Portal Logistyczny

Dodaj komentarz