Zasady znakowania żywności – BIO i z GMO

Zasady znakowania żywności – BIO i z GMO image

Obecnie wprowadza się coraz więcej typów oznaczeń żywności ekologicznej. Każdy z nich stanowi widoczny znak zachowania wysokich standardów na wszystkich etapach procesu produkcji. Ze względu na rosnący popyt na tego typu artykuły spożywcze, znacząca grupa przedsiębiorców decyduje się na transformację w gospodarstwa ekologiczne.

Aby ich produkty uznano za w pełni wartościowe i bezpieczne dla konsumentów, wielu wytwórców przechodzi przez proces certyfikacji lub stara się o specjalnie oznaczenia, które umieszcza się na opakowaniach.

Do najważniejszych zaliczają się certyfikat BIO oraz informacja, że dany produkt jest wolny od GMO.

 

Czym jest certyfikat BIO?

 

Mianem certyfikatu bio określa się dokument przyznawany firmom, należącym do spożywczych łańcuchów dostaw, które spełniają niezmiernie restrykcyjne przepisy.

Gospodarstwa rolne, starające się o przyznanie certyfikatu muszą przejść wiele kontroli, dotyczących stosowanych produktów i surowców, a także sposobu zarządzania wszystkimi procesami wytwórczymi i dystrybucyjnymi.

Przy ekologicznym wytwarzaniu żywności nie można bowiem stosować syntetycznych dodatków, jak choćby sztuczne środki ochrony roślin lub antybiotyki, wykorzystywane w produkcji produktów mięsnych. Należy również unikać stosowania surowców z GMO.

Przedsiębiorcy zobowiązują się do wprowadzenia energooszczędnych rozwiązań w swoich zakładach produkcyjnych, obniżenia emisji dwutlenku węgla i innych niebezpiecznych gazów, a także do racjonalnego gospodarowania odpadami.

Po przejściu całego procesu weryfikacyjnego z pozytywnym skutkiem, gospodarstwo otrzymuje prawo umieszczania na opakowaniach swoich produktów symbolu listka, złożonego z 12 białych gwiazdek na jasnozielonym tle.

Po wstępnym sprawdzeniu każda firma ekologiczna jest oczywiście poddawana późniejszym kontrolom, mającym na celu monitorowanie, czy wszystkie postanowienia i normy, opisane w przepisach prawa unijnego, są na pewno respektowane i realizowane w odpowiedni sposób.

 

Żywność wolna od GMO – nowe zasady znakowania

 

Rok 2020 przyniósł zmiany w sposobie oznaczania żywności wolnej od GMO. Firmy, które pragną starać się o prawo do stosowania takiego znaku na opakowaniach swoich produktów, będą musiały spełnić wiele wymagań.

Nowe przepisy porządkują kwestię, kto tak naprawdę może oznaczać swoje produkty, jako wolne od GMO.

Podstawowa zasada głosi obecnie, że jako wolny od GMO wolno określić wyłącznie taki artykuł spożywczy, który faktycznie nie zawiera genetycznie modyfikowanych substancji, a przy tym ma także swoje modyfikowane odpowiedniki na rynku.

Oznacza to zatem, że jako wolny od GMO nie będzie mógł być określany na przykład olej słonecznikowy, gdyż przy jego produkcji nie używa się w ogóle modyfikowanych substancji. Inaczej wygląda sytuacja przy równie popularnym oleju rzepakowym. Do jego wytworzenia używa się bowiem zarówno rzepaku modyfikowanego, jak i niemodyfikowanego.

Ustawodawca nakłada na przedsiębiorców także obowiązek spełnienia dodatkowych formalności. Jedną z nich jest przeprowadzenie badań laboratoryjnych, potwierdzających, że żywność i pasze dla zwierząt są wolne od GMO. Wszystkie dokumenty należy przechowywać przez okres 2 lat do celów kontroli.

Dopełnienie tych wymogów oznacza, iż producent na opakowaniach produktów może umieścić informację, że dany produkt jest „bez GMO” (artykuły roślinne) lub „wyprodukowany bez stosowania GMO” (artykuły pochodzenia zwierzęcego).

 

Wolny od GMO – wyjątki od ogólnej zasady

 

Akt prawny zawiera jednak kilka wyjątków, które w niektórych sytuacjach pozwalają na stosowanie znaku „bez GMO” przy równoczesnym stosowaniu substancji modyfikowanych. Kiedy jest to możliwe?

Podstawowe odstępstwo dotyczy okresów karencji. Oznacza to, że produkty odzwierzęce, jak mięso, jajka lub mleko, będą mogły być pozyskiwane od zwierząt karmionych paszą z GMO, jeżeli nie będzie się jej jednak używało w odpowiednio długim okresie przed pozyskaniem produktu.

Pojawia się też zapis, że użycie pasz z GMO jest możliwe, gdy na rynku nie było aktualnie dostępnych wolnych od modyfikacji odpowiedników.

 

Żywność bez GMO – nieprzestrzeganie zasad i kary

 

Nieprzestrzeganie nowych zasad, dotyczących oznakowania produktów, jako wolnych od GMO, niesie ze sobą konsekwencje dla nieuczciwych przedsiębiorców.

Jeżeli produkt spożywczy zostanie opisany jako wolny od GMO, a nie będzie spełniał wymogów, na przykład znajdzie się w nim duża ilość składników GMO (dopuszczalna zawartość to 0,1%) lub zostanie błędnie oznakowany, producent otrzyma karę finansową, wynoszącą do czterdziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia dla danego roku rozliczeniowego.

Oprócz samej kary finansowej nieuczciwy przedsiębiorca naraża się także na poważne straty wizerunkowe, które mogą prowadzić do spadku zainteresowania jego produktami na rynku.

reklama post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *