Zarządzanie ESG w logistyce

Zarządzanie ESG w logistyce image

Społeczne Zaangażowanie Biznesu (CSR) staje się coraz chętniej wykorzystywanym trendem, który odmienia oblicze różnych przedsiębiorstw oraz wpływa na kształt procesów logistycznych w wielu firmach.

Istnieją różne ścieżki podejścia do kompleksowego wdrożenia CSR w biznesie, choć najczęściej wykorzystywanym modelem jest precyzyjna analiza i zarządzanie ryzykiem, czyli ESG.

W dzisiejszym tekście właśnie na tym działaniu się skupimy, pokazując z jakimi typami ryzyka musi zmierzyć się przedsiębiorca, który pragnie osiągać wyższe cele dla swojej firmy, lokalnego społeczeństwa oraz środowiska naturalnego.

Czym jest ESG?

Pod tajemniczym skrótem ESG kryją się pierwsze litery trzech angielskich słów: environmental, social, governance. Odnoszą się one do trzech głównych dziedzin, którymi zajmuje się ta strategia analizy, zarządzania i optymalizacji, czyli do wartości dotyczących środowiska, społeczeństwa i zarządzania.

W każdej z tych kategorii wyznacza się szereg czynników, które pozwalają określić stopień zaangażowania społecznego danej firmy oraz wyznaczyć elementy do koniecznej poprawy. W ten sposób udaje się osiągnąć korzyści, o których opowiemy nieco później.

Czynniki wchodzące w skład ESG

Dokładna analiza i rozpoznanie ryzyka pozwala na przeprowadzenie akcji naprawczych oraz wdrożenie rozwiązań optymalizacyjnych. Do tego właśnie przydaje się odpowiednio wdrożona koncepcja ESG.

Jakie mogą być najważniejsze typy ryzyka, które uwzględnia się w firmach działających w oparciu o Społeczne Zaangażowanie Biznesu?

Komponentów dla każdego z elementów opisanych powyżej (środowiska, społeczeństwa i zarządzania) może być wiele, a ich rodzaj najczęściej jest uzależniony od rodzaju przedsiębiorstwa, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej oraz oczywiście problemów lokalnej społeczności.

W przypadku kwestii środowiskowych najczęściej mamy do czynienia z zagadnieniem zużycia wody (lub innych mediów), zachowaniem efektywności energetycznej lub produkcją odpadów.

Z kolei sprawy społeczne, dotyczące ludzi związanych z miejscem, w którym prowadzi się działalność gospodarczą, najczęściej koncentrują się na odpowiednim podejściu do klientów, pracowników i kontrahentów, a także na prowadzeniu działalności charytatywnej.

Zarządzanie firmą ma natomiast za zadanie wprowadzenie klarowności i transparentności we wszystkich procesach dotyczących kierowania przedsiębiorstwem, w tym choćby w kwestii wprowadzenia systemu przeciwdziałania korupcji, a także uczciwej polityki wynagrodzenia zarządu.

Korzyści z wykorzystania analizy ryzyka ESG w procesach logistycznych

Coraz większe grono przedsiębiorców dostrzega, jak wiele korzyści daje ich firmom działanie w oparciu o zasady CSR. Zalet tego modelu jest naprawdę sporo i dotyczą różnych aspektów prowadzenia działalności.

Znacząca większość osób zwraca oczywiście uwagę na aspekt ekonomiczny. Wbrew obiegowej opinii wprowadzenie CSR opłaca się bowiem przedsiębiorcom również pod względem finansowym. Wiele działań społecznych, skierowanych na pracowników i ich rodziny, zwiększa ich zaangażowanie i lojalność, co przekłada się na większą efektywność pracy, a przez to też poprawę konkurencyjności.

Pracownicy doceniają uczciwość i przestrzeganie Kodeksu Pracy oraz dobrych zasad współpracy, w tym oczywiście godnego wynagrodzenia oraz właściwych warunków do działania w miejscu zatrudnienia. Dzięki temu chętniej zostają w danej firmie na dłużej. W ten sposób zmniejsza się niepotrzebna rotacja, co poprawia wydajność procesów oraz usprawnia codzienne prowadzenie biznesu, przy oczywistym obniżeniu niepotrzebnych kosztów, związanych ze szkoleniem nowych pracowników.

CSR wpływa korzystnie na środowisko naturalne. Przedsiębiorcy dbają bowiem o bardziej racjonalne gospodarowanie odpadami i mediami (wodą i energią elektryczną), co przekłada się na mniejszą emisję zanieczyszczeń.

Nie można również zapominać o kwestiach pobudzania społeczności lokalnej poprzez rozmaite akcje edukacyjne, kulturowe lub sportowe. W ten sposób buduje się lepszy wizerunek biznesu, do którego ludzie mają zdecydowanie większe zaufanie.

Nowoczesny biznes – szerokie pole działania

Dawno już minęły czasy, gdy procesy logistyczne w firmie miały koncentrować się tylko na oszczędzaniu i zwiększaniu efektywności bez względu na inne koszty. Obecnie patrzy się szerzej, co przynosi korzyści dla całego społeczeństwa, w tym również dla firmy.

Okazuje się często, że wdrożenie koncepcji CSR i analizy ryzyka ESG sprawia, że zaufanie społeczne do danego biznesu i jego produktów rośnie wprost proporcjonalnie do przychodów firmy.

reklama post

Dodaj komentarz